Anda di halaman 1dari 7

Mga Katangian ng

Party-List System
Sa Pilipinas
Batay sa RA
7941 at 1987 01Twenty percent allocation
.

Konstitusyon,
ang party-list 02Two percent threshold
system sa
.

Pilipinas ay 03Three-seat limit


may
sumusunod na
pangunahing
04 Proportional Represenation
katangian:
01.Twenty Ang mga kinatawan ng
Percent party list ay bumubuo ng
Allocation 20% ng kabuuang bilang
ng mga kinatawan
kasama na ang mga
nasa ilalim nito.
02.Two Para sa isang partido o
Percent organisasyon na may
Threshold karapatan sa puwesto,
dapat kumuha ng hindi
bababa sa 2% ng kabuuang
boto para sa sistema ng
party list.
Ang Seksyon 11 ng RA
03.Three- 7941 ay nagsasaad
Seat Limit na ang isang
kwalipikadong partido
ay may karapatan sa
tatlong puwesto.
Ang karagdagang puwesto ng partido
04.Proportional ay may karapatan ma kalkulahin para
Representation sa proporsiyon nito sa kabuuang
bilang ng mga boto. Ang mga party-
list representatives ay bibigyan ng
parehong karapatan, mga pribilehiyo,
suweldo, at emoluments bilang mga
regular na miyembro ng Kapulungan
ng mga Kinatawan.
Thank You