Anda di halaman 1dari 8

NOTA 1 k

Nilai tempat, nilai digit , cerakinan , bundar


Penukaran bentuk nombor , pertukaran unit

Sa Ra Pu Sa
Ra Pu Sa /10 /100 /1000
J R R R

m
g cent mili
kilo
l
RM

TB sen

= KA18
PASANGAN 100
NOTA 2
PECAHAN  PERPULUHAN
1
2 . 50
1 3
4 4 . 25 ×3 .75
1 5
8 8 .12.5 ×5 .625
1 4
5 5 .20 × 4 .80 P
1 9 100
10 10 .10 ×9 .90
Pecahan  peratus

1
2 50%
1 3
4 4 25% 75%
1 3
88 12.5% 37.5%
1 2
55 20% 40%
1 3
10 10 10% 30%
Alatan Matematik

M
S 2 .50

S4 .25 , .50 , .75

S5 .20 , .40 , .60 , .80 p


P
100
S8 .125, .25 , .275 , .50 , .625 , .75 , .875
S 10 .1 , .2 , .3 , .4 , .5 , .6 , .7 , .8 , .9
=

susun
NOTA 3

Fara ada 140 keping kad

Fara ada 2 kotak kad.


Setiap kotak mengandungi
70 keping kad
2 x 70

Min bilangan kad dalam 2 buah


kotak ialah 70
K2
17 2 x 70
Ain membayar menggunakan
3 keping wang RM10 .
3 x RM10

Yati membeli 4 kg tepung

4000 g
K2
16
Nota 4 : ISTILAH KONTRA

80% makan Baki / yang tinggal/masih ada 20%


3 tuang 4
7 baki
7
5 membeli Masih ada 4
9 9
1 mengoyak 3
4 Yang tinggal
4
35% menggunakan baki 65%

40% beri Masih ada 60%

Tc%
tc
1 pec %d
Nota 4 : ANTONIM

70% lulus gagal 30%


1 lelaki 2
3 perempuan
3
1 Kanak kanak dewasa 5
6 6
3 berlorek Tidak berlorek 5
8 8
45% tempatan Luar negara 55%

15% dIskaun Yang perlu dibayar 85%

1 KT
RA