Anda di halaman 1dari 14

Disusun oleh

AGUS ARIF RAKHMAN, M.M.

Inisiasi ke-1

AUDIT – PENGUJIAN PENGENDALIAN


PROSES PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN
PROSES PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN
PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN DALAM
TEKNOLOGI INFORMASI
PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN DALAM
TEKNOLOGI INFORMASI
PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN DALAM
TEKNOLOGI INFORMASI
PENAKSIRAN RISIKO PENGENDALIAN DALAM
TEKNOLOGI INFORMASI
PENGARUH STRATEGI AUDIT AWAL
PENGARUH STRATEGI AUDIT AWAL
PENGARUH STRATEGI AUDIT AWAL
DOKUMENTASI LEVEL PENAKSIRAN RISIKO
PENGENDALIAN
MENGKOMUNIKASIKAN MASALAH
PENGENDALIAN INTERNAL
RANGKUMAN
SELAMAT BELAJAR