Anda di halaman 1dari 6

PERKEMBANGAN ANTARA

TEORI ERIKSON, PIAGET,


VYOGTSKY
Oleh : Saidatul Fatini Athirah binti Sulaiman
PIAGET vs VYGOTSKY

PERKEMBANGAN
KOGNITIF

TEORI JEAN
TEORI VYGOTSKY
PIAGET

Peringkat- Implikasi teori Implikasi teori


Perancah dan Zon
Proses peringkat dalam dalam proses dalam proses
Perkembangan
keseimbangan perkembangan pengajaran dan pengajaran dan
Proksimal
kognitif pembelajaran pembelajaran
PIAGET VYGOTSKY
Proses pemikiran kita berubah secara menyeluruh bermula Perkembangan kognitif individu berlaku dalam persekitaran
selepas lahir sehingga mencapai kematangan. Setiap sosio budaya yang mempengaruhi tingkahlaku dan
individu sentiasa mencuba untuk memahami dan pemikiran individu
mengadaptasi perubahan-perubahan yang berlaku di
persekitaran mereka Menekankan peranan sosial dan budaya dalam
perkembangan minda kanak-kanak .
Empat faktor yang mempengaruhi pemikiran:
- Kematangan biologi Kemahiran kognitif kanak-kanak terhasil daripada interaksi
dipengaruhi oleh baka/genetic sosial kanak-kanak dengan ibu bapa, guru, orang dewasa,
- Interaksi individu dengan persekitaran rakan sebaya dan sebagainya
menoraka, menguji, memerhati, menyusun
maklumat dan memahami perkara-perkara yang Perkembangan kognitif berlaku dalam dua peringkat:
berlaku - Peringkat sosial
- Pengalaman sosial - Peringkat individu
dipengaruhi oleh pergaulan individu dengan orang
orang di persekitaran
- Keseimbangan
mengadaptasi dengan situasi-situasi yang dihadapi
TEORI ERIKSON
• Menekankan kepentingan hubungan sosial dengan individu-individu
di persekitaran kanak-kanak.
• Personaliti kanak-kanak dibentuk hasil daripada perkembangan
psikososial
Lapan peringkat perkembangan psikososial
PERINGKAT UMUR HURAIAN
Asas kepercayaan vs ketidakpercayaan Lahir – 1 tahun - Bayi perlu mempunyai hubungan erat, kasih sayang,
kepercayaan daripada penjaga
Autonomi vs keraguan 1 tahun – 3 tahun Tertumpu kepada perkembangan fizikal
Menerima sokongan? Dapat menimbulkan
kepercayaan kepada keupayaan diri
Gagal? Ragu-ragu terhadap keupayaan sendiri
Insisatif vs rasa bersalah 4 tahun – 5 tahun - Cuba berdikari
- Inisiatif untuk melakukan sesuatu sendiri
- Gagal? Boleh membawa rasa bersalah
Industri vs rendah diri 6 tahun – 11 tahun - Menguasai kemahiran di alam persekolahan
- Gagal? Berasa rendah diri, tiada keupayaan
Identiti vs kekeliruan identiti 12 tahun – 18 tahun Cari identiti sendiri dalam pekerjaan, kemahiran,
jantina, bersosial
Keintiman vs keasingan 18 tahun – 35 tahun - Mula membentuk keintiman dalam hubungan
- Menuju ke arah perkahwinan
- Membina kerjaya
- Gagal? Mula rasa terasing, terasing
PERINGKAT UMUR HURAIAN

Generaviti vs kekakuan 35 tahun – 65 tahun - Kehidupan berkeluarga


- Kerjaya yang baik
- Gagal? Membawa kepada perasaan penting
diri sendiri

Integeriti vs kekecewaan 65 tahun ke atas - Kerjayaan dalam hidup


- Kegagalan? kecewa