Anda di halaman 1dari 36

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN

TAMADUN BARAT
Sejarah Islam di Malaysia

 Sejarah Islam mula dipelajari oleh masyarakat Melayu


seawal kedatangan Islam di Alam Melayu melalui kisah-
kisahyang dipaparkan melalui al-Quran. Ini kerana dua
pertiga daripada isi kandungan al-Quran mengandungi
kisah sejarah selain hukum-hakam yang dapat dijadikan
panduan dan pedoman bagi generasi akan datang. Selain
itu, mereka juga turut didedahkan dengan pelbagai karya
pensejarahan Islam yang telah dibawa bersama dalam
menjalankan dakwah Islamiah. Karya-karya pensejarahan
ini digunakan dalam menjalankan dakwah kerana rata-
rata masyarakat Melayu gemar dengan kisah-kisah
kepahlawanan yang memberi semangat kepada jiwa
merekaterutamanya mengenai kisah pahlawan-pahlawan
Islam, kisah peperangan, cara berkerajaan, kerasulan
Nabi Muhammad s.a.w., penghijrahan baginda dan
sebagainya. Secara tidak langsung kisah-kisah yang
terdapat dalam pensejarahan Islam telah sedikit sebanyak
memberi iktibar di samping mempengaruhi pemikiran
masyarakat Melayu
 Secara umumnya kedatangan Islam di rantau ini seawal abad ke-7 yang telah dibawa masuk
oleh para ulama luar yang rata-ratanya merupakan para pedagang adalah suatu peristiwa sejarah
yang besar bagi penduduk kepulauanMelayu secara keseluruhannya. Hamka yang telah membuat
kajian menggunakan sumber Cina dan tulisan T.W. Arnold menyebut peranan dakwah yang
dimainkan oleh para pedagang Arab di rantau Alam Melayu dan dunia sebelah timur adalah
sekitar abad ketujuh Masihi. Walaupun demikian pengislaman keseluruh kawasan rantau ini tidak
seragam. Jika dilihat melalui kedatangan para pedagangan Islam pada peringkat awal
dianggarkan sekitar abad ke-7 lagi. Kelompok kecil pendakwah ini telah berada di rantau Melayu
iaitu di bahagian barat Sumatera (674), dan 878 dan di Jawa pada 1082, di Champa 1039,
Semenanjung Tanah Melayu pada 878 dan 1302 dan semakin bertambah ramai sekitar abad ke-
15. Menurut sesetengah sarjana, Islam telah tersebar di rantau ini sejak abad ke-13 atau ke-14
berdasarkan kerajaan Samudera Pasai yang merupakan kerajaan Melayu-Islam pertama. Jika
didasarkan kepada penemuan batu nesan Syeikh Abdul Kadir Ibn Husayn Shah Alirah
bertarikh 290H/902M di Tanjung Inggeris Alor Setar Kedah, batu nesan bertulisan Arab yang
ditemui di Teluk Cik Munah Pekan Pahang bertarikh 419H/1028M menunjukkan bahawa Islam
telah bertapak di rantau ini sejak abad ke-10.1Terdapat banyak teori tentang kedatangan Islam
di Nusantara yang telah dibincangkan oleh sarjana-sarjana sejak 1960-an. Sesetengahnya
berpandangan bahawa Islam telah dibawa dari Selatan India berdasarkan wujudnyabatu-batu
nisan yang serupa dengan yang terdapat di Gujerat dan Benggal di samping kehadiran
pedagang-pedagang yang kebanyakannya berasal dari Gujerat, Coromandel dan Malabar.
Antara mereka yang beranggapan sedemikian ialah sarjana-sarjana seperti Pijnappel, Snouck
Hurgrenje,Moquette, Morrison, Winstedt, Schrieke dan sebagainya. Hamka yang merupakan
antara tokoh awal mempopularkan teori ini menyebut bahawa orang Arab terutama saudagar
yang berniaga di kawasan sebelahTimur telah menyebarkan Islam ke rantau ini. Selain itu, Syed
Naquib al-Attas juga turut menyanggah pandangan sarjana barat dan berpandangan bahawa
Islam telah dibawa dari Arab-Parsi berdasarkan pengarang asal karya kesusasteraan yang
mengandungi nama orang Arab-Parsi. Selain itu nama dan gelaran para pembawa awal Islam di
dalam karya kesusasteraan Melayu turut mengandungi nama orang Arab-Parsi.Kemasukan agama
Islam ini telah memainkan peranan agak penting dari segi mengislamisasikan masyarakat
tempatan sehingga berlakulah suatu perubahan besar dalam kehidupan masyarakat Melayu
Tamadun barat

 Bermula dari abad ke-5 sebelum Masihi(s.m) iaitu


pada zaman Yunani dan Rom.
 -Zaman ini lebih kepada fahaman
sekular(sekularisme)
 -Istilah sekular berasal bahasa Latin, saeculum
iaitu di sini, masa-masa ini, hakiki, benar dan
mutlak.
 -Dari segi sains dan teknologi, penemuan baru
seperti penciptaan kalendar, roda dan lain-lain.
 -Dari segi agama, berkait rapat tentang
kepercayaan dari mandat dan restu dari tuhan
atau dewa dewi dalam segala hal serta
politeisme.
PENDAHULUAN

 Tamadun Islam yang mengorak langkah sebagai


‘rahmat kepada seluruh alam’ (rahmatan lil
alamin) kini bertembung dengan tamadun Barat.
 Bagi Tamadun Islam hal ini merupakan
sunnatullah; menguji ketahanan dan
keunggulannya.
 Beberapa aspek pertembungan dapat dilihat
dalam masalah ini. Antaranya:
 1. AGAMA DAN KEPERCAYAAN
 2. PEMIKIRAN
 3. AKHLAK DAN NILAI
 4. SOSIAL DAN BUDAYA
 5. SAINS DAN TEKNOLOGI
1. AGAMA DAN
KEPERCAYAAN
 Tamadun Barat didominasi oleh agama Kristian
dan kepercayaan Jesus Christ sebagai Tuhan
atau Konsep Trinity. Ini ditolak oleh Islam
 Sejarah kebangkitan Islam di Semenanjung Tanah
Arab bertembung dengan Yahudi dan Kristian
[Ahli Kitab].
 Yahudi dan Kristian [Ahli Kitab] tunduk kepada
kekuasaan Islam.
 Kuasa Rom [Kristian] di Barat berjaya
ditumbangkan pada zaman Khalifah Umar al-
Khattab.
 Tamadun Islam di Sepanyol berjaya
menyedarkan orang Eropah yang berada dalam
zaman gelap [dark ages].
 Kuasa Kristian tidak senang dengan pencapaian
Islam yang dianggap mengancam tamadun
Kristian.
 Berlaku Perang Salib secara rasmi selama hampir
200 tahun dan berterusan hingga kini dalam
bentuk baru.
 Kemajuan yang diambil dari kaum Muslimin
pada waktu perang Salib digunakan untuk
mengembangkan tamadun mereka.
 Kaum Muslimin yang berada dalam ‘zon selesa’ lalai dan
saling bertelagah sesama sendiri.
 Kesempatan diambil oleh Barat untuk melangsai ‘hutang
lama’ mereka.
 Kuasa-kuasa Barat menjelajah ke dunia umat Islam. Mereka
terdiri daripada: Perancis, Inggeris, Belanda, Sepanyol dan
Portugis.
 Penjajahan dan serangan pemikiran [salibiyyah fikriyyah]
bertujuan menghancurkan akidah dan kepercayaan Islam.
Dendam Barat Terhadap Islam
 1. Raja Perancis Louis IX menyebut: “Sesungguhnya tidak ada jalan
bagi menguasai umat Islam kecuali dengan menggunakan
‘kalimah’ untuk menguasai pemikiran Islam dan meracuninya
dengan keraguan tertentu; merosakkan isi kandungannya yang
berteraskan jihad. Semua itu tidak akan berjaya melainkan
dengan jalan menghantar pengembang-pengembang Kristian
dan misi-misi muhibah yang akan menumpukan kepada sistem-
sistem kebudayaan, pelajaran dan pendidikan Barat sebagai jalan
utama menguasai pemikiran Islam supaya tunduk kepada
pemikiran Barat”.
 2. Gladstone bekas Perdana Menteri Britain ketika
berlangsungnya sidang Parlimen British sambil mengangkat Quran
menyebut: “Selagi kitab ini berada pada tangan umat Islam,
Barat gagal mengusai Timur [Islam] dan kita tidak akan
memperolehi keamanan di situ”.
 3. Tacley seorang mubaligh Kristian menyebut: “Kita mestilah
menggalakkan supaya banyak didirikan sekolah-sekolah
bercorak sekular Barat, kerana sudah banyak dari kalangan kaum
Muslimin telahpun goyah akidah mereka dengan Islam dan
Quran bilamana mereka mempelajari buku-buku pendidikan
Barat dan mempelajari bahasa asing”.
 4. Hamilton Alexander Roskeen Gibb dalam Whither Islam
menyebut: “Bahawa sejauh mana pembaharuan dan rasa
keinggerisan di Timur [dunia Islam] adalah bergantung kepada
sejauh mana sistem pelajaran Barat itu dilaksanakan dan
sejauhmana ia memberi kesan kepada masyarakat Islam. Cara
sebenar untuk mengukur pembaratan dan keinggerisan itu
berhasil dilaksanakan bergantung kepada setakat mana
berjalannya sistem pelajaran itu menurut cara Barat, dasar Barat
dan pemikiran Barat.
Semua itu mestilah berjalan di atas dasar Barat..inilah satu-
satunya jalan dan tidak ada jalan lain lagi. Kita telahpun
melihat peringkat-peringkat yang dilalui oleh anak-anak
Muslim hasil cetakan Barat di dunia Islam dan sejauhmana
kesannya ke atas pemikiran pemimpin sekular dan
sekumpulan dari tokoh-tokoh agama”.
Al-Ghazwul Fikri
(Serangan Pemikiran)
 Barat ingin membentuk generasi Muslim ala Barat dalam
seluruh sifatnya; pemikiran, tindakan, pegangan agama,
pergaulan, berpakaian dll.
 Seperti Lord Macaulay menegaskan: “Who may be
interpreters between us and millions whom we govern”.
 Tamadun Barat cuba mengembangkan faham trinity ini
dengan harapan dapat mencorakkan dunia yang ala Barat
dalam kepercayaan dan agama.
 Atau paling tidak dunia Islam yang boleh menerima sistem
kepercayaan tersebut dan tidak memberi tentangan
kepada Barat.
 Tamadun Barat akan menghancurkan seluruh kekuatan
Islam yang dianggap mengancam keutuhan mereka.
Walaupun dengan
terpaksa
mengorbankan jiwa
manusia yang tidak
berdosa Barat rela
bertindak demi
tamadun mereka yang
dianggap lebih
unggul.

eman hejo 4 months girl


 Tamadun Barat yang
berteraskan ajaran Bible  Tamadun Islam yang berteraskan
bersifat mempercayai Quran bersifat mempercayai
berdasarkan keimanan yang
khurafat dan dapat diterima akal rasional.
bertentangan dengan
rasional.  Keimanan kepada keesaan
Allah adalah rasional.
 Konsep trinity bersifat
irrasional.
 Richard of St. Victor:
“Though God was triune,
this trinity was contrary to
reason”. [Meskipun Tuhan
Tiga tapi satu, trinity
bertentangan dengan
akal].
2. SEKULARISME

 Pemikiran tamadun Barat berteraskan kepada


faham sekular.Sementara tamadun Islam
menolak fahaman ini.
 Islam menghimpunkan keduniaan dan akhirat.
 Fahaman ini bermaksud kehidupan dunia tidak
ada hubungan dengan agama atau dalam
hubungan dengan pemerintahan disebut
sebagai fasl al-din an al-dawlah [pemisahan
agama dari negara].
 Barat cuba menerapkan agenda faham ini ke dalam minda
kaum Muslimin dengan menghidupkan kumpulan-kumpulan
melalaikan dan mempergunakan mereka sebagai ganti
kepada program-program Islam agar diminati golongan
muda-mudi.
 Contohnya industri hiburan yang ‘menggila’, pub-pub, kelab
malam dsb.
 Perkara ini menjadi pujaan kepada remaja di negara umat
Islam.
Para penyanyi Barat yang menjadi pujaan
kepada muda mudi Muslim hari ini.

Blackpink
Jennifer Lopez
3. AKHLAK DAN NILAI
 Dalam tamadun Barat akhlak tidak diasaskan kepada kitab
Bible. Ini disebabkan Bible telah diselewengkan. Contohnya
disebut dalam Genesis 32: 22-31 di bawah tajuk “Jacob
Wrestles With God”.
 Antara petikannya [Genesis 32:24] “So Jacob was left alone,
and a man wrestled with him till daybreak” [Yakub tinggal
keseorangan dan seorang lelaki bergusti dengannya hingga
subuh]
 Genesis 32:25 “When the man saw that he could not
overpower him, he touched the socket of Jacob’s hip so that
his hip was wrenched as he wrestled with the man” [Ketika
lelaki itu melihat dia tidak dapat mengalahkannya, ia
memukul pangkal sendi paha Yakub, sehingga tergehel
ketika ia bergusti dengan orang itu].
 Genesis 32:26 “Then the man said, “let me go, for it is
daybreak”. But Jacob replied, “I will not let you go unless you
bless me”. The man asked him, “what is your name?”.
“Jacob”, he answered. Then the man said: “Your name will no
longer Jacob, but Israel, because you have struggled with
God and with men and have overcome”.
 Nas ayat ini ternyata penyelewengan.
 Sistem nilai dalam tamadun Barat berdasarkan kepada akal
dan berubah menurut keadaan.
 Betul dan salah [right and wrong] asasnya dirujuk kepada
‘human good’.
 Islam melihat persoalan ini dari sudut ketetapan agama
sebagai asas dengan mengambil kira ‘human good’ sebagai
faktor ‘daruri’ ataupun ‘kecemasan’ bukan ukuran dasar.
4. SOSIAL DAN BUDAYA

 Tamadun Barat mengamalkan dasar


sosial yang bebas. Asas-asas falsafah
atheism, pragmatism dan hedonisme
menjadi dukungan mereka.
 Budaya pergaulan bebas dan
pakaian mendedahkan aurat tidak
dianggap menyimpang dari nilai
budaya manusia bertamadun.
 Ukuran yang dipakai dalam masalah
ini ialah keselesaan menurut pilihan
diri dan bukannya mengikut hukum
atau maslahat umum.
Tamadun Barat melihat corak
berpakaian adalah soal peribadi. Ia
tiada kaitan dengan agama dan
bergantung seratus peratus kepada diri
individu untuk meragakannya.

Beyonce Knowles

Shakira
Dalam perspektif tamadun Islam
pakaian adalah sebahagian daripada Islam.
Justeru berpakaian mestilah menurut
Nilai-nilai dan tata-cara ketetapan hukum
Syarak.
Soal fesyen tidak menjadi masalah
Asalkan memiliki syarat-syarat yang
Menepati kehendak Quran dan
Sunah.
The facial veil and head
covering worn by a woman on
the beach at Jiddah contrast Iran's first-ever domestically made passenger
with youngsters' colorful plane, in Shahin-Shahr near Isfahan.
dresses. Girls and boys are
raised together until about age
seven in Saudi Arabia. Most
girls start wearing veil at
puberty.
This photo by Behrouz Mehri shows
Iranian co-pilot and instructor Nahid
Qafarian shows 01 June 2001 a
German-made Ikarus C-42 light plane
to her student Maryam Azaran (Right),
who is one of only three women taking
flying lessons at a private flying club
outside the Iranian city of Qazvin,
some 100 kms west of Tehran. The
Boland Parvaz club is the first of its
kind in Iran and it charges the
equivalent of 50 US dollars per lesson.

Berpakaian sopan dan menutup aurat tidak menghalang seorang Muslimah


berkecimpung dalam aktiviti penerbangan.
 Dalamtradisi tamadun Barat
pergaulan bebas tanpa batasan
menjadi agenda kehidupan.
 Tamadun Islam melihat amalan
sosial seperti ini sebagai satu
kemungkaran dan ia mesti
dibendung demi menutup pintu-
pintu kerosakan yang lebih besar
kepada kehidupan masyarakat.
Boys and girls at separate Tehran, Iran, schools get some fresh air in
February. A new edict will let the girls stop wearing head scarves and
traditional robes when classes start in September. (Hasan
Sarbakhshian/The Associated Press file photo)
 Selain itu tamadun Barat membenarkan
meminum minuman keras [alcoholisme].
 Amalan ini membawa kepada terbentuknya
sebuah masyarakat yang dihuni di dalamnya
oleh mereka yang ‘pening’ dan tidak boleh
berfikir dengan betul.
 Dalam tradisi tamadun Islam penghormatan
yang tinggi diberikan kepada akal. Juteru ia
tidak boleh dicemari oleh apa jua anasir yang
memabukkan.
 Sesiapa yang melanggarnya dikenakan
hukum hudud.
 Tamadun barat
mengamalkan
monogami; seorang
suami seorang isteri.
 Bertentangan
dengan fitrah dan
muncul salah laku
menyalurkan naluri Salat in New York
sex.
“Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang
 Tamadun Islam beriman, iaitu mereka yang khusyuk dalam
memperkenalkan sembahyangnya dan mereka yang menjauhkan
poligami untuk diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia
kemaslahatan dan mereka yang berusaha membersihkan
manusia lelaki dan hartanya [dengan menunaikan zakat] dan
wanita. mereka yang menjaga kehormatannya, kecuali
kepada isterinya atau hamba sahayanya, maka
sesungguhnya mereka tidak tercela”. [Quran
23: 1-6].
5. SAINS DAN TEKNOLOGI
 Perkembangan sains dan teknologi dalam
tamadun Barat bertujuan menghasilkan
keuntungan yang maksimum tanpa
mengambil kira nilai-nilai akhlak dan hukum
agama.
 Dalam tradisi tamadun Islam, sains dan
teknologi sebagai alat untuk mencari
keredaan Allah dan menggunakannya
sebagai ibadat.
 Oleh itu sebarang bentuk alat teknologi
tidak diizinkan sama sekali merosakkan
kemuliaan insan sebagai khalifah di bumi.
Missiles
Dumb Bombs

Fox M93A1 Nuclear, Biological, and


Chemical Reconnaissance System
Smart Weapons
(NBCRS)
Kesimpulan
 mengenai kesedaran masyarakat  penekanan perlu diberikan ke
terhadap kepentingan ilmu atas konsep sejarah Islam
sejarah, ianya perlu disemai dari
peringkat awal lagi. Ini kerana dalam pembelajaran dan
kepentingannya dalam penyelidikan sejarah bagi
memberikan ‘makna diri’atau jati menggantikan ideologi sejarah
diri sesuatu bangsa tidak boleh Barat dalam sistem pendidikan kita
dinafikan. Maka pelbagai
langkah perlu diambil oleh pihak-
pihak tertentu dalam menarik
minat masyarakat terhadap ilmu  Demikianlah tanpa sejarah
sejarah khususnya di peringkat
kanak-kanak dan golongan mungkin kita tidak akan dapat
remaja. Hanya dengan mengambil iktibar daripada
kefahaman terhadap sejarah sesuatu peristiwa yang berlaku
inilah nilai-nilai tradisi yang dan mengulangi semula peristiwa
berpaksikan kepada agama
khususnya dapat dipupuk dalam tersebut. Di sinilah kepentingan
jiwa setiap individu dan sejarah itu dilihat bagi
seterusnya dapat mengatasi memastikan perubahan terus
masalah-masalah sosial dalam berlaku dalam sesebuah
masyarakat
masyarakat dan seterusnya
dapat membina peradaban dan
tamadun yang gemilang.