Anda di halaman 1dari 24

PERANCANGAN DAN

PENGURUSAN PROJEK
3.0 PERSONEL PROJEK
 Tujuan:
 Untuk menentukan skedul projek dan
juga menganggar kos dan usaha, kita
perlu mengetahui berapa ramai yang
akan terlibat dalam projek, apa tugas
yang akan dilakukan, apakah keupayaan
dan pengalaman yang perlu ada
3.1 Peranan dan Ciri-ciri Staf
 Aktiviti-aktiviti projek:
 Analisa keperluan
 Rekabentuk sistem
 Rekabentuk program
 Implementasi program
 Pengujian
 Latihan
 Penyelenggaraan
 Quality assurance
 Tidak semua tugas dilakukan oleh
orang yang sama.
 Pembahagian tugas berdasarkan:
 Saiz projek
 Kepakaran staf
 Pengalaman staf
 Bila dah tentukan peranan staf, maka
kita perlu tentukan jenis orang yang
diperlukan bagi memikul peranan tugas
tersebut dalam kumpulan projek.
3.2 Organisasi Projek
 Semua ahli projek bekerjasama antara
satu sama lain
 Struktur organisasi bagi projek
bergantung kpd:
 Latarbelakang dan cara bekerja ahli
pasukan
 Bilangan orang dalam pasukan
 Corak pengurusan pelanggan dan
pembangun
Salah satu struktur organisasi yang popular:
 Pasukan Ketua Pengaturcara

Ketua
Pengaturcara

Pen. Ketua
Pengaturcara

Pengaturcara Kumpulan
Pustakawan Pentadbiran
Senior Pengujian

Pengaturcara
Junior
4.0 EFFORT ESTIMATION
 Aspek penting dalam pengurusan dan
perancangan projek  memahami
bagaimana kos projek
 Anggaran kos yang baik pada
peringkat awal permulaan projek
membanu pengurus projek utk
mengetahui berapa ramai pembangun
yang diperlukan dan menyusun staf
yang diperlukan
 Komponen terbesar kos 
USAHA/’EFFORT’
 Tentukan berapa usaha staf per hari
yang diperlukan untuk menyudahkan
projek
 Usaha adalah komponen kos yang
mempunyai darjah ketidakpastian yang
paling tinggi
 Kos, skedul dan anggaran usaha mesti
dilakukan pada peringkat awal kitar
hayat projek.
 Anggaran usaha dibuat berulangkali.
 Teknik untuk kira anggaran usaha:
 Expert Judgement
 Kaedah Algoritma : COCOMO
 Machine Learning Methods
5.0 Pengurusan Risiko
 Pengurus projek perisian akan sentiasa
pastikan projek dijalankan mengikut
masa dan juga tidak melebihi kekangan
kos serta usaha.
 Pengurus mesti tentukansebarang
perkara yang tidak diingini yang
mungkin berlaku semasa
pembangunan
 RISIKO: sebarang kejadian yang tidak
diingini yang mempunyai kesan yang
negatif.
 Pengurus projek mesti melaksanakan
pengurusan risiko untuk memahami
dan mengawal risiko dalam projek.
5.1 Kategori risiko
 Boleh dikategorikan kepada;
1. RISIKO PROJEK: Risiko yang memberi
kesan kepada skedul dan juga sumber
projek
2. RISIKO PRODUK: Risiko yang memberi
kesan kualiti/persembahan perisian yang
sedang dibangunkan
3. RISIKO PERNIAGAAN: risiko yang
memberi kesan kepada organisasi yang
bangunkan perisian
 Pengurusan risiko adalah penting di
dalam projek perisian kerana
ketidakpastian yang dihadapi dalam
projek.
 Loosely defined requirement
 Difficulties in estimating time & resources
 Dependence on individual skills
 Changes in requirements
 Jenis-jenis risiko bergantung kepada
projek dan juga persekitaran organisasi
di mana perisian dibangunkan
RISK RISK TYPE DESCRIPTION

Staff turnover Project Experience staff will leave the


project before it’s finished.
Management Project There will be a change of
change organisational management with
different priorities
Requirement Project and There will be a larger number of
change Product changes to the requirements
than anticipated
Size Project and The size of the system has been
underestimate product underestimated.
Technology Business The underlying technology on
change which the system is built is
superseded by new technology
Product Business A competitive product is
competition marketed before the system is
completed
5.2 Proses Pengurusan Risiko
 Melibatkan beberapa peringkat:
 Risk identification
 Risiko projek, produk dan perniagaan yang
mungkin dikenalpasti
 Risk analysis
 Kebarangkalian berlaku dinilai
 Risk planning
 Pelan untuk mengatasi risiko (elak atau
kurangkan)
 Risk monitoring
 Risiko akan dinilai secara berterusan
Risk Risk Risk Risk
Identification Analysis Planning Monitoring

List of Risk
Prioritised avoidance & Risks
potential
risks list contingency assessment
risks
plans

Proses Pengurusan Risiko


 Proses berterusan dan berulang
 Keputusan daripada pengurusan
risiko mestilah didokumentasikan
dalam pelan pengurusan risiko
5.2.1 Risk Identification
 Peringkat pertama
 Mengenalpasti risiko yang mungkin
 Dijalankan sebagai dalam kumpulan:
brainstroming approach or melalui
pengalaman pengurus
 Jenis-jenis risiko yang mungkin:
 Risiko teknologi
 Risiko manusia
 Risiko organisasi
 Risiko peralatan
 Risiko keperluan
 Risiko anggaran
5.2.2 Risk Analysis
 Setiap risiko yang dikenalpasti akan
dipertimbangkan sejauh mana
keseriusannya.
 Ia bergantung kepada pertimbangan
dan juga pengalaman yang ada pada
pengurus projek.
 Hasil proses analisis ini biasanya
dipaparkan dalam jadual mengikut
keseriusan sesuatu risiko tersebut
 Risiko yang telah dianalisa dan
disusun mengikut ‘rank’, pertimbangan
akan dibuat
 Risiko yang lebih penting akan
dipertimbangkan semasa projek.
 Pertimbangan bergantung kepada
kombinasi kemungkinan risiko timbul
dan kesannya
5.3 Risk Planning
 Proses mempertimbangkan setiap
kunci risiko yang telah dikenalpasti dan
juga strategi untuk menguruskan risiko
tersebut.
 Ia juga bergantung kepada
pertimbangan dan pengalaman
pengurus projek
 Strategi yang mungkin:
 Avoidance strategies
 Kebarangkalian risiko timbul akan
dikurangkan
 Minimisation strategies
 Kesan risiko akan dapat dikurangkan
 Contingency plans
 Sekiranya ‘worst’ happen, kita telah bersedia
dan ada strategi untuk menghadapinya
5.4 Risk Monitoring
 Melibatkan penilaian yang berterusan
terhadap risiko yang telah
dikenalpasti
 Proses yang berterusan, pada setiap
‘management process review’, kunci
risiko mesti dipertimbangankan
secara berasingan dan dibincangkan.