Anda di halaman 1dari 6

§¾º¢Â Ũ¸ ¦¸Á¡Â¡ý ¾Á¢úôÀûÇ¢

SJK (TAMIL) KEMAYAN

PROGRAM INTERVENSI
PBD TAHUN 3
MATEMATIK
Jun / 2019
SJK(T) KEMAYAN
PROGRAM INTERVENSI PBD JUN / 2019
( CEMERLANG )
NAMA GURU : RAGUNATHAN A/L GANESAN
MATAPELAJARAN : MATEMATIK
TAHUN/TINGKATAN : 4 AVVAIYAR
HEAD COUNT ANALYSIS
BIL
M/P 1 2 3 4 5 6 INTERVENSI
MURID

5 ORANG
MATE 12 0 0 5 5 2 0
MURID
MENDAPAT
BAND 3

PROBLEM STATEMENT
PENYATAAN 5 ORANG MURID DARIPADA 12 ORANG MURID MENDAPAT BAND 3
MASALAH DALAM PENILAIAN PBD
DIAGRAM ROOT CAUSE ANALYSIS (RCA)
PBD
MATEMATIK
TAHUN 3

Murid tidak Murid tidak dapat


menguasai asas menyelesaikan masalah
Matematik matematik (kata kunci)
( Operasi + _ x )

Tidak Sukar memahami Tidak mengenal Tidak mengikut


mengenal kehendak soalan operasi urutan
operasi yang (tiada kefahaman berdasarkan penyelesaian
betul membaca) kata kunci Matematik yang
betul
Tidak
menhafal
sifir ( darab
& bahagi)
PROGRAM INTERVENSI PBD TAHUN 3
MATAPELAJARAN : MATEMATIK
KUMPULAM MURID : BAND 3

KUMPUL
ISU/ MASALAH/ KEMAHIRAN TEMPOH CATATAN
STRATEGI AN
BIL KERTAS/ TOPIK/ YANG PELAKSANA /
DICADANG SASARA
SUBTOPIK PERLU AN REFLEKSI
N

Kemahiran
mengenal
operasi yang
Murid
betul
Murid tidak menguasai menggunakan
berdasarkan
asas Matematik Teknik Semasa
kata kunci
( Operasi + _ x ) pengenalan aktiviti PdPc
berdasarkan
melatih
1. kata kunci 5 orang Waktu rehat
soalan
Murid keliru dengan operasi tambah
pelbagai
4 operasi tolak darab Waktu kelas
bentuk yang
bahagi ganti
ada kata
kunci
PROGRAM INTERVENSI PBD TAHUN 3
MATAPELAJARAN : MATEMATIK
KUMPULAM MURID : BAND 5 ( 5 ORANG MURID)

KUMPUL
ISU/ MASALAH/ TEMPOH CATATAN
KEMAHIRAN STRATEGI AN
BIL KERTAS/ TOPIK/ PELAKSANA /
YANG PERLU DICADANG SASARA
SUBTOPIK AN REFLEKSI
N

Membaca dan
memahami
Murid tidak dapat kehendak Murid
menyelesaikan soalan menggunakan
Semasa
masalah matematik (menggariskan Teknik
aktiviti PdPc
(kata kunci kata kunci ) mengariskan
nombor dan
1. 5 orang Waktu rehat
Kemahiran kata kunci dan
Tidak memahami mengenal membentuk
Waktu kelas
kehendak soalan operasi yang ayat matematik
ganti
betul
berdasarkan
kata kunci
PROGRAM INTERVENSI PBD TAHUN 3
MATAPELAJARAN : MATEMATIK
KUMPULAM MURID : BAND 5 ( 2 orang murid)

KUMPUL
ISU/ MASALAH/ KEMAHIRAN TEMPOH CATATAN
STRATEGI AN
BIL KERTAS/ TOPIK/ YANG PELAKSANA /
DICADANG SASARA
SUBTOPIK PERLU AN REFLEKSI
N

Kecuaian dalam
mendarab dan Kemahiran Murid
bahagi menhafal sifir menggunakan Semasa
dalam Teknik aktiviti PdPc
pelbagai cara menjawab
1. soalan darab 2 orang Waktu rehat
Murid tidak dapat
dan bahagi
memberi jawapan
mudah Waktu kelas
yang betul kerana
ganti
pengguanaan sifir
yang salah

Anda mungkin juga menyukai