Anda di halaman 1dari 44

Komuniti Pembelajaran Profesional

PLC: Peer Coaching


PLC Team
(Norhaini Abdul Aziz, Maznah,
Napisah Hamid))
1.Menerangkan konsep ‘peer
coaching’ dalam PLC.
2. Mengamalkan tiga proses
utama dalam Model
Pengajaran (Model Lesson)
OBJEKTIF (pra-konferensi, pemerhatian
dan pasca-konferensi )
3.Mengenal pasti ciri-ciri
‘coach’ yang baik dalam
melaksanakan Model
Pengajaran (Model Lesson)
Definisi
• Menurut Shulman (1991) peer coaching ialah
satu situasi yang membolehkan guru
berkongsi pengalaman pengajaran dan
pengetahuan pedagogi dalam bilik darjah
tanpa sebarang paksaan.
Definisi
• Peer coaching adalah satu permuafakatan antara
guru-guru dalam situasi yang tidak menilai satu
sama lain berasaskan dialog reflektif dan
kerjasama.
• Ia merupakan satu proses yang sulit di mana guru-
guru berkongi kepakaran, memberi maklum balas
antara satu sama lain, sokongan dan bantuan yang
bertujuan untuk meningkatakan pembelajaran
melalui pemurnian kemahiran kini, pembelajaran
kemahiran baru dan/atau menyelesaikan masalah
bilik darjah (Dalton & Moir, 1991).
Tujuan PC
• Tujuan PC adalah untuk memberi impak
positif terhadap pencapaian pelajar dengan
mengujudkan budaya penambahbaikan
pengajaran berterusan melalui struktur dan
pengagihan masa untuk perbualan
profesional, pemerhatian dan refleksi
pelaksanaan amalan terbaik dalam setiap bilik
darjah.
Mengapa sekolah perlu
melaksanakan PC?
• Menambah baik PdP setiap guru.
• Memberi masa kepada refleksi kendiri dan
penambahbaikan guru.
• Meningkatkan kerjasama dalam PdP dan
permuafakatan guru.
• Memberi maklum balas yang tidak menilai
guru.
• Dapat memerhati kaedah dan teknik
pengajaran yang berbeza.
IMPAK PEER COACHING
 Studies about coaching in Chicago, Boston, and Sacramento
Public Schools in literacy, in South Carolina in math and science,
improved student performance when coaches work
directly with teachers in their schools.
(Neufeld & Roper, 2003).

 Continued technical assistance, whether provided by an


outside expert or by peer experts, resulted in much
greater classroom implementation than was achieved
by teachers who shared initial training but did not have
long-term support of coaching. (Joyce & Showers, 1982, 2002).

 Implementation rates of new instructional methods


increase from 10% (with traditional professional development)
to 85% (with instructional coaching). (Knight, 2004).
AKTIVITI 1:
TONTON VIDEO PC
ISIKAN TOOL KIT PC 1
VIDEO CARTOON
Peranan Coach
• Rakan yang bekerjasama
• Pakar rujuk
• Mentor
• Penyokong
• Pendisiplin
APAKAH PERBEZAAN COACH &
MENTOR?
PERBEZAAN
COACH MENTOR
Berorientasikan tugasan Berorientasikan perhubungan
Jangka pendek Jangka panjang
Berpusatkan pencapaian Berpusatkan perkembangan (holistik)
Pelaksanaan misi Penumpuan individu (holistik)
Berkaitan tugas Seluas kehidupan
PROSES ‘PEER COACHING’
Pra-konferensi

Pasca-koferensi Pemerhatian
MODEL 1
GURU MENGAJAR
MODEL
PENGAJARAN
MODEL 1 : GURU MENGAJAR
MODEL PENGAJARAN

Dalam model ini, guru yang


mengajar manakala coach dan
guru-guru lain akan memerhati.
Pra-konferensi

Topik: Apakah topik anda?

Goal: Apakah matlamat anda?

Fokus: Apakah yang anda hendak saya lihat?

Pengumpulan Bagaimanakah anda mahu saya kutip


Data: data?

Membuat ringkasan: Oleh itu secara ringkasnya _______


PEMERHATIAN

1. Mencatat

2. Merekod

3. Senarai semak

4. Carta dan jadual

5. Gambar dan visual


Pasca-Konferensi
1. Coach meminta pengajar membuat penilaian kendiri (Apakah
pendapat anda tentang pengajaran tadi?)

2. Nyatakan semula bidang pemfokusan (Anda meminta saya


memberi fokus kepada )

3. Kongsi data dan beri komen tentang apa yang anda telah lihat
dan dengar.

4. Beri cadangan – Tanya jika anda boleh memberikan cadangan.

5. Tanya apa yang boleh pembentang buat secara berbeza pada


masa akan datang.

1. Buat ringkasan.
MODEL 2

COACH SEBAGAI GURU


MENGAJAR MODEL
PENGAJARAN
MODEL 2: COACH SEBAGAI
GURU YANG MENGAJAR MODEL
PENGAJARAN

Dalam model ini, coach yang


mengajar manakala guru-guru lain
akan memerhati.
Pra-Konferensi
A.Menjelaskan Pembelajaran dan Pengajaran

• Fokus pengajaran saya ialah…

• Saya nak pelajar belajar dan faham…

• Saya bercadang menggunakan strategi instruksional…

• Saya jangkakan pelajar boleh…

• Jika ,maka saya akan mengubahsuai


pengajaran dengan …
B. Menstrukturkan Pemerhatian
• Saya hendak anda fokuskan perhatian anda kepada
cara saya_______
• Saya hendak anda fokuskan bagaimana pelajar_____
• Saya perlukan maklumbalas tentang
• Bagaimana anda akan merekodkan pemerhatian anda
untuk memudahkan perbualan bersifat pembelajaran
(learning conversation) pada masa pasca-konferensi?
Semasa pengajaran

• Coach melaksanakan pengajaran.

• Guru memerhatikan pengajaran dalam kelas dan


merekodkan maklumat yang dibincangkan dalam
pra-konferensi.
Pasca-konferensi

*Coach memudahcara perbualan pra-konferensi.


• Apa yang anda perhatikan?
• Adakah pengajaran berlaku seperti yang kita harapkan?
• Di mana anda lihat saya mengadaptasikan ?
• Adakah terdapat kejutan?
• Jika anda yang melaksanakan pengajaran ini,apa yang akan anda
ubah?
• Apakah yang anda telah pelajari dari pemerhatian pengajaran
saya?
• Apa yang anda dapat belajar apabila melihat saya mengajar
• Adakah anda ada soalan?
MODEL 3

CO LEADING/ CO TEACHING /
PENGAJARAN BERPASANGAN
Model 3: Mengajar secara bersama (Co-
Teaching The Lesson ).

Dalam model ini, coach boleh mengajar


bersama-sama dengan guru.
Pra-Konferensi
Soalan panduan untuk ‘Coach’

1. Apakah matlamat anda untuk PdP ini?

2. Bagaimana anda bercadang untuk melaksanakan


PdP ini?

3. Apakah kandungan spesifik (pengetahuan,


kefahaman, konsep, kemahiran) yang anda hendak
pelajar belajar?

4. Pada peringkat manakah anda perlukan bantuan


saya?

5. Di manakah pengajaran ini terletak dalam unit dan


kenapa?
6. Apakah bahan yang diperlukan?

7. Apakah standard/aras yang dipakai dalam PdP


ini?

8. Apakah pengetahuan lampau pelajar yang


diperlukan dalam PdP ini?

9. Bagaimana anda lihat PdP ini akan berkembang


dan di manakah anda jangkakan masalah akan
timbul?

10. Bagaimana anda tahu matlamat PdP telah


tercapai?

11. Bagaimanakah pelajar akan memperlihatkan hasil


pembelajaran mereka?
Mengajar secara bersama ‘Co-Teaching The Lesson’
•Semasa proses p&p, peranan coach boleh berubah bergantung kepada
persetujuan yang dicapai semasa pra-konferensi.
•Coach boleh:
1.Menerajui bahagian yang berlainan pada p&p secara
kolaborasi dengan guru.
2.Mengajar sebahagian daripada p&p sementara guru pula
membuat pemerhatian.
3. Berfungsi sebagai pemerhati semasa aktiviti yang telah dipersetujui
bersama dilaksanakan dalam p&p.
4. Lakukan intervensi secara berkala untuk mengukuhkan pembelajaran.
(Contoh; bertanyakan soalan, mengemukakan masalah harian sebenar)
5.Semasa proses co-teaching, adalah penting untuk mengingat kan
bahawa coach bukanlah seorang hakim,pengkritik atau penyelamat .
Pasca-konferensi

Soalan panduan untuk coach:

1.Apa yang anda perhatikan semasa PdP?

2.Di manakah jangkaan kita dibuktikan betul ?

3.Di manakah jangkaan kita dibuktikan tidak


betul?

4.Apa perasan anda terhadap PdP yang telah


dilaksanakan?

5.Sejauh manakah kita berjaya melaksanakan


PdP dengan berkesan?
6. Apakah masalah yang timbul?

7. Adakah pelajar mempelajari apa yang sepatutnya


dipelajari?

8. Adakah proses PdP sesuai dengan matlamat?

9. Adakah matlamat yang ditetapkan sesuai?

10. Jika kita mengajar pengajaran ini sekali lagi,apa


penambahbaikan yang perlu dibuat?

11. Bagaimana kita tahu pelajar telah memahami apa yang


kita hendak mereka faham?

12. Apa yang kita boleh lakukan selepas ini?


Contoh-contoh soalan yang ditanya selepas
penyeliaan proses PdP.
S1 Apakah perasaan anda terhadap p&p pada hari ini?
S2 Pada pendapat anda adakah objektif tercapai?
S3 Bagaimana anda tahu ianya tercapai?
S4 Apa yang anda boleh buat secara berbeza?
S5 Pada pendapat anda, apakah kekuatan anda dalam p&p hari
ini?
S6 Apa yang perlu anda perbaiki lagi?
S7 Di mana anda memerlukan bantuan?
S8 Apakah strategi tambahan atau alternatif yang anda boleh
gunakan?
S9 Mengapa anda bertindak sedemikan dalam situasi tersebut?
AKTIVITI 2 : SIMULASI
DALAM KUMPULAN 5
ORANG, MAIN PERANAN
MENGGUNAKAN MODEL
PENGAJARAN 1.
TOOL KIT PC 2
Aktiviti 3

MENYATAKAN CIRI-CIRI COACH YANG BAIK.


Ciri-ciri positif coach
Komunikasi
Berketrampilan
Memahami tugas
Bermotivasi tinggi
Pengurusan berkesan
Berilmu dan kemahiran
Keputusan tepat dan cekap
10 perkara disukai coachee
• Ramah • Sedia membantu
• Menghormati • Bertimbang rasa
• Bermanis muka • Memudahkan
• Beradap sopan • Komunikasi baik
• Cekap • Pandai ambil hati
• Bertanggung jawab • Jujur
• Amanah • Kemas
• Cekap • Berilmu
AKTIVITI 4

TICKET TO LEAVE
BUAT RENUNGAN SESI
REFLEKSI
• Konsep Peer Coaching
• Perbezaan PC dan mentoring
• Model Pengajaran PC
Guru mengajar model pengajaran
Coach mengajar model pengajaran
Pengajaran berpasangan, Co-teaching
• Ciri-ciri coach yang baik
Aktiviti 5
• PC 4 –Pelaksanaan model pengajaran
• PC 5 – Penulisan jurnal model pengajaran
TERIMA KASIH
Thank
You

TQ
Terima
kasih