Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

MATA PELAJARAN : MASA :


____________________________ ___________________________

BIDANG : _______________________________________

TAJUK : _______________________________________
HARI
AKTIVITI PENGAJARAN DAN OBJEKTIF PDP :
PEMBELAJARAN
 ISNIN Pada akhir proses pdp, murid dapat :
_______________________________
 SELASA ________________________________
_______________________________
 RABU ________________________________
_______________________________
 KHAMIS ________________________________
 JUMAAT ________________________________
________________________________
TARIKH :
_______________________________ ________________________________
_________
_______________________________ ________________________________
_______________________________ ________________________________
KELAS :
_________ _______________________________ ________________________________

PAK 21 KOMUNIKASI KOLABORASI KREATIVITI PEMIKIRAN KRITIKAL

 Baik Hati  Tolong-menolong


N  Kerjasama  Bertanggungjawab
STANDARD
KANDUNGAN I  Bertolak Ansur  Hemah Tinggi
L  Keadilan  Hormat-menghormati
___________________________________________________  Keberanian  Kasih Sayang
A  Kejujuran  Kesabaran
___________________________________________________ I  Bersyukur  Ketekunan
___________________________________________________
___________________________________________________  Kreatif dan Inovasi  Bahasa
E  Pendidikan Alam Sekitar  Patriotisme
___________________________________________________ M  Sains dan Teknologi  Keusahawanan
___________________________________________________ K  Teknologi Maklumat dan Komunkasi
STANDARD
___________________________________________________
PEMBELAJARAN  Peta Bulatan  Peta Titi
___________________________________________________ P

E Peta Buih  Peta Pokok
___________________________________________________ T  Peta Buih Berganda  Peta Dakap
___________________________________________________ A  Peta Pelbagai Alir  Peta Alir
___________________________________________________
 Buku Teks  Model  Buku Cerita
___________________________________________________ B  Modul  Internet  Gambar
___________________________________________________ B  Powerpoint  Radio/TV  Carta
___________________________________________________ B  Projektor  Radas  Graf

 Lembaran Kerja  Lisan


REFLEKSI : P  Hasil Kerja  Lakonan
___ /___ murid menguasai objektif dan diberi B  Pemerhatian  Tugasan
S  Kuiz  Projek
latihan pengayaan.
___ /___murid tidak menguasai objektif dan diberi
CATATAN :
latihan pemulihan. PdP hari ini tidak dapat dijalankan kerana
 Mesyuarat  Cuti AM
 Program Sekolah  Kursus
 Cuti Sakit  Cuti Rehat Khas
 Aktiviti Luar  Guru Pengiring
PdP akan dibawa ke hari __________