Anda di halaman 1dari 33

Kursus Sivik Prasekolah

Peneraju Pendidikan Negara


Matlamat Pendidikan Prasekolah
Kurikulum Prasekolah Kebangsaan bertujuan memperkembangkan
potensi murid berumur empat hingga enam tahun secara
menyeluruh dan bersepadu dalam aspek jasmani, emosi, rohani,
intelek dan sosial melalui persekitaran pembelajaran yang selamat
dan menyuburkan serta aktiviti pembelajaran yang
menyeronokkan, kreatif dan bermakna. Ini adalah untuk
meningkatkan kemahiran, menanam keyakinan dan membentuk
konsep kendiri yang positif pada diri murid agar mereka bersedia
untuk menghadapi cabaran dan mengikuti pembelajaran
seterusnya.

Peneraju Pendidikan Negara


Objektif Pendidikan Prasekolah
1. Menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan.
2. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama
Islam.
3. Mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia.
4. Menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia.
5. Meyayangi dan menghargai alam sekitar.
6. Memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri.
7. Memparaktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga
keselamatan diri.
8. Mengembangkan daya kreatif dan estetika.
9. Mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan
masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian.

Peneraju Pendidikan Negara


Fokus Pendidikan Prasekolah

Kurikulum Prasekolah berfokus untuk melahirkan


murid yang mempunyai kebolehan berkomunikasi dan
bersosialisasi dengan yakin. Di samping itu, kurikulum
ini menghasratkan murid yang mampu menghadapi
cabaran, menyelesaikan masalah, berkeinginan untuk
belajar dan bersedia untuk pembelajaran seterusnya.

Peneraju Pendidikan Negara


Peruntukan Waktu
Peruntukan Masa Seminggu
(Dalam Minit)
Bil. Bidang Pembelajaran Bahasa Pengantar
Bahasa Pengantar
selain Bahasa
Bahasa Melayu
Melayu
1. Bahasa Melayu 60 60
2. Bahasa Inggeris 60 60
3. Bahasa Cina/Bahasa Tamil* - 60*
4. Aktiviti Luar 120 120
Pendidikan Islam/
5. 120 120
Pendidikan Moral
6. Matematik Awal 40 40
7. Pembelajaran Bersepadu 800 740
Jumlah 1200 1200

Peneraju Pendidikan Negara


PEMBELAJARAN BERSEPADU Perbualan Awal
800 minit seminggu (SK) 100 minit seminggu
740 minit seminggu (SJK)
Rehat
150 minit
seminggu

Aktiviti Pembelajaran Penutup


500 minit seminggu (SK) 50 minit seminggu
440 minit seminggu (SJK)
Peneraju Pendidikan Negara
Pembelajaran Bersepadu
Aktiviti Rutin
• Aktiviti rutin adalah aktiviti yang dijalankan pada setiap hari
dan diberi peruntukan masa yang khusus.
Aktiviti Pembelajaran
• Aktiviti pembelajaran memberi peluang kepada guru untuk
memilih strategi p&p yang sesuai bagi memberi peluang
kepada murid menjalankan penerokaan dan eksperimen,
menyelesaikan masalah serta menggalakkan pemikiran kritis.
• Pendekatan bertema, pendekatan projek, penggunaan pusat
pembelajaran dan lain-lain.
Peneraju Pendidikan Negara
MODUL SIVIK PRASEKOLAH

Peneraju Pendidikan Negara


Pengenalan Modul Sivik Prasekolah

 penekanan kepada nilai murni dan semangat


patriotik

 memainkan peranan dan tanggungjawab


sebagai warganegara

 literasi sivik dan amali sivik

Peneraju Pendidikan Negara


Nilai Teras Sivik

Peneraju Pendidikan Negara


Pembudayaan Nilai Sivik

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan di Prasekolah
Cuba fikirkan, apakah yang kita amalkan di prasekolah?

Kita perlu pastikan murid amalkan perkara berikut:


 Bersalam/mengucapkan selamat antara guru dan PPM dengan
murid
 Menyusun kasut/beg di rak yang disediakan
 Menyanyikan lagu Negaraku dan lagu Negeri
 Membantu membersih dan mengemas kelas serta tempat makan
 Saling mengucapkan terima kasih atas bantuan/sumbangan yang
diterima
 Meminta maaf jika melakukan kesalahan/memaafkan orang lain
 Menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan yang kotor

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan di Prasekolah
Jom… kita buat refleksi. Apakah nilai teras sivik yang diterapkan
dalam kalangan murid?

Amalan Nilai Teras Sivik


Bersalam/mengucapkan selamat antara guru dan PPM dengan murid Hormat-menghormati
Menyusun kasut/beg di rak yang disediakan Bertanggungjawab

Menyanyikan Lagu Kebangsaan dan lagu negeri Kasih sayang/Hormat-menghormati

Membantu membersih dan mengemas kelas serta tempat makan Bertanggungjawab/Kegembiraan


Saling mengucapkan terima kasih atas bantuan/sumbangan yang diterima Hormat-menghormati

Meminta maaf apabila melakukan kesalahan/memaafkan orang lain Hormat-menghormati/Kasih sayang

Menjaga kebersihan diri seperti mencuci tangan yang kotor Bertanggungjawab/Kegembiraan

Peneraju Pendidikan Negara


Amalan di Prasekolah
Kalau dah diamalkan, apa lagi yang perlu
guru lakukan?

Kita perlu membekalkan murid dengan pengetahuan nilai


sivik dan berperanan sebagai suri teladan (role model)
bagi membantu mereka menghayati nilai.

Peranan guru sebagai suri teladan:


Menunjukkan contoh dengan
mengamalkan nilai melalui pertuturan
dan tingkah laku yang sopan.

Peneraju Pendidikan Negara


Objektif Penerapan Nilai Teras Sivik

Peneraju Pendidikan Negara


Kandungan Modul

Tunjang Keterampilan Diri

Tunjang Kerohanian, Sikap dan Nilai

Tunjang Kemanusiaan

Peneraju Pendidikan Negara


Kandungan
Kandungan Nilai Teras Sivik
Menghargai Diri Sendiri

1. Tanggungjawab diri
Kasih sayang
2. Membezakan antara keperluan dengan kehendak yang
Bertanggungjawab
diingini
Kegembiraan
3. Menjaga kebersihan, kesihatan dan keselamatan diri
4. Melaksanakan aktiviti yang disukai
5. Membuat pilihan sendiri

Peneraju Pendidikan Negara


Kandungan
Kandungan Nilai Teras Sivik
Saya, Anggota Keluarga dan Orang Lain

1. Tanggungjawab sebagai anggota keluarga


2. Menghormati anggota keluarga, rakan, guru dan orang lain Kasih sayang
3. Empati kepada orang yang memerlukan Hormat-menghormati
4. Memberi peluang ahli kumpulan menyatakan Bertanggungjawab
pandangan/pendapat Kegembiraan
5. Menghormati keputusan/pilihan majoriti
6. Menghormati hak orang lain
7. Menghormati perbezaan individu

Peneraju Pendidikan Negara


Kandungan
Kandungan Nilai Teras Sivik
Tanggunggjawab sebagai Murid Kasih sayang
Hormat-menghormati
1. Mematuhi peraturan sekolah Bertanggungjawab
2. Sumbangan kepada sekolah
Sayang kepada Alam Sekitar

Kasih sayang
1. Tanggungjawab menjaga kebersihan persekitaran
Bertanggungjawab
2. Menyayangi flora dan fauna
Kegembiraan
3. Memelihara dan memulihara alam sekitar
4. Tanggungjawab menjaga kemudahan awam

Peneraju Pendidikan Negara


Kandungan
Kandungan Nilai Teras Sivik
Negara Kita Tanggungjawab Kita

Kasih sayang
1. Menyambut/meraikan perayaan di Malaysia
Hormat-menghormati
2. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia
Bertanggungjawab
3. Bangga dengan identiti negeri/negara
Kegembiraan
4. Bangga dengan pemimpin negeri/negara
5. Bangga dengan warisan budaya
Saya dan Dunia
Hormat-menghormati
1. Hormati warga antarabangsa

Peneraju Pendidikan Negara


Pelaksanaan
Komponen pendidikan sivik prasekolah dilaksanakan
dalam waktu Pembelajaran Bersepadu, iaitu semasa
Perbualan Awal dan Aktiviti Pembelajaran.

Warga sekolah yang berperanan sebagai suri teladan (role


model), kerjasama dengan ibu bapa dan masyarakat, serta
kesinambungan penerapan nilai dari sekolah ke rumah.

Peneraju Pendidikan Negara


Pelaksanaan
Tempoh masa Tempoh masa
10 minit seminggu 20 minit seminggu
Perbualan Aktiviti
Awal Pembelajaran

Cadangan Pelaksanaan
Cadangan Pelaksanaan
 Nyanyian Lagu Kebangsaan dan
lagu negeri  DSKP KSPK (Semakan 2017)
 Bacaan doa  Kandungan nilai teras sivik
 Kandungan nilai teras sivik  Bahan sokongan PdP sedia ada/lain-lain
yang bersesuaian

Peneraju Pendidikan Negara


Bahan Sokongan
Guru bebas
menggunakan bahan
sokongan sedia ada
dan yang difikirkan
sesuai dengan
kandungan nilai teras
sivik

Peneraju Pendidikan Negara


Pentaksiran

 pelaksanaan pentaksiran semasa PdP


sivik prasekolah adalah seperti yang
dihasratkan dalam KSPK (Semakan 2017)

 rujuk Standard Kandungan, Standard


Pembelajaran dan Standard Prestasi

Peneraju Pendidikan Negara


Exemplar Perbualan Awal
Menghargai Diri Sendiri

 Menjaga kebersihan, kesihatan dan


keselamatan diri

Cadangan Aktiviti
1) Nyanyian lagu ‘Kebersihan Diri’
dengan gerakan.
2) Melakukan demonstrasi membasuh
Nilai Teras sivik tangan/menggosok gigi dengan cara
yang betul.
Kasih sayang 3) Menyatakan cara menjaga
Bertanggungjawab kebersihan diri.
Kegembiraan

Peneraju Pendidikan Negara


Exemplar Aktiviti Pembelajaran

Peneraju Pendidikan Negara


KANDUNGAN TAJUK Masa:
Saya, Anggota 20 minit
Keluarga dan seminggu
Orang Lain Saya Sedia Membantu
Empati kepada
orang yang
memerlukan
PENGENALAN INFO SIVIK

Sebagai warganegara yang bertanggungjawab, kita perlu prihatin dengan Hak


Nilai Teras menghulurkan pelbagai bantuan kebendaan dan sokongan moral kepada anggota Memberi bantuan
masyarakat yang memerlukan. Sikap prihatin ini penting bagi membantu mengikut
 Kasih sayang kemampuan
meringankan beban mereka.
 Hormat-menghormati
 Bertanggungjawab Orang yang dalam
 Kegembiraan kesusahan berhak
diberi bantuan

Objektif Tanggungjawab
Murid dapat: Membantu
1) Mencadangkan bantuan yang diperlukan golongan yang
memerlukan
rakan/murid lain/jiran
2) Menyatakan akibat kepada rakan/murid
lain/jiran tidak dibantu
3) Memberi bantuan kepada rakan/murid lain/jiran
yang memerlukan
4) Menceritakan perasaan dan pengalaman
memberi bantuan kepada rakan/murid lain/jiran

Peneraju Pendidikan Negara


AKTIVITI 1 AKTIVITI 2

1) Guru mempamerkan gambar dari keratan akhbar/majalah 1) Murid berkongsi maklumat dengan rakan di kelas
berkenaan individu yang memerlukan bantuan.
berkaitan rakan/murid lain/kawasan kejiranan yang
2) Murid diminta menceritakan kandungan gambar. memerlukan bantuan.

3) Murid diminta berbincang cara untuk memberi bantuan kepada 2) Guru membimbing murid berbincang bantuan yang boleh
individu tersebut. diberikan kepada rakan/murid lain/kawasan kejiranan
yang memerlukan bantuan.
4) Murid diminta menyatakan perasaan jika:
i) dapat memberi bantuan kepada individu tersebut
ii) menjadi individu yang menerima bantuan

Hak
Guru perlu menjelaskan individu yang berhasrat
memberi bantuan perlu mengikut kemampuan masing-
masing. Murid perlu tahu had/tahap kemampuan mereka
untuk membantu orang lain kerana ini adalah hak
mereka.

NOTA

Maklumat boleh
diperoleh dengan
5) Murid diminta mendapatkan maklumat berkaitan rakan/murid kerjasama ibu bapa.
lain/kawasan kejiranan yang memerlukan bantuan.

Peneraju Pendidikan Negara


AKTIVITI 3 AKTIVITI 4

1) Guru membimbing murid berbincang tentang: Guru membimbing murid mengumpul,


i) penerima bantuan mengasing dan membungkus bahan bantuan
ii) bentuk bantuan yang akan diberikan seperti: sebelum diagihkan kepada golongan yang
a) kewangan memerlukan mengikut kesesuaian.
b) buku dan barang mainan
c) peralatan
d) pakaian
e) makanan
f) agihan tugas
iii) tarikh/tempoh masa bantuan diberikan
iv) kerjasama dengan ibu bapa/komuniti

2) Guru membimbing murid menyediakan senarai semak bentuk bantuan


kepada rakan/murid lain/kawasan kejiranan yang memerlukan bantuan.

AKTIVITI 5

NOTA
Murid mengagihkan bantuan kepada murid
prasekolah/sekolah yang memerlukan.
Atau
Guru boleh meminta kerjasama Dengan kerjasama ibu bapa/komuniti, guru dan
ibu bapa untuk mendapatkan murid mengagihkan bantuan kepada golongan
maklumat bantuan yang yang memerlukan.
diperlukan oleh golongan yang
hendak dibantu.

Peneraju Pendidikan Negara


AKTIVITI 6 PEMBUDAYAAN NILAI SIVIK

1) Murid diminta berbincang tentang bantuan yang 1) Menyediakan tabung atau sudut kutipan bantuan di kelas
telah dilaksanakan: untuk memberi peluang kepada murid memberi pelbagai
i) perasaan sumbangan kepada golongan yang memerlukan.
ii) pengalaman
2) Murid diingatkan supaya sentiasa peka terhadap murid lain
2) Guru membimbing murid menyedia dan berkongsi di prasekolah/sekolah atau orang di persekitaran yang
laporan dalam pelbagai bentuk, seperti buku skrap, memerlukan bantuan dan memaklumkan kepada guru/ibu
jurnal dan slaid power point. bapa/penjaga agar bantuan dapat diberikan.

Peneraju Pendidikan Negara


Soalan Lazim
1) Mengapakah PdP sivik perlu dilaksanakan di prasekolah?
PdP sivik dilaksanakan di prasekolah untuk memastikan murid diberi bimbingan amalan nilai teras sivik
supaya dapat dibudayakan dalam kehidupan harian sejak awal lagi.

2) Bagaimanakah penulisan RPT dan RPH bagi PdP sivik ?


PdP sivik ini ditulis di ruangan catatan dalam RPT dan RPH (kandungan dan nilai teras sivik).

3) Adakah exemplar mesti digunakan semasa PdP?


Exemplar boleh digunakan sebagai rujukan dan panduan kepada guru untuk melaksanakan PdP sivik di
prasekolah.

4) Adakah PdP sivik tertakluk kepada penggunaan bahasa instruksional?


PdP sivik tertakluk kepada penggunaan bahasa instruksional dalam jadual waktu.

Peneraju Pendidikan Negara


Soalan Lazim
5) Apakah bahan sumber yang boleh digunakan untuk PdP sivik?
Bahan sumber sedia ada boleh digunakan, antaranya ialah buku besar, Modul Pengurusan Sisa Pepejal dan
Amalan 3R Merentas Kurikulum Prasekolah (http://www.swcorp.gov.my/modul-3r/) serta bahan lain yang
bersesuaian.

6) Bagaimanakah pentaksiran PdP sivik dilaksanakan?


Pentaksiran PdP sivik dilaksanakan berdasarkan perancangan dan pemerhatian secara berterusan berpandukan
Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi dalam KSPK (Semakan 2017).

7) Bagaimanakah bacaan doa dilaksanakan?


Bacaan doa boleh dilaksanakan untuk semua murid mengikut agama iaitu doa untuk murid Islam dan bukan
Islam.

8) Adakah PdP sivik pada Perbualan Awal perlu dilaksanakan pada hari yang sama dengan PdP sivik bagi Aktiviti
Pembelajaran?
PdP sivik di prasekolah bagi Perbualan Awal dan Aktiviti Pembelajaran boleh dilaksanakan mengikut kesesuaian.

Peneraju Pendidikan Negara


Peneraju Pendidikan Negara