Anda di halaman 1dari 8

PENGAJARAN

OLEH
PN ZULELAWATI BT BUJANG
JABATAN ILMU PENDIDIKAN
IPTAR – KOTA SAMARAHAN

Zuely's Prop 2008


1
PENDEKATAN MENGAJAR
KONSEP PENDEKATAN
(kamus dewan)
Cara @ langkah-langkah bagi
memulakan dan melaksanakan tugas
(konteks pendidikan)
Cara bagaimana sesuatu
matapelajaran diajar untuk
mencapai objektifnya
Zuely's Prop 2008
PENDEKATAN MENGAJAR
STRATEGI KESEPADUAN
LISAN DENGAR

MENULIS

MEMBACA

Zuely's Prop 2008


PENDEKATAN MENGAJAR
STRATEGI PENGAJARAN INDUKTIF

Aktiviti
mengumpul
Mentafsir maklumat
Membuat kesimpulan

Zuely's Prop 2008


PENDEKATAN MENGAJAR
CONTOH- MEMBUAT
CONTOH MEMERHATI &KESIMPULAN
KHUSUS MENGKAJI
Buah-buahan
Durian
Manggis Ini adalah buah
Rambutan
Buah-buahan bermusim
Langsat tempatan

Zuely's Prop 2008


PENDEKATAN MENGAJAR
STRATEGI PENGAJARAN DEDUKTIF

Bermula dengan beberapa


rumus,hukum, prinsip dan teori
Aplikasikan kepada contoh
Ini adalah kaedah pengajaran aras
tinggi
Zuely's Prop 2008
PENDEKATAN MENGAJAR
TEORI SKINNER
Membuat kajian keatas tikus yang
diletakkan dalam sebuah kotak
Jika tikus-tekan punat-makanan jatuh
(peneguhan +ve)
Tikus-tekan punat lebih 3 kali – alami
renjatan elektrik (peneguhan –ve)
Zuely's Prop 2008
PENDEKATAN MENGAJAR
STRATEGI PENGAJARAN ELEKTIF

Gabungan pendekatan induktif dan


deduktif

Zuely's Prop 2008