Anda di halaman 1dari 9

Huraikan faktor-faktor yang

mempengaruhi perubahan kurikulum


dengan contoh-contoh yang konkrit
dalam konteks negara ini.

Disediakan oleh: Lim Jia Ying & Lui Yin Khai


Faktor
• Perkembangan teknologi
• Keperluan semasa atau keselamatan
• Dasar kerajaan
• Budaya masyarakat