Anda di halaman 1dari 5

EDUP3063 PENTAKSIRAN

DALAM PENDIDIKAN
PENTAKSIRAN-PENILAIAN
1. HAZWAN BIN LAMJAD
2. JUWIZIT JUPAIN
PENILAIAN

DEFINISI TUJUAN
• Memberikan maklumat
• Proses untuk menentukan tentang :
perubahan tingkah laku dan a. Pencapaian hasil
membuat pertimbangan nilai pembelajaran
atau penghakiman b. Kaedah mengajar
c. Kurikulum untuk membuat
keputusan
• Murid dapat mengetahui
tahap keupayaannya dan
merancang kegiatan susulan.
PENILAIAN

ORIENTASI/ FOKUS KAEDAH


• Pelbagai kaedah kuantitatif dan
• Berorientasikan produk atau huraian kualitatif.
hasil daripada apa-apa yang
telah dipelajari
PENILAIAN

KEGUNAAN KEPUTUSAN

• Untuk memperbaiki kurikulum, • Penghakiman untuk mencapai


cara pengajaran dan membuat gred atau skor keseluruhan.
ramalan.
PENILAIAN

Kholi telah mendapat 40 markah dalam ujian semester 1, manakala


Wani mendapat 80 markah dalam ujian yang sama. Kholi telah lulus
dengan baik. Wani pula telah lulus dengan cemerlang.

Kriteria yang telah ditetapkan oleh guru adalah 40 markah sebagai


markah lulus