Anda di halaman 1dari 13

WAJ LITERASI NOMBOR

DISEDIAKAN OLEH :
HAMAH LATHA A/P
SUMNADE
Kaedah pensil dan kertas
Membina Algoritma
untuk Penambahan,
Penolakan dan
Pendaraban

Algoritma
Algoritma Standard
Berkembang
Algoritma untuk Penambahan

Algoritma Berkembang

• Semua nombor yang mempunyai


nilai tempat yang sama ditambah
dan kemudian dikumpul semula
mengikut nilai tempat.
Contoh :
369 + 244

369
+ 244
613
Algoritma Standard

Bermula dari kanan ke kiri dengan


menambah nilai sa dan mengumpul
semula.
Jika nilai sa ialah 10 atau
Contoh : lebih daripada 10,
kumpulkan semula 10 sa
sebagai 1 puluh dan
kemudian ditambah
369 + 244 kepada puluh.

Jika ada 10 puluh atau


369 lebih, kumpulkan semula
+ 244 10 puluh sebagai menjadi 1
ratus dan kemudian
613 ditambah kepada ratus.
Algoritma untuk Penolakan

• Latih Tubi

1) 245 - 18
2) 363 - 56
3) 105 - 62
Algoritma untuk Pendaraban

Algoritma Berkembang

Contoh:

Cari hasil darab 215 x 74


Menggunakan gambar rajah

Langkah Penyelesaian

x 200 10 5

70 14000 700 350

4 800 40 20

14000 + 740 + 370 = 15910


215
Algoritma Standard
x 74
20
40
Contoh
800
Cari hasil darab 215 x 74.
350
700
+ 14000
15910
Algoritma untuk Pembahagian

Contoh

574 ÷ 7

7 574
- 56 Latih Tubi

14 1) 369 ÷ 3
2) 648 ÷ 4
- 14 3) 1872 ÷ 8
0