Anda di halaman 1dari 21

Dasar Agro

MakananNegara
ONG WIN HERN
142962
Sektor agromakanan ialah
sumber tenaga kepada
penduduk negara ini.
Dasar Agro Makanan Negara
• Diluluskan oleh Kabinet Malaysia 28 September 2011

Tujuan
• meningkatkan tahap pendapatan golongan sasar
• menjamin bekalan makanan Malaysia mencukupi
• meningkatkan kemampanan dan daya saing sektor agro
makanan di Malaysia.

2
Inisiatif
• Meningkatkan infrastruktur pengairan dan saliran
sawah padi bagi (padi)
• Memoden dan mentransformasi industri perikanan
tangkapan secara mampan (perikanan)
• Perlaksanaa persijilan Skim Organik (buah-buahan dan
sayur-sayuran)
• Memperkasakan sektor agro pelancongan untuk
mempromosikan produk agro makanan.

3
Pengunaan Beras (kg)
Kesan 79.8
79.6
79.4
• Akses bahan makanan bagi komuniti luar bandar 79.2
79
ditambah baik melalui jualan tani bergerak. 78.8

• Ruang pasaran hasil tempatan lebih luas seperti di 78.6


78.4
pasar raya dan institut awam 78.2
78
• Penggunaan per kapita beras penduduk Malaysia 77.8
menurun 2010 2015

• Penduduk Malaysia kurang mengambil beras sebagai


sumber kalori. Pengeluaran Padi (tan)
4.02
• Peningkatan taraf hidup dan pendapatan, pengguna 4
mempunyai pelbagai pilihan untuk memenuhi 3.98
keperluan nutrisi harian mereka. 3.96
3.94
• Produktiviti pengeluaran padi meningkat kerana 3.92
menggunakan teknologi yang canggih dan cara 3.9
3.88
penanaman yang inovasi
3.86
3.84
2010 2015
4
PerananInstitut
Kerajaan
Institut Penyelidikan dan Kemajuan
Pertanian Malaysia (MARDI)
&
Lembaga Pemasaran Pertanian
Persekutuan (FAMA)

5
Institut Penyelidikan
dan Kemajuan
Pertanian Malaysia
(MARDI)

6
MARDI
• Penyelidikan yang mampu menjana
teknologi pertanian untuk kesejahteraan
masyarakat.

Visi
• MARDI menjadi Gedung Inovasi
Agromakanan - sektor pertanian berdaya
maju, mampan, berdaya saing di peringkat
nasional dan antarabangsa
• Membangunkan dan memindahkan
teknologi bagi kemajuan sektor
agromakanan negara
• Meningkatkan sosio ekonomi petani serta
usahawan terbabit
7
Strategi MARDI
• Bintang Mas - Klon baharu belimbing
hibrid pertama di Malaysia
• Memastikan industri belimbing di negara
ini kembali berdaya saing dalam pasaran
termasuk di peringkat antarabangsa.
• Belimbing hibrid ini mempunyai kualiti
yang terbaik dari pelbagai segi.

Manis
Ranggup
Tidak rasa kelat
Warna kuning keemasan
8
9

Kebaikan Projek
‘Bintang Mas’
• Satu hektar menempatkan 270 pokok
• Dijangka hasil 10 tan per hektar setahun
• Harga jualan ladang iaitu RM2.20
sekilogram, mampu memperoleh
pendapatan kasar RM22,000 setahun
• Kalau melalui konsep kebun campuran
juga, kita boleh mengusahakan ternakan
kelulut di kebun belimbing ini.
Lembaga
Pemasaran
Pertanian
Persekutuan
(FAMA)

10
Peranan-peranan FAMA
• FAMA memasarkan produk agromakanan
dan produk -produk industri asas tani.
• FAMA berperanan dalam pemasaran hasil
produk agromakanan dan meningkatkan
pendapatan pengeluar.

• FAMA memastikan produk pertanian


boleh diperolehi pada harga yang
mampu dibayar oleh pengguna.

• FAMA menggiatkan usaha-usaha


meningkatkan kecekapan di sepanjang
rantaian pemasaran. 11
Inisiatif FAMA - Program Fiesta Buah, Bunga dan
Makanan
• Mewujudkan rangkaian pemasaran terutama
golongan usahawan, petani, pemborong,
pengeksport dan peruncit
• Memperluaskan pasaran produk agromakanan
tempatan.

• Mempertingkatkan tahap
keusahawanan dan menarik minat
usahawan muda.

• Promosi jualan buah buahan bermusim


secara besar-besaran

• Mengelak lambakan buah-buahan


bermusim hingga menyebabkan
kejatuhan harga.
12
Kesimpulan
• Kini, kerajaan sedang menjalankan
kajian bagi merangka Dasar Agro
Makanan 2.0 yang akan dilaksanakan
pada tahun 2021 ke 2030
• bertujuan memacu sektor agro
makanan sejajar dengan perkembangan
teknologi dan revolusi industri 4.0
• menekankan pembangunan
infrastruktur dan penggunaan teknologi
moden, modal insan dalam pertanian
dan penternakan.

13
Dasar
Perindustrian
Negara
Getah & Bijih timah bahan komoditi utama
pada 50 dan 60-an
Dasar Perindustrian Negara –
mempelbagaikan ekonomi negara.

Tujuan
• Menjadikan sektor perkilangan sebagai
pemangkin pertumbuhan perindustrian negara
• Meningkatkan peluang pekerjaan
• Meningkatkan tahap penyelidikan dan
pembangunan teknologi tempatan

15
Strategi (4 fasa)
1. Fasa Pertama
• Menggalakkan keluaran (eksport) untuk
menggantikan barangan import
• Industri-industri ringan sahaja (membuat sabun,
kasut, pakaian bagi pasaran tempatan)

2. Fasa Kedua
• Pada tahun 1970, menggalakkan pelaburan asing
beorientasikan eksport.
• Kawasan Zon Perdagangan Bebas (FTZ) di Bayan Lepas
dan Prai diwujudkan.
• Membentuk struktur industri ‘duolistik’ iaitu (FTZ-
eksport & industri estet perindustrian biasa- pasaran
tempatan).
16
Strategi (4 fasa)
3. Fasa Ketiga
• Strategi industri penggantian import (menumpukan
industri berat)
• Mengamalkan Dasar Pandang Ke Timur (Mengambil
contoh kejayaan Korea Selatan dan Jepun)
• Industri berat mengurangkan pengantungan kepada
sektor kecil eletrik dan eletronik.
• Mengembangkan IKS dengan kewujudan vendor.

4. Fasa Keempat
• Kemakmuran ekonomi negara.
• Menekankan insentif fiskal (menarik pelabur dan
meningkatkan pelaburan hubungan dua hala, eksport
dan penambahan pelaburan).
• Membantu industri kimia dan petroleum, minyak dan
lemak serta industri berat. 17
Keberkesanan dan Pencapaian (Koridor Raya Multimedia)
• Koridor Raya Multimedia (KL-Cyberjaya-KLIA)
membolehkan negara kita berada di posisi setaraf negara
maju.
• Menarik syarikat-syarikat dengan pengecualian cukai
syarikat dan kemudahan-kemudahan lain
• seperti internet yang laju dan lokasinya yang
berkedekatan dengan lapangan terbang antarabangsa.

18
Keberkesanan dan Pencapaian (Hubungan China-Malaysia)
• Projek Lalun Rel Pantai Timur (ECRL).- Pada 1 November 2016,
perjanjian projek ECRL telah ditandatangani dan diluluskan oleh
bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib.
• Projek ini ditundakan oleh Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir
kerana masalah kewangan negara.
• Selepas beberapa perundingan, syarikat China setuju untuk
menurunkan harga kerana pihak negara China memahami
cabaran kewangan negara kita dan juga disebabkan oleh
hubungan diplomatik kukuh yang telah dijalin 45 tahun lalu
sejak tahun 1974.
• Pada 22 April 2019, Tun Dr. Mahathir mengumumkan
penyambungan semula projek ECRL dengan kos pembinaan
RM44 bilion, penurunan RM21.5 bilion daripada kos asal
RM65.5 bilion.
19
Projek Lalun Rel Pantai Timur (ECRL)
• Proses penghantaran dan memendekkan tempoh
perjalanan antara Pelabuhan Klang dan Pelabuhan
Kuantan.
• Segmen muatan kargo akan muncul sebagai sektor
yang lebih menguntungkan berbanding aliran
penumpang
• Merangsang pertumbuhan baharu di sepanjang
koridor - kaedah pengangkutan yang dipercayai bagi
penghantaran serta pengangkutan penumpang.
• Malaysia terus menyokong ekonomi China dalam
keadaan ketegangan perdagangan antara Amerika
Syarikat dan China.
• Kerana China ialah rakan pelabur terbesar Malaysia
selama 10 tahun berturut-turut, manakala Malaysia
pula sebaliknya menjadi rakan dagang kedua 20

terbesar China dalam kalangan negara ASEAN.


Sekian,Terima
Kasih