Anda di halaman 1dari 13

KURUS KOMPETENSI PENYELIA

KESELAMATAN TAPAK BINA

LOJI MEKANIKAL
&

KESELAMATAN JENTERA
NAMA : JERRY BIN JAMILI
NO IC : 920323-12-6305
NO INDEKS : SSS 4534
TAKLIMAT KESELAMATAN

Jika penggera kebakaran berbunyi yang menunjukkan


berlakunya kecemasan, sila ikut arahan pegawai yang
bertugas untuk tindakan selanjutnya.
Gunakan tangga sebagai laluan keluar dan jangan
menggunakan lif.
Gunakan laluan keluar yang selamat.
Berkumpul ditempat yang telah ditetapkan
1.0 OBJEKTIF PEMBENTANGAN

 Mengenalpasti hazard yang ada dalam


kerja-kerja logi mekanikal dan
keselamatan jentera yang akan terjadi
ditapak bina.
 Menyediakan langkah-langkah kawalan
dalam kerja-kerja logi mekanikal dan
keselamatan jentera ditapak bina
2.0 PENGENALAN TAJUK

 Terdapat pelbagai pilihan jenis logi dan


jentera yang digunakan di tapak
pembinaan.

 Kemalangan yang melibatkan logi dan


jentera sering berlaku dan adakalanya
membawa maut.
3.0 JENIS LOGI MEKANIKAL &
JENTERA

 Mobile crane
 Crawler crane
 Bulldozer
 Earth graders
 Concrete pumps
 Dumper
 Etc
ANALISA KERJA SELAMAT
( JSA )
AKTIVITI : MENGANGKAT MATERIAL MENGGUNAKAN ROUGH TERRAIN CRANE 70TON

NO URUTAN KERJA HAZARD LANGKAH KAWALAN


1 Meminta permit to work 1.1 Operator kren tidak • Memastikan pengendali kren
sebelum memulakan kerja kompeten adalah orang yang kompeten.
1.2 Tempat kerja tidak • Memastikan tempat kerja
kemas telah diperiksa sebelum kerja
dimulakan
Pergerakan kren ke tempat 2.1 Keadaan kren tidak • Memastikan operator kren
kerja. bagus/tidak memuaskan adalah seorang yang
kompeten & melalukan pre-
start check list.
• Memastikan kabin terhindar
dari segala haiwan berbisa.
• Melaporkan kepada
supervisor jika kren
mempunyai sebarang
masalah.
2.2 Lalu lintas sesak & • Memastikan jarak penglihatan
pejalan kaki. tidak terhalang
• Memastikan jarak selamat
dengan kenderaan yang lain
• Nyalakan lampu hazard ketika
melintas
2.3 Akses masuk ke tempat • Barricade pada kawasan yang
kerja sempit. akan dilalui kren
• Mengatur dengan baik
material yang menghalang
akses masuk kren.
BIL URUTAN KERJA HAZARD LANGKAH KESELAMATAN

3 Persiapan & lifting gear 3.1 Keadaan kren tidak • Melakukan pre-start checklist
diselanggara dengan baik crane
• Memastikan operator kren adalah
seorang yang kompeten dan
berdaftar dengan DOSH.
3.2 Keadaan lifting gear • Rigger melakukan pemeriksaan
tidak bagus sebelum menggunakan lifting gear
• Tidak menggunakan lifting gear
yang rosak.
3.3 Kawasan kerja • Melalukan kerja pengangkatan
berlumpur dan licin ditempat kerja yang kering.
• Memastikan kren menggunakan
plat besi ataupun rasuk yang
kukuh sebagai alas outrigger
3.4 Gangguan pejalan kali • Tidak menempatkan kren yang
dan lalu lintas. berhadapan dengan walk way
• Mengarahkan orang awam
menggunakan kawasan tempat
jalan yang telah ditetapkan.

• Meletakan papan tanda


keselamatan yang bersesuaian
ditempat kerja sedang dijalankan.
BIL URUTAN KERJA HAZARD LANGKAH KESELAMATAN

4 Melalukan pengangkatan & 4.1 Operator kren tidak • Pastikan operator yang
penurunan material kompeten mengendalikan kren kompeten dan
berdaftar dengan pihak DOSH.

4.2 Lokasi kerja terbatas • Komunikasi aktif dua arah


oleh bangunan sekililing • Memastikan kren berada dalam
keadaan yang sesuai untuk kerja
pengangkatan.

4.3 Komunikasi tidak • Menggunakan wakie-talkie ataupun


effisien/tidak baik signal tangan untuk berkomunakasi
dengan operator.
• Memastikan operator memahami &
mengerti isyarat tangan dari rigger.
4.4 Material yang diangkat • Rigger yang kompeten.
tidak diikat dengan • Pastikan tidak ada orang dibawah
kuat/baik ketika beban/material yang sedang
diangkat.

4.5 Material terjatuh • Memilih sling yang sesuai dengan


material yang diangkat.
• Memastikan beban yang diangkat
stabil.
• Menurunkan boom secara perlahan
ketika menurunkan material.
BIL URUTAN KERJA HAZARD LANGKAH KESELAMATAN

5 Housekeeping 5.1 Tempat kerja tidak • Mengemas tempat kerja seperti


teratur/kurang kemas semula.
• Kembalikan lifting gear ke tempat
semula.
• Membuang sampah selepas kerja
pengangkatan selesai.
6 Kren meninggalkan tapak kerja 6.1 Struktur tanah lembut & • Memeriksa keadaan tanah agar kren
tidak stabil dapat melintas dengan selamat.
• Pastikan kren berada pada tanah
yang keras & rata.
6.2 Laluan tempat kerja • Membuat barricade pada kawasan
sempit & lalu lintas sesak yang akan dilalui oleh kren.
• Mengatur keadaan lalu lintas supaya
berada dalam keadaan yang selamat.

6.3 lalu lintas sesak & • Memastikan jarak penglihatan tidak


pejalan kaki. terhalang.
• Memastikan jarak selamat dengan
kenderaan yang lain.
• Nyalakan lampu hazard ketika
melintas.

6.4 Jaringan kabel eletrik • Memerhatikan jarak selamat antara


yang berketinggian 4m hujung boom dengan kabel eletrik
5.0 KEPERLUAN UNDANG – UNDANG

OSHA 1994 FMA 1967

 SEKSYEN 15 (2)(b)  SEKSYEN 19 ( 1 )


Tanggungjawab majikan Perakuan kelayakan PMA
 SEKSYEN 20 (1)(a)(b)  PERATURAN 26 ( 1 )
Tanggungjawab pengilang, Dikendalikan oleh operator yang
pereka bentuk & pembekal kompeten dan berdaftar dengan
 SEKSYEN 24 ( d ) DOSH
Tanggungjawab pekerja
5.0 KESIMPULAN

 Pengunaan jentera dalam tapak bina dapat


mempercepatkan sesuatu kerja yang ingin dilaksanakan.
 Setiap jentera haruslah diperiksa dan diselanggara sebelum
digunakan dan selepasa digunakan.
 Loji dan keselamatan jentera memerlukan pertimbangan
khusus dan perhatian yang sewajarnya.
 Pemilihan pengunaan, pemeriksaan sebelum operasi
semasa operasi dan selepas operasi haruslah dilaksanakan
serta penyelenggaraan yang berkala.
RUJUKAN

RUJUKAN
INTERNET
https://www.scribd.com/doc/313628836/
Contoh-Jsa-Mobile- Crane