Anda di halaman 1dari 9

TUJUAN

TUJUAN
Untuk melatih dan
menggalakkan perkembangan
Rohani, Jasmani, Akal dan
Pergaulan di kalangan
generasi muda supaya
berpeluang mengambil
bahagian dalam
Pembangunan Masyarakat
untuk menjadi seorang yang
bertanggungjawab.
PRINSIP-PRINSIP
Menghayati ketaatan kepada Tuhan;
Bertindak dan bertimbang rasa
terhadap hak-hak asasi manusia
serta mengelakkan diri daripada
bersifat kejam;
Berkeyakinan menggunakan
kebolehannya untuk diri sendiri,
keluarga dan masyarakat di
sekelilingnya.
UNDANG-UNDANG
Undang-undang perlu diamalkan dan
dilaksanakan untuk melatih anggota
pengakap patuh pada peraturan,
khususnya pada
PERSETIAAN DAN UNDANG-UNDANG
PENGAKAP.
Prinsip-prinsip ini merupakan suatu nilaian
yang positif.
DASAR KEAGAMAAN
Anggota pengakap mestilah mengamalkan
Kepercayaan dan Rukun Agama masing-masing;

Anggota pengakap perlu menghormati


orang lain yang tidak seagama dengannya;

Pemimpin menggalakkan anggota bawahannya untuk


membuat ibadat mengikut kepercayaan masing-masing.
KEWARGANEGARAAN
Mengingatkan keperibadian sebagai
berbudi pekerti yang baik, berhemah
tinggi dan berpotensi;
Seorang yang baik dan sanggup berkorban
untuk mempertahankan maruah;
Menghormati ibu bapa, keluarga,
pemimpin bagi membentuk
keperibadian;
Bersopan santun, berbudi bahasa dan
lemah lembut;
Mematuhi Perlembagaan Negara dan
memupuk semangat perpaduan.
CARA-CARA
BERPENGAKAP
Keanggotaan secara sukarela untuk
berpakaian seragam dalam sebuah pasukan;

Mematuhi rukun hidup seperti yang


ditegaskan dalam Persetiaan Pengakap;
Mengadakan pelbagai aktiviti yang
menarik, penuh cabaran dan daya tahan;
Berpeluang menjadi seorang yang
bertanggungjawab;
Galakan menjalankan aktiviti-aktiviti;
Belajar dari pengalaman berpengakap.
OBJEKTIF
KEAGAMAAN
Untuk memelihara agama-agama yang terdapat di negara kita;

Persaudaraan Pengakap yang tidak


mengira agama dan warna kulit;

Berbangga menjadi masyarakat


majmuk di Malaysia.

Anda mungkin juga menyukai