Anda di halaman 1dari 9

OHP 12

Komponen Kajian Masa Depan

KOMPONEN
PENGAJARAN
BERASASKAN
KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN ASAS
KAJIAN MASA DEPAN KEMAHIRAN KHUSUS
KAJIAN MASA DEPAN
OHP 13
Kemahiran Asas Kajian Masa Depan

1 3
Mengawal dan
Membuat ramalan
mengendalikan perubahan

Menjangka akibatnya
2
KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN
1
Kemahiran Khusus 2
Pemahaman
9 Konsep Masa
Pemahaman Pengumpulan
Depan Maklumat dan
Dimensi
Apakah Analisis Trend
Kemapanan sebabnya yang
Apakah
diingini perlu
Masa Apakah yang
dikekalkan?
Depan? sedia ada ?
Penjelasan
Nilai dan Saya terangkan
Masa Depan mengapa
membina senario Jika sudah 3
8 yang diingini tahu, saya
boleh meramal Ramalan dan
Analisis
Bayangkan apa
yang diingini Saya
7
mengembangkan 4
ramalan itu
Pembinaan Apakah
Senario yang telah Mungkin ada
berubah? masalah atau
kebimbangan Penggunaan
6 Imaginasi dan
Proses Strategi Kreativiti
Inovasi 5 Mengatasi
Sosial Kebimbangan
OHP 16
Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan

MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN

KAPASITI KONSEP KMD


PERSEPSI

KEMAHIRAN KAJIAN MASA DEPAN


KHUSUS SEBAGAI SATU MATRIKS PROSES
MEMANDANG KE
HADAPAN

ISU
APLIKASI
TEMA

Kajian Masa Depan boleh diajarkan sebagai satu matriks memandang ke


hadapan yang melibatkan pelbagai unsur Kajian Masa Depan yang penting
untuk memahami konsep Kajian Masa Depan dalam
pengajaran dan pembelajaran
OHP 19
Matriks dengan Sains

Masa Lalu, sekarang dan masa depan


Pemikiran, Kreativiti Prihatin
KAPASITI KONSEP KMD
PERSEPSI

Garisan Masa
Perubahan
KEMAHIRAN RANCANGAN
KHUSUS MENGAJAR PROSE
S
SAINS RENDAH TAHUN 5
Bahan Makanan

Gaya Hidup
ISU APLIKASI dan Alternatif
TEMA Nilai
Sumber Makanan
•Menghargai Bahan Makanan
•Mengelakkan Pembaziran
Impak Terhadap Manusia
Bahan Makanan

CONTOH PELAJARAN YANG DIRANCANG


MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN
MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5
OHP 20
Tiga Cara Pengajaran

TIGA CARA PENGAJARAN

1 Menggunakan matriks sepenuhnya

1 Menyisipkan Kajian Masa Depan


dalam pengajaran

1 Menggunakan Unsur-Unsur Kajian


Masa Depan sebagai induksi atau
susulan pengajaran.
JADUAL PERANCANGAN MATRIKS
PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN
Jadual Perancangan disediakan bagi membantu guru merancang tajuk yang dipilih
daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran serta
memikirkan unsur-unsur pada Matriks Kajian Masa Depan yang boleh digunakan.

Mata Pelajaran Tahun/Tingkatan

RUJUKAN/ KONSEP KAJIAN ISU TEMA APLIKASI TAJUK


SP/HSP MASA DEPAN BERKAITAN

CONTOH

Alternatif dan Pilihan Komunikasi Pemuliharaan Stail Hidup Alternatif


Daripada Masa Lalu, Sekarang dan Masa Kesihatan Generasi Masa Depan Kajian Masa Depan Secara Kritis Dikaitkan dengan
Depan Maklumat Impak Terhadap Cara Memandang Jauh tajuk pilihan
Sukatan dan
Kerosakan dan Pembaharuan Keamanan Manusia Masa Depan Pendidikan SP/HSP
Huraian Kemapanan, Nilai, Jantina dan Budaya Had dan Batasan Politik & Kerajaan
Sukatan Pengupayaan Alam Sekitar Masa Depan Dunia Proses Membina Citra Sosial
Mata pelajaran Kependudukan Optimisme & Penulisan Spekulasi
yang diajar Sains dan teknologi Pasimisme Perancangan Strategik
Angkasa lepas Kemapanan
Pengangkutan Masa dan Budaya
Perancangan Bandar Budaya Berhikmah
Pekerjaan dan Waktu
Senggang
Pembangunan Ekonomi
Jenayah dan Keadilan
Sumber Tenaga
JADUAL PERANCANGAN MATRIKS
PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Bi. RUJUKAN/ KONSEP KAJIAN ISU TEMA APLIKASI TAJUK


TAJUK SP/HSP MASA DEPAN BERKAITAN

1. Jirim Dalam Alam- Kemapanan Alam Sekitar Generasi masa Perancangan Memahami
Kepelbagaian depan strategik kepelbagaian sumber
Sumber di Bumi di bumi

Jirim Dalam Alam- Kemapanan Alam Sekitar Pemeliharaan dan Perancangan Memahami peranan
2. Udara di Sekeliling Pemuliharaan strategik oksigen dalam
Kita respirasi

3. Jirim Dalam Alam- Kemapanan Alam Sekitar Impak terhadap Perancangan Menilai kepentingan
Udara di Sekeliling Manusia strategik mengekalkan
Kita komposisi gas dalam
udara

4. Tenaga Dalam Kemapanan Alam Sekitar Pemeliharaan dan Perancangan Mengaplikasikan


Kehidupan- Sumber Pemuliharaan strategik pelbagai sumber
dan Bentuk Tenaga tenaga

Penyenggaraan dan Masa Lalu, Masa Kini Kesihatan Impak Terhadap Gaya Hidup Menilai kepentingan
5. Kesinambungan dan Masa Depan Manusia Alternatif gizi seimbang
Hidup-Nutrisi
Penyenggaraan dan Kemapanan Etika Had dan Batasan Perancangan Menilai kesan
6. Kesinambungan Gender dan Strategik penyelidikan genetik
Hidup- Keturunan Budaya terhadap kehidupan
dan Variasi manusia
PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN
CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN SAINS:

3 Bagaimana saya
1 boleh
aplikasikannya
dalam kelas?
Apakah yang anda 2
ingin mengajar?

IDEA:
Dari manakah anda mencari MEMBINA SENARIO GAYA HIDUP
DAN AMALAN PEMAKANAN DUNIA
bahan untuk mengajar tajuk? MASA DEPAN
MATA PELAJARAN Kumpulan-kumpulan mewakili
UNSUR MATRIKS golongan remaja, orang dewasa,
SAINS TINGKATAN 1 Pemakanan masa lalu, kini dan warga tua
dan masa depan, Gaya
HSP SAINS TINGKATAN 1: Hidup, Kesan Terhadap
Penyenggaraan dan Kesinambungan AKTIVITI:
Kesihatan •Kumpulan mengumpul dan mentafsir data
Hidup - Nutrisi
amalan pemakanan masa lalu dan kini
BAHAN: •Kumpulan mengaitkan amalan pemakanan
Aras 1: Data Amalan Pemakanan Masa Lalu dengan gaya hidup
Menerangkan maksud gizi seimbang •Data Amalan Pemakanan Masa Kini •Ramalkan gaya hidup dan amalan
Aras 2: •Risalah tentang gaya hidup masa lalu pemakanan masa depan yang mungkin
Menerangkan nilai kalori makanan dan kini
Menyatakan tenaga dalam makanan •Jadual kalori makanan CADANGAN HASIL KERJA MURID:
Aras 3: •Buku Skrap tentang Nutrisi atau Perbandingan antara Amalan
Merancangkan gizi seimbang Pemakanan Masa Lalu dan Kini
Menyatakan kepentingan gizi seimbang •Rancangan Gizi Seimbang yang sesuai untuk remaja masa kini dan
masa depan
•Melukis, menulis atau menerangkan tentang senario masa depan