Teori Humanistik

PENSYARAH : PN. CHIN SOO FONG & EN. ANANTHAN A/L NAGU

Teori Pembelajaran
‡ Merujuk kepada prinsip-prinsip dan hukum-hukum pembelajaran yang dihasilkan daripada kajian-kajian ahli-ahli psikologi pembelajaran. ‡ Pendidik dapat memahami tentang cara pelajarnya belajar. ‡ Pendidik dapat menghubung kait prinsip dan hukum pembelajaran dengan kaedah dan teknik yang akan digunakan.

TEORI PEMBELAJARAN SOSIAL : Albert Bandura .

Teori Pembelajaran Sosial ‡ Tiga unsur utama Individu (Motivasi intrinsik)  Persekitaran (Rangsangan luaran) Tingkah Laku (Tindak balas) IxPxT .

Orang diperhatikan sebagai model. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). .Teori Pembelajaran Sosial ‡ Teori Pemodelan : Bandura Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Teori Pembelajaran Sosial ‡ Teori Pemodelan : Bandura ± 4 unsur utama Perhatian (attentian) Mengingat (retention) Reproduksi (reproduction) Peneguhan/Motivasi (reinforcement/motivation) .

Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Proses 2 Proses 3 Proses 4 Perhatian Mengingat Reproduksi Peneguhan/ Motivasi .

‡ Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. . ‡ Kecekapan ini bergantung kepada keupayaan fizikal dan kemahiran tiruan motor pemerhati serta kemahiran mengingat dengan tepat.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 1 Perhatian ‡ Pembelajaran hanya berlaku jika ada tumpuan perhatian ‡ Faktor : ‡ Ciri model ± umur. ‡ Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan. jantina. status dan hubungan dgn pemerhati. ‡ Dengan menggunakan bahasa dan imaginasi. ‡Pemerhati harus berupaya melakukan semula tingkah laku yang ditirunya. ‡ Kegunaan dan faedah ‡ Kemahiran pemerhatian Proses 2 Mengingat Proses 3 Reproduksi ‡ Pemerhati harus berupaya mengekalkan tingkah laku yang diperhatikan dalam ingatan.

Peneguhan/ Motivasi . peneguhan positif /ganjaran.Proses Pembelajaran Pemerhatian/Pemodelan Proses 4 ‡ Peniruan berlaku sekiranya mendatangkan kepuasan. ‡ Tidak melakukan sekiranya didenda atau ditegur.

. ‡ Melalui imaginasi atau pemerhatian secara tidak langsung. Langsung 2. Tak Sekat Laluan Laluan ‡ Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. ‡ Cth: pelajar meniru gaya berbudi bahasa gurunya. Tak Sekat 5. Gabungan 4. ‡Cth : pelajar meniru gaya gurunya melukis dan cara mewarna drp buku yang dibacanya. memerhati seorang guru mengajar rakannya. ‡ Cth: meniru watak yang dibaca dalam buku. Tak Langsung 3. tapi tak boleh pakai di sekolah.Jenis-Jenis Peniruan 1. ‡ Tiru fesyen pakaian di tv. ‡ Tingkah laku yang ditiru hanya sesuai untuk situasi tertentu sahaja. Sekat Laluan 4. ‡ menggabung tingkah laku yang berlainan.. ‡Peniruan langsung dan tidak langsung. ‡ Cth: meniru gaya penyanyi yang disanjungi. ‡ Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam apa-apa situasi.

Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai permodelan (modelling). . Orang diperhatikan sebagai model.Teori Pembelajaran Sosial ‡ Jenis model dalam Tingkah laku kanak-kanak adalah dipelajari melalui peniruan atau pemodelan.

Org kurang pintar menyanjung dan memuja orang yang pintar. profesor dll. Model yang lebih tua Model yang berstatus tinggi Model yang mempunyai kecerdasan tinggi Model yg terkenal dalam sesuatu bidang kepakaran Ramai org kurang mahir berkecenderungan meniru model yang pakar dalam sesuatu bidang spt pendidikan. kekayaan. doktor.Jenis-Jenis Model dalam Peniruan/Pemodelan Jenis Model Penerangan Peniruan berlaku kerana kuasa kebebasan. kehormatan dan sebagainya yg dinikmati oleh model tersebut. . Faktor kuasa dan kekayaan daripada model yang berstatus tinggi mendorong org dlm kelas sosial rendah meniru tingkah laku tersebut.

v. II. Memupuk keupayaan mengawal dan memanipulasi diri dengan menggunakan pemirian refleksi diri dan maklum balas drp model (jurulatih) iv. Memupuk konsep kendiri positif supaya pelajar memperoleh keyakinan terhadap tingkahlaku yang ditirunya. I. Memupuk kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik drp mudah kpd kompleks dan demontrasi berulang-ulang. Memastikan proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur III.Prinsip Pelaksanaan Teori Pembelajaran Sosial Menentu dan menggunakan model yang sesuai dgn perbezaan individu dalam pembelajaran sosial. . ± dengan memberi peneguhan positif.

peringatan. diakhiri dengan peneguhan positif. Proses pembelajaran meliputi pemerhatian. iv.Ciri-ciri Teori Pemodelan Bandura i. misalan dan teladan. peniruan dgn tingkah laku atau gerak balas yg sesuai. . iii. Unsur pembelajaran utama ialah pemerhatian dan peniruan. v. Tingkah laku model boleh dipelajari melalui bahasa. ii. Pelajar memperoleh kemahiran jika mendapat kepuasan dan peneguhan yang berpatutan. Pelajar meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan demontrasi guru sebagai model.

. ‡ Guru boleh menggunakan rakan sebaya yang cemerlang sbg model. ‡ Demontrasi guru hendaklah jelas serta menarik agar pelajar dpt meniru dengan cepat. ‡ Guru boleh mengajar nilai murni dan watak bersejarah dengan teknik main peranan dan simulasi. ‡ Hasilan guru spt kraftangan.Implikasi Teori Pemodelan Bandura ‡ Penyampaian guru hendaklah cekap dan menarik agar dapat menjadi ³role model´ kpd pelajar. lukisan atau ABM hendaklah bermutu tinggi.

MAZHAB HUMANIS : *Carl Rogers *Abraham Harold Maslow .

membantu mereka mempelajari ilmu pengetahuan yang bermakna. ‡ Sekolah harus mengutamakan pendidikan afektif berasaskan ilmu pengetahuan. ‡ Pembelajaran manusia bergantung kpd emosi dan perasaannya. ‡ Oleh itu ± guru perlu mengikut keperluan pelajar.Mazhab Humanis ‡ Fitrah manusia ± mulia dan baik ‡ Individu akan tumbuh secara semula jadi jika persekitarannya sesuai. .

. ‡ Strategi p&p hendaklah mengikut kehendak dan perkembangan emosi pelajar. ‡ Guru hendaklah menjaga kendiri pelajar dan memberi bimbingan supaya potensi mereka dpt dikembangkan. ‡ Ahli mazhab : Carl Rogers dan Abraham Harold Maslow. dan mempunyai cara belajar yang berbeza.Mazhab Humanis ‡ Setiap individu adalah berbeza. ‡ Setiap individu mempunyai potensi dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan kendiri.

‡ Kajian tema akur dengan kehidupan manusia yg bermakna. ‡ Kajian tingkah laku manusia merangkumi proses dalaman yang subjektif serta tingkah laku luaran. ‡ Kajian berdasarkan teori psikologi dan psikologi gunaan.perbezaan individu. . ‡ Sumbangan mazhab ± kehidupan manusia yg bermakna dan sejahtera. ‡ Pertimbangan asas.Ciri-ciri Khusus Mazhab Humanis ‡ Pengalaman dan psikologi manusia berlainan dgn haiwan.

‡ Setiap individu mempunyai kecenderungan dan hasrat sendiri untuk mencapai kesempurnaan kendiri. . ‡ Kefahaman tingkah laku individu hanya diperoleh melalui proses komunikasi. ‡ Setiap individu membentuk konsep kendiri yg unik melalui sistem nilai dan kepercayaan yg berbeza dgn org lain. ‡ Tingkah laku yg ditunjukkan adalah selaras dengan konsep kendiri dan keupayaannya.Ciri-ciri Teori Pembelajaran Rogers ‡ Pengalaman individu adalah fenomena-logikal yg dialami oleh individu sendiri.

± Keberkesanan pemb dicapai dlm situasi pendidikan yang kurang terancam. ± Pembelajaran paling berkesan = belajar cara belajar (learning to learn). ‡ Mengutamakan prinsip pembelajaran berasaskan kebebasan (freedom to learn): ± Pemb merupakan sesuatu jenis naluri ingin tahu (curiosity) ± Pemb berlaku jika bahan pemb bermakna serta sama dgn obj pemb pelajar.Prinsip Pendekatan Pendidikan Rogers ‡ Mengutamakan pendidikan berpusat pelajar. ± Keberkesanan pemb dicapai apabila pelajar mengambil initiatif sendiri dan melibatkan diri sepenuhnya dlm aktiviti p&p. ± Membimbing pelajar supaya menilai hasil pemb dirinya demi mempertingkatkan pemikiran reflektif dan kemahiran kreatifnya ± Aktiviti p&p hendaklah dikaitkan dgn hidup nyata demi memupuk kemahiran hidup pelajar. .

Hiraki Keperluan Maslow Aktualisasi Kendiri Estetik Keperluan Penyuburan 10% 40% Kognitif Penghargaan Kendiri Keperluan Sekunder 50% Kasih Sayang Keselamatan Fisiologi Keperluan Asas/Primer 70% 80% .

Teori Keperluan Maslow ‡ Pembelajaran berkesan bergantung kepada motif pelajaran sendiri. ‡ Keperluan = kehendak manusia untuk menyempurnakan keadaan kekurangan. ‡ Motivasi intrinsik merupakan penggerak asas bagi manusia mencapai kejayaan. gangguan dan ketidakseimbangan dalam diri .

oksigen. tidur.) . kepuasan deria. rehat ) ± Keperluan psikologi ± keperluan sekunder (lahir dari perhubungan dan interaksi antara orang dan persekitaran ± keselamatan. sempurna kendiri dll. kasih sayang. minuman.Konsep Asas Teori Keperluan Maslow ‡ Keperluan manusia : ± Keperluan fisiologi ± asas (makanan.

‡ Perkaitan antara motivasi dengan hierarki keperluan ± apabila individu mendapat kepuasan dlm sesuatu hierarki. keperluan kepada hierarki yg lebih tinggi berlaku secara semula jadi.Teori Keperluan Maslow ‡ Motivasi Intrinsik ± kuasa dalaman yg berada dalam perkembangan fisiologikal dan psikologikal manusia. . ‡ Kuasa dalaman ini mendorong manusia mengejar kecemerlangan.

± Boleh menerima diri. ± Boleh mengikut aliran masa tetapi tidak kehilangan identiti sendiri. orang lain dan alam semula jadi. ± Mempunyai falsafah hidup dan moral sendiri. ± Mempunyai pemikiran tersendiri.Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: ± Boleh memahami hakikat sebenar. ± Mempunyai minat meluas terhadap pelbagai aktiviti sosial .

. ± Boleh menanggung konflik di antara perasaan kegembiraan dengan kepahitan.Teori Keperluan Maslow ‡ Ciri individu yang mencapai ke peringkat tinggi: ± Mempunyai kawan karib dan suka menolong orang ± Mengamalkan demokrasi dan mempunyai sifat berjenaka.

‡ Bersifat penyayang utk memenuhi keperluan kasih sayang. . ‡ Memupuk nilai penghargaan kendiri serta memberi peneguhan yg sesuai. ‡ Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami dan menerima diri serta terlibat aktif dalam aktiviti sosial. ‡ Merancang aktiviti p&p mengikut kebolehan pelajar.Implikasi konsep keperluan dalam amalan Bilik Darjah ‡ Pastikan keperluan asas pelajar telah dipenuhi. ‡ Jadikan bilik darjah kondusif.

inkuiri penemuan. . kaedah individu.Implikasi Teori Pembelajaran Mazhab Humanis ‡ Mementingkan perkembangan potensi individu: ± Strategi dan kaedah yg sesuai: berpusatkan murid. kerja praktik serta pengayaan dan pemulihan. ± Guru sbg fasilitator/pembimbing.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful