Anda di halaman 1dari 7

TEORI PERKEMBANGAN GURU

TROTTER (1986)
Peringkat Peringkat
novis novis lanjutan

Peringkat Peringkat
cekap mahir

Peringkat
pakar
Bermula berdaftar Memperoleh
kemahiran asas ,
sebagai guru menguasai istilah
pelatih mengenai profesion

Peringkat Novis

Menghimpun idea Belum memiliki kemahiran


awalan tentang yang diperlukan untuk
mengendalikan PdP di
tugasan mengajar kelas
Terus menambah Memantapkan
pengetahuan tentang
makumat berkaitan istilah, prinsip dan konsep
tentang proses PdP tentang profesion

Peringkat Novis
Lanjutan

Pendedahan Mempraktikkan
tentang situasi ilmu pengetahuan
sebenar sekolah yang dipelajari
(PBS& Praktikum) secara teori
Memahami prinsip
Memiliki kelayakan dan konsep
ikhtisas pembelajaran dalam
pelbagai situasi

Peringkat Cekap

Memiliki pelbagai
Mempunyai strategi
kemampuan dalam pengajaran dan
menyelesaikan mampu
masalah yang dihadapi Membuat refleksi
tentang amalan menyesuaikan
dalam PdP mengikut
keperluan pelajar
Mempunyai kemampuan Mempunyai pengalaman
kognitif yang tinggi dalam membantu
(menganalisis persekitaran membuat keputusan
pembelajaran) berdasarkan intuisi

Peringkat Mahir

Mempunyai kebolehan
untuk membimbing dan
Mempamerkan gaya menjadi mentor kepada
pengajaran sendiri guru novis
Memahami dan menangani Mempamerkan gaya
maklumat yang banyak dan pengajaran yang lancar
pelbagai

Peringkat Pakar

Idea dan kemahiran


boleh mempengaruhi
Orang yang berautoriti polisi-polisi berkaitan
dalam profesionnya pengendalian
pengajaran di bilik darjah