Anda di halaman 1dari 6

MINGGU 30 :

Tema :
Buah-buahan Luar Negara
Web umum
Nama buah-buahan luar negara:
Buah-buahan Luar Negara
• Anggur
• Kiwi
• Epal
• Laici
Keselamatan/kebersihan :

• Mencuci buah-buahan
sebelum dimakan Rasa buah-buahan :
• Cara yang betul
menggunakan pisau ketika • Manis
memotong buah-buahan • Masam
• Kelat

Cara penyediaan buah :

• Dimakan segar/mentah Khasiat buah-buahan/kandungan :


• Dimakan bersama kulit atau tidak
• Jangka masa buah dimakan • Tubuh badan (mata, kulit)
• Vitamin
Web khusus
Buah-buahan Luar Negara
Tunjang komunikasi (BM)

• (BM 2.1) Berinteraksi dengan Tunjang fizikal dan estetika


menggunakan ayat mudah mengikut
Tunjang komunikasi (BI) • (KE 1.2) Menzahirkan idea
situasi – BM 1.4.4
• (BM 4.2) Menguasai kemahiran kreatif dalam penghasilan
• (BI 1.2) Listen to and karya seni – KE 3.3.6
menulis – BM 3.2.2, BM 3.2.6
follow simple instructions – • (FK 5.2) Menjaga
BI 1.2.4 keselamatan diri dan
• (BI 3.4) Read simple mendemonstrasi kemahiran
sentences BI 2.3.5 kecekapan psikososial dalam
• (BI 4.2) Copy words in kehidupan seharian – FK 5.3.1
legible print – BI 3.2.4 •(FK 2.2) Mengaplikasikan
pelbagai pergerakan mengikut
irama – FK 4.1.3

Tunjang kerohanian,
sikap dan nilai
Tunjang sains dan teknologi Tunjang kemanusiaan dan
keterampilan diri
• (PI 1.3) Memahami
• (ST 3.3) Membuat
rukun Islam – PI 2.5.2
penerokaan ke atas tumbuh- • (PSE 1.1) Mengenali dan
• (PM 11.1) Bersikap rajin
tumbuhan – SA 3.4.1, SA 3.4.3 mngurus emosi sendiri –
dalam kehidupan
• (MA 3.2) Menyelesaikan PSE 1.1.1
seharian –
masalah operasi tolak dalam • (KM 6.1) Memahami
PM 9.1.1
lingkungan 18 keindahan alam sekitar
– MA 3.2.2 – KM 5.1.1
MINGGU 34 :

Tema :
Kenderaan di Udara
Web umum Ciri-ciri :
Kenderaan di udara
• Aerodinamik
• Besar
• Kecil
• Sederhana
• Berat
• Ringan
Kegunaan/fungsi : • Panjang

• Pengangkutan barang Jenis-jenis kenderaan udara :


• Penumpang • Helikopter
• Rekreasi • Kapal terbang
• Pembinaan • Jet
• Misi angkasa lepas • Belon udara
• Roket

Pekerjaan :
Bahan binaan :
• Juruterbang
• Pembantu juruterbang Bahagian kenderaan : • Besi
• Pramugari/pramugara
• Angkasawan • Badan
• Sayap
• Kabin
• Tingkap
• Roda
• Badan
• Kipas
Web khusus
Kenderaan di Udara

Tunjang komunikasi (BM)

• (BM 2.1) Berinteraksi dengan Tunjang fizikal dan estetika


Tunjang komunikasi (BI) menggunakan ayat mudah mengikut
situasi – BM 1.4.4 • (KE 1.2) Menzahirkan idea
• (BI 1.1) Listen to and • (BM 4.2) Menguasai kemahiran kreatif dalam penghasilan
identify sounds – BI 1.1.3 menulis – BM 3.2.2, BM 3.2.6 karya seni – KE 3.3.6
• (BI 3.3) Demonstrate • (FK 5.2) Menjaga
understanding of a variety keselamatan diri dan
texts in the form of print mendemonstrasi kemahiran
and non-print – BI 2.3.4 kecekapan psikososial dalam
• (BI 4.2) Develop writing kehidupan seharian – FK 5.3.1
skills •(FK 2.2) Mengaplikasikan
– BI 3.2.5 pelbagai pergerakan mengikut
irama – FK 4.1.3

Tunjang kerohanian,
sikap dan nilai
Tunjang sains dan teknologi Tunjang kemanusiaan dan
• (PI 4.2)
keterampilan diri
Mengaplikasikan adab
•Membuat pemerhatian
dalam kehidupan– PI
menggunakan kelima-lima • (PSE 1.1) Mengenali dan
5.1.4
deria – SA 2.1.1 mngurus emosi sendiri –
•(PM 11.1) Bersikap rajin
• (MA 3.2) Menyelesaikan PSE 1.1.1
dalam kehidupan
masalah operasi tolak dalam • (KM 6.1) Memahami
seharian –
lingkungan 18 keindahan alam sekitar
PM 9.1.1
– MA 3.2.2 – KM 5.1.1

Anda mungkin juga menyukai