Anda di halaman 1dari 11

DIALOG PRESTASI

UJIAN BULAN MAC


2018

 MATA PELAJARAN:
BAHASA MELAYU
KEPUTUSAN UPTL 2017
SUBJEK BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
BIL
BIL A % BIL B % BIL C % BIL D % % BIL E % GPMP
LULUS

6 18.75 14 43.75 4 12.50 2 6.25 26 81.25 6 18.75 2.63

KEPUTUSAN UPTL 2017


SUBJEK BAHASA MELAYU PENULISAN
BIL
BIL A % BIL B % BIL C % BIL D % % BIL E % GPMP
LULUS

3 9.38 4 12.5 9 28.13 8 25.0 24 75.0 8 25.0 3.44


ETR 2018 SUBJEK : BAHASA MELAYU KEFAHAMAN
BIL
BIL A % BIL B % BIL C % BIL D % % BIL E % GPMP
LULUS

UPSR 2016

TOV UPTL 6 18.75 14 43.75 4 12.50 2 6.25 26 81.25 6 18.75 2.63

ETR 2018 10 31.25 12 37.50 3 9.38 7 21.88 32 100 0 2.22

ETR 2018 SUBJEK : BAHASA MELAYU PENULISAN

BIL
BIL A % BIL B % BIL C % BIL D % % BIL E % GPMP
LULUS

UPSR 2016

TOV UPTL 3 9.38 4 12.50 9 28.13 8 25.00 24 75.0 8 25.00 3.44

ETR 2018 7 21.88 9 28.13 8 25.00 8 25.00 32 100 0


SENARAI NAMA MURID ETR CEMERLANG 2018
MATA PELAJARAN
UPTL ETR
BIL NAMA MURID KELAS
MARKAH GRED MARKAH GRED

1 'AINA HUSNA BINTI MOHAMAD NOOR 24 E 40 D

2 'AMMAR NA'IM BIN HAIRIRIZAL 70 B 76 B

3 AMIRA BT ABDULLAH 82 A 86 A

4 HAKIMI IKHMAL BIN ABU BAKAR 74 B 80 A

5 IBNI ILMI AMIN BIN SABRI 74 B 80 A

6 ISKANDAR MUKHRIZ BIN ISMANIZAM 56 C 63 C

7 MISWARINI BINTI MUHAMAD 66 B 72 B

8 MOHAMAD FARIZ BIN ZAMRI 38 E 48 D

9 MUHAMMAD ABID BIN NOR HAYAZI 64 C 70 B

10 MUHAMMAD ADAM BIN ABDULLAH 30 E 40 D

11 MUHAMMAD ADAM HAIKAL BIN ABDUL RAHIM 14 E 40 D

12 MUHAMMAD AIDIL HISYAM BIN MOHD NASIR 70 B 75 B

13 MUHAMMAD AMEER NAZRIN BIN MOHD AMIRUL 66 B 76 B

14 MUHAMMAD AMMAR HAKIM BIN ANIZAR 74 B 84 A

15 MUHAMMAD FARHAN NAJMI BIN KHAIRUL 68 B 75 B

16 MUHAMMAD HAZIQ BIN IBRAHIM 72 B 76 B


SENARAI NAMA MURID ETR LULUS 2018
MATA PELAJARAN: BM PEMAHAMAN
UPTL ETR
BIL NAMA MURID KELAS
MARKAH GRED MARKAH GRED

17 MUHAMMAD HAZIQ QSYARI BIN SHAMSUL IZUAN 40 D 48 D

18 MUHAMMAD KHAIRUL AZIHAN BIN AZMI 68 B 74 B

19 MURSYIDAH BINTI MOHALUDIN 74 B 80 A

20 NUR AINUN HUMAIRA BINTI AZMAN 68 B 73 B

21 NUR ALEFA HUMAIRA BINTI MURSHIDAN 86 A 88 A

22 NUR FAIQAH FARHANAH BINTI MOHAMAD SHARMI 82 A 86 A

23 NUR HALIMAHTUN SAA'DIAH BINTI AHMAD HASSAN 80 A 85 A

24 NURIN NAJIHA BINTI MOHD IZHAM 72 B 76 B

25 NURSYAFIQA LAILA BINTI MOHD KHAIRI 62 C 63 C

26 NURUL ASMIDA BINTI ARJUNAIDI 80 A 84 A

27 NURUL NABILAH BINTI JAMALUDIN 62 C 68 B

28 NURUL SOFEA HANNANI BINTI ROHAIZI 86 A 88 A

29 SITI NUR AINISYAH BINTI ABDULLAH 44 D 54 C

30 SYAZA WIRDANY BINTI MUHAMMAD SAHLAN 20 E 40 D

31 THACANAMURTHI A/L KUPPAN 26 E 40 D


T 32 WAFA BATRISYIA BINTI HASLAN 70 B 75 B
ISU KUMPULAN CEMERLANG (BM PEMAHAMAN)
A
Tahun Calon
Bil % ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
UPSR 2016 ETR =10 orang DAH CAPAI = 7 orang BEZA = 3 orang
TOV
2017 32 6 18.75
UPTL

OTR 1 2018 32 6 18.75

AR1 2018 32 7 21.88 ISU INTERVENSI


Bahagian : A Modul latih tubi:
OTR 2 2018
Murid-murid mempunyai
AR2 2018 masalah dalam menjawab Murid-murid dilatih menggunakan 20
soalan sintaksis (pelbagai
OTR 3 2018 jenis ayat/memilih ayat
set soalan item 15 dan 16 aras tinggi.
betul/ayat sama maksud)  Membantu murid mengetahui cara
AR3 2018
aras tinggi dari soalan 15 mengenal pasti ayat sama maksud
ETR 2018 32 10 32.00 hingga 16) dengan teknik pemenggalan ayat
 Murid dibantu mengenal pasti
POTENSI CEMERLANG Item : 11, 15, 16 kesalahan yang sering diuji. (
Gred Calon Bil % Konstruk : Soalan objektif
golongan kata popular dan aspek
yang menguji aras kognitif ,
B 32 9 28.1 aplikasi dan analisis. tanda baca )
C
32 6 18.75
GEMOK

Data yang dipaparkan perlu rujuk data


JUMLAH 14 43.75
Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
ISU KUMPULAN LULUS (BM PEMAHAMAN)
ABCD
Tahun Calon ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Bil %
UPSR 2016 ETR = 32 DAH CAPAI = 26 BEZA = 6 Orang
TOV
UPTL
2017 32 26 81.25

OTR 1 2018 32 27 84.37 ISU INTERVENSI


1. Melatih murid menjawab soalan-
AR1 2018 32 26 81.25 Murid kurang menguasai sistem bahasa soalan aras rendah bagi Kertas Satu
seperti penjodoh bilangan, kata adjektif
(soalan tatabahasa) secara latih tubi
OTR 2 2018 dan kata ganda. Murid juga mempunyai
menggunakan program interaktif
masalah menjawab soalan sintaksis
Zoom A.
AR2 2018 (pelbagai ayat/ memilih ayat betul/ ayat
sama maksud, malas /lambat membaca
2. Latih tubi menggunakan teknik
OTR 3 2018 petikan)
Cari dan Padan perkataan penting
AR3 2018 ( kata kunci ) dalam soalan dengan
Kemahiran menulis jawapan dalam
perkataan yang terdapat dalam
bahagian B kurang mantap terutamanya
ETR 2018 32 32 100 soalan KBAT yang memerlukan murid
petikan untuk mencari jawapan.
memberikan pandangan sendiri.
3. Guna teknik 2 S ( Sebelum
garisan, Selepas garisan)
POTENSI LULUS Item : 12, 15, 16, 19
Murid diberi latihan mengenal pasti
Markah Calon Bil % Konstruk : Soalan objektif yang menguji
perkataan atau kata nama sebelum
garisan (tempat kosong) dan
aras kognitif , aplikasi dan analisis.
perkataan selepas garisan (tempat
20 - 39 32 5 15.62 kosong) untuk mengesan jawapan
dengan lebih tepat
1 - 19 32 1 3.13

JUMLAH 6 18.75 Data yang dipaparkan perlu rujuk data


Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
ISU KUMPULAN CEMERLANG (BM PENULISAN)
A
Tahun Calon
Bil % ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
UPSR 2016 ETR = 7 orang DAH CAPAI = 15 orang BEZA = +8 orang
TOV
2017 32 3 9.38
UPTL

OTR 1 2018 32 3 9.38


ISU (ikut mata pelajaran)

AR1 2018 32 15 46.88 ISU INTERVENSI


OTR 2 2018
AR2 2018
OTR 3 2018
AR3 2018
ETR 2018 32 7 21.88

POTENSI CEMERLANG
Gred Calon Bil %
B 32 7 21.88

C
32 1 3.13
GEMOK

Data yang dipaparkan perlu rujuk data


JUMLAH 8
Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
ISU KUMPULAN LULUS (BM PENULISAN)
ABCD ISU DAN CADANGAN INTERVENSI
Tahun Calon
Bil %
ETR = 32 DAH CAPAI =30 BEZA = 2 Orang
UPSR 2016
TOV
2017 32 24 75
UPTL ISU INTERVENSI
OTR 1 2018 32 24 75 1. Modul Ansur Maju Bina ayat
- Murid menggunakan kaedah
AR1 2018 32 30 93.75 jadual ayat untuk membina ayat.
(Teknik SALAM)
OTR 2 2018
Murid masih lemah dalam membina ayat 2. Murid dilatih mengenal isi tersurat
AR2 2018
yang gramatis. Ayat yang dibina menggunakan Modul Ansur Maju
OTR 3 2018 merupakan ayat tunggal menggunakan Ulasan.
kosa kata yang sangat terhad. - Murid dilatih mengenal pasti isi
AR3 2018 tersirat berdasarkan impak isi
Murid juga tidak dapat menulis ulasan tersurat,
ETR 2018 dengan betul. Penggunaan perkataan 3. Latihan menulis isi tersirat
yang sangat terhad. menggunakan modul
ulasan .
POTENSI LULUS Murid tidak menulis karangan bahagian C.

Markah Calon Bil %


Item : Bahagian A, B,C
20 - 39 32 1 3.13
Konstruk : Soalan yang menguji aras
1 - 19 32 1 3.13 kognitif , aplikasi dan analisis.

JUMLAH 6 18.75 Data yang dipaparkan perlu rujuk data


Isu perlu rujuk dapatan analisis item atau2.mana-mana ‘tools’ yang ‘relevan’
SEKIAN
Cikgu Ku