Anda di halaman 1dari 1

MINGGU :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


BAHASA MALAYSIA TAHUN 2019
HARI :

TARIKH : TEMA

MASA : UNIT

KELAS : TAJUK

SISTEM Standard Pembelajaran Standard Kandungan


BAHASA :
OBJEKTIF PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
Pada akhir pengajaran, murid dapat :
_____________________________________________
_____________________________________________ AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN
_____________________________________________
1. ____________________________________________________
_____________________________________________
2. ____________________________________________________
_____________________________________________ 3. ____________________________________________________
_____________________________________________ 4. ____________________________________________________
_____________________________________________ ____________________________________________________
_____________________________________________ 5. ____________________________________________________
_____________________________________________ ____________________________________________________
_____________________________________________ 6. ____________________________________________________
_____________________________________________ ____________________________________________________
_____________________________________________ 7. ____________________________________________________

Kaedah PdPc EMK Nilai Bahan Bantu Belajar


 Berasaskan Murid  Kreatif dan Inovasi  Baik Hati  Buku Teks
 Kolaboratif  Kelestarian Alam Sekitar  Kerjasama  Modul
 Kemahiran/Proses  Sains dan Teknologi  Kejujuran  Power Point
 Pemikiran Aras Tinggi  Kelestarian Global  Keadilan  Projektor
 Kemahiran Hidup  Teknologi Maklumat dan  Bersyukur  Model
 Berkumpulan Komunikasi  Tolak Ansur  Internet
 Komuniti  Bahasa  Keberanian  Radio/TV
 Pentaksiran Formatif  Patriotisme  Kasih Sayang  Radas
 Belajar Untuk Kehidupan  Pendidikan Kewangan  Kesabaran  Buku Cerita
 Keusahawanan  Ketekunan  Gambar
 Nilai  Tolong Menolong  Carta
 Bertanggungjawab  Graf
 Hemah Tinggi  Benda Maujud
 Hormat-Menghormati
Peta Pemikiran i-Think Pentaksiran Bilik Darjah Aras Pemikiran PAK 21
 Peta Bulatan  Lembaran Kerja  Mencipta  Gallery Walk
 Peta Buih Berganda  Hasil Kerja  Menilai  Hot Seat
 Peta Pelbagai Alir  Pemerhatian  Menganalisis  Trafic Light
 Peta Buih  Lisan  Mengaplikasi  Group Presentation
 Peta Pokok  Lakonan  Memahami  Brainstorming
 Peta Dakap  Tugasan  Mengingati  Think Pair Share
 Peta Titi  Kuiz
 Peta Alir  Projek

CATATAN :
REFLEKSI PdPc HARI INI :
PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
___ /___ murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.  Mesyuarat  Cuti AM
 Program Sekolah  Kursus
___ /___murid tidak menguasai objektif dan diberi latihan pemulihan.  Cuti Rehat Khas
 Cuti Sakit
TINDAKAN : ___________________________________________  Aktiviti Luar  Guru Pengiring
______________________________________________________
PdP akan dibawa ke hari ___________