Anda di halaman 1dari 42

*

*
Pembelajaran dengan melihat gambar,
Graf,
video dan grafik.
Tidak dapat mengambil nota lengkap semasa
pembentangan.

*
Menerima pembelajaran dengan kaedah
mendengar secara berbahasa atau daripada
muzik, perbincangan, dan penjelasan.

*
Suka kata-kata dan teks sebagai kaedah untuk
mendapatkan maklumat mereka seperti
pembentangan, teks atau bertulis.

*
Lebih cenderung untuk mengalami melalui
fizikal
aspek pergerakan semasa belajar, seperti,
menyentuh, merasa, memegang, melaksanakan
dan menggerakkan sesuatu.
Mereka lebih suka tangan kerja, amali,
projek, dan pengalaman sebenar.

*
VARK
*
*
*

OLEH
MOHD SAID JULPIN
Dip.(Perguruan
Asas),Bac.Pen.(B&K),M(Sc).Kaunseling
SDS
Self Directed Search

Ainaf 2006
* MINAT

* Kegiatan yang melibatkan manipulasi objek, Alat-Alat,


Mesin-Mesin, Binatang secara jelas dan bersistem

*
*Berhemat
*Tidak suka membabitkan diri
*Tidak fleksibel
*Tekun
*Praktikal
*Pemalu *
*Tidak sosial
*Berterus terang, keras kepala, tidak romantik
* Kerja tangan,
* mekanikal.,
* Elektronik, robotik
* Pertanian
* teknikal

*
* Sosial
* Pendidikan
* Intelek

*
* Mekanik
* Operator
* Pemasangan paip
* Pemandu
* Juru ukur
* Merinyu binaan
* Operator radio
* Juruteknik
* Jurutera
* Pengunting pokok
*
* Pengukir
* Juru elektrik
* MINAT

* Kajian-kajian secara pemerhatian


* Falsafah/perlembagaan,
* Bersistem dan kreatif mengenai fenomina fizikal, biologi,
budaya dan berusaha mengawal fenomena tersebut
*
* Berhati-hati
* Analitikal
* Kompleks
* Ingin tahu, berdikari
* Intelektual, pasif, persimitik
* rasional
*
* Bidang sains,
* Matematik

*KELEMAHAN
* Memujuk *
*Ahli kajicuaca
*Ahli biologi
*Pengkaji cekerawala
*Ahli zoologi / ahli sains
*Ahli kimia/ ahli fizik/
*Penulis rencana
*Penyunting jurnal *
*Ahli kajibumi
*Ahli botani
*Pembantu penyelidik
* MINAT

* Kegiatan-kegiatan bebas
* Tak bersistem yang melibatkan bahan fizikal, bahasa atau
manusia untuk mencipta bentuk-bentuk dan hasil seni

*
* Kompleks
* Tidak teratur
* Emosional
* Idealistik
* Tidak ikut perintah
* Tidak praktikal
* Berdikari, tulin, terbuka *
* Kecekapan seni di dalam bahasa, seni, lukis, drama,
penulisan, ruang, warna

*
* KECEKAPAN TEKNIKAL
* MEKANIKAL
* PERNIAGAAN

*
*Penyair
*Pemimpin orkestra
*Ahli muzik/ pengubah lagu
*Penulis bebas
*Pelukis
*Pengarang
*Pengarah pentas *
*Pereka fesyen/ pereka bentuk
*Juru hias dalaman/lanskap
* MINAT

* Manipulasi orang lain dengan tujuan menolong,


menyembuh, memberi pandangan, melatih,
mengembangkan idea

*
* Peramah
* Membantu
* Sedia Baik, penyabar, murah hati
* Pandai memujuk, bertanggung jawab,
* bersosial/
* Bijak
* Saling memahami *
* Hubungan kemanusiaan

*KELEMAHAN

*
* Kecekapan kerja tangan dan teknikal
*Pendakwah
*Pakar juana
*Terapis pertuturan
*Kaunselor
*Psikologis perubatan
*Pegawai kebajikan
*
*Pegawai pendidikan/ guru
*Pegawai daerah
*pensyarah
* MINAT

* Manipulasi orang lain untuk mencapai matlamat


organisasi, kepentingan ekonomi atau diri

*
* Kepimpinan, hubungan antara individu dan memujuk

*
* Suka meneroka, mudah bersetuju
* Bercita-cita tinggi
* Suka menguasai
* Energitik
* Ektrovert – suka menonjolkan diri
* Optimistik, berkeyakinan diri
* Bersosial, suka bercakap *
* Kecekapan sains

*
*Juru jual
*Juru jual saham/bon
*Spekulator
*Wakil pengilang
*Penerbit TV
*Pengurus
*
*Pegawai Eksekutif
*Pegawai perhubungan awam
*Pengurus kempen politik
* MINAT

* Kegiatan melibatkan data secara bersistem

*
* Teliti,suka ikut perintah
* Tidak fleksibel
* Teratur, patuh, tekun
* Praktikal
* Berhemat
* Mempertahankan pendirian
*
* Perkeranian
* Pengiraan

*KELEMAHAN
*Seni *
*Penyimpan kira-kira
*Pakar kawalan mutu
*Penyemak belanjauan
*Juru trengkas
*Pegawai bank
*Perekod barangan
*Penilai harga
*Pegawai gaji *
*Penganalisis kewangan
*Pemeriksa kira-kira
*Akauntan
JENIS CIRI-CIRI SUKA/HOBI ORIENTASI
REALISTIK Stabil, natural, Aktiviti
praktikal, mekanikal,
(PRAKTIKAL)
tekun, terus kerja luar,
terang, atletik, aktivi
berdikari, manual, benda
jujur, pemalu, konkrik(wang
keras hati, < kuasa, status),
celik akal kerja dgn alat,
cermat,akur,tu tumbuhan,
len, normal, haiwan
materialistik
KONSEP SEKOLAH TRANSFORMASI

Persekitaran
Pengajaran & Pembelajaran
bermakna

Guru Pemimpin
Berkualiti Pembelajaran Berkesan
&
potensi murid

Sokongan
PIBG & Komuniti
Satu usaha ke arah melahirkan modal insan unggul melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan,
penglibatan pembelajaran murid yang aktif dan bermakna dengan disokong kepimpinan yang berkualiti /
berwawasan, guru yang kompeten dan beraspirasi tinggi serta komitmen komuniti yang padu.
42

Anda mungkin juga menyukai