Anda di halaman 1dari 15

PELAKSANAAN POST-MORTEM

TERANCANG DAN TINDAK


SUSULAN BERKESAN
PEPERIKSAAN PMR/SPM 2007
SEKOLAH MENENGAH
NEGERI MELAKA

HASIL DAPATAN PERBENGKELAN


HASILKAN
ANALISIS SWOT SEKOLAH
KEKUATAN

KELEMAHAN

PELUANG

ANCAMAN
1. BAGAIMANA PANITIA BERFUNGSI UNTUK
MENINGKATKAN PRESTASI PMR DAN SPM SEKOLAH
DAN BAGAIMANAKAH PENGETUA SELAKU PENGURUS
MEMASTIKAN KEADAAN DEMIKIAN BERLAKU.

a.Bagaimana Panitia Berfungsi Untuk Meningkatkan


prestasi PMR /SPM Sekolah

1. TETAPKAN MATLAMAT PANITIA


SELARAS VISI SEKOLAH.
2. KURSUS PROFESIONALISME UNTUK
KETUA PANITIA.
3. POST-MORTEM PEP. PENTENGAHAN
TAHUN
4. Pemantapan berterusan oleh Ketua Bidang
terhadap Ketua Panitia di bawah kawalannya
dan pastikan prestasi pelajar dijadikan agenda
tetap dalam setiap mesyuarat.
3. Merancang bahan bacaan dan rujukan
tambahan yang releven untuk membantu
pelajar dengan lebih berkesan.
4. Aktiviti seperti teknik menjawab,klinik mata
pelajaran, motivasi , kelas pemulihan dan
pengayaan dijalankan mengikut tahap pelajar.
a. Bagaimana pengetua selaku pengurus memastikan
keadaan sedemikian berlaku.
1. Membuat senarai semak untuk pemanatauan panitia.
- Pemantauan P&P
- Buku latihan
- Laporan dan dokumen.
- Analisa peperiksaan
- Hasil post-mortem
2. Menentukan mesyuarat kurikulum dilakukan secara
berfokus seberapa kerap yang boleh mengikut
kumpulan ahli yang berkaitan .
3. Pengetua hadir dalam mesyuarat panitia.
2. BAGAIMANA MEKANISMA HEAD-COUNT MEMBANTU
MEMPERTINGKATKAN PRESTASI SEKOLAH .
BINCANGKAN APAKAH PENGISIAN STRATEGI
BERASASKAN DATA YANG PERLU MELIBATKAN SEMUA
PIHAK.

1. Melihat keupayaan sedia ada setiap murid;


2. Menilai potensi setiap murid yang dapat
digarap;
3. Merancang program yang bersesuaian
dengan kebolehan dan keupayaan murid
berasaskan diagnosis yang tepat;
4. Untuk tujuan post-mortem dan tindakan
penambahbaikan;
5. Meningkatkan prestasi pelajar dari segi
kuantiti dan kualiti
6. Pemantauan dan penilaian boleh dibuat
oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru
kelas, dan guru mata pelajaran secara
sistematik;
7. Panitia dapat berfungsi dengan lebih
berkesan.
8. Untuk tujuan post-mortem dan tindakan
penambahbaikan;
9. Meningkatkan prestasi pelajar dari segi
kuantiti dan kualiti
3. BINCANGKAN AKTIVITI BERKESAN DI
PERINGKAT SEKOLAH DAN KELAS BAGI
MEMASTIKAN SASARAN MURID CEMERLANG
TERCAPAI
1. KUMPUL DAN KENALPASTI PELAJAR
CEMERLANG.
2. MOTIVASI KEPADA PELAJAR DAN IBU
BAPA
3. TEKANKAN ASPEK KEAGAMAAN DAN
KEROHANIAN
4. LAKSANAKAN PROGRAM KHAS
4. BAGAIMANA BENTUK BAHAN PENGAJARAN
DAN PEMBELAJARAN BERFOKUS YANG
DAPAT MEMBANTU MURID MENINGKATKAN
PENCAPAIAN MEREKA DALAM MASA 4 BULAN
TERAKHIR PEPERIKSAAN

1. ANALISA KEPUTUSAN PEPRIKSAAN


PERTENGAHAN TAHUN.
2. KUMPULKAN KEPADA PELAJAR
CEMERLANG, SEDERHANA DAN
LEMAH.
3. SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN 5
TAHUN KE BELAKANG.
4. MODUL SUKATAN MINIMUM
5. MENJAWAB SEMULA SOALAN YANG
SAMA BERULANG-ULANG.
6. BAHAN NOTA RINGKAS BERFOKUS
DAN PETA MINDA
7. IKUT FORMAT SOALAN SEBENAR.
8. LATIHAN MENJAWAB IKUT MASA
PEPERIKSAAN SEBENAR.
9. SENTUHAN PENGETUA
10. LATIHTUBI B.MELAYU BERSAMA
GURU CINA.
4. JELASKAN USAHA-USAHA MEMINIMUMKAN
PERATUS KEGAGALAN DALAM SPM DAN PMR

 SPM- TUMPUAN KEPADA B.MELAYU


- KARANGAN- MENGHAFAL
KARANGAN RAMALAN
- RUMUSAN – FAHAMI KEHENDAK
SOALAN , DAPATKAN 6 ISI
TERSURAT , GABUNGKAN MENJADI
SATU PERENGGAN DAN JANGAN
GUNA NOMBOR.
- KOMSAS(NOVEL)- SENARAIKAN 10
PERISTIWA PENTING DALAM TIAP
NOVEL KAITKAN DENGAN ISTILAH
SEPERTI WATAK, PERWATAKAN
NILAI DAN PERSOALAN
 PMR – TUMPUAN KEPADA SEMUA SUBJEK.

-DARI PEP. PERTENGAHAN TAHUN


KUMPULKAN PELAJAR IKUT KUMPULAN
BAGI TIAP SUBJEK DAN BERI LATIHAN
BERTERUSAN IKUT FORMAT PEP.
SEBENAR.
6. TERANGKAN BAGAIMANA KAEDAH
MEMAKSIMUMKAN KEBERKESANAN KELAS
TAMBAHAN . BINCANGKAN PROSES LATIH TUBI
YANG BERKESAN BAGI ARAS KEBOLEHAN
PELAJAR YANG BERBEZA.
 KELAS TAMBAHAN BERKESAN (Terancang):
-MAKSIMUMKAN KEHADIRAN
-HUBUNGAN DENGAN IBU BAPA
-KESESUAIAN WAKTU
- GANJARAN KEPADA GURU DAN
PELAJAR
- PENILAIAN DAN REKOD PENCAPAIAN
 LATIH
TUBI BERKESAN
- MULAKAN LATIHTUBI DARI YANG
MUDAH KE SUKAR (ARAS 1 KE ARAS

2) UNTUK MEMBERI HARAPAN


KEPADA PELAJAR.
- DIULANG-ULANG
- FORMAT DAN MASA SEBENAR
- BINCANG DAN TERUS MAKLUMKAN
KEPUTUSAN KEPADA PELAJAR
- MEMBERI PELUANG PELAJAR
TINGKATKAN HARGA DIRI.
SEKIAN,
TERIMA KASIH