Anda di halaman 1dari 9

ADAB TERHADAP DIRI SENDIRI

A. BERIBADAH KEPADA ALLAH SWT


B. MENJAGA DIRI DARI BARANG YANG
HARAM
C. MENJAGA SIKAP TERPUJI
D. MENSYUKURI NIKMAT ALLAH
BERIBADAH KEPADA ALLAH
Tugas manusia adalah beribadah

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi kepada-Ku.
PENGERTIAN IBADAH
Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara melaksanakan
perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya

MACAM-MACAM IBADAH
Ibadah khusus /Mahdloh : Ibadah yang tata cara, perinciannya sudah
ditetapkan oleh Allah SWT, seperti shalat, puasa, haji, zakat dsb.
Ibadah Umum / Ghairu mahdloh : Yaitu semua perbuatan yang
diizinkan oleh syari’at. Seoerti belajar, mengajar, bekerja dsb.
Macam macam ibadah :
Ibadah Khusus / Mahdloh
Ibadah yang tata cara, perinciannya sudah ditetapkan oleh Allah SWT,
seperti shalat, puasa, haji, zakat dsb.

Ibadah Umum / Ghairu mahdloh


Yaitu semua perbuatan yang diizinkan oleh syari’at. Seoerti belajar,
mengajar, bekerja dsb.
Syarat diterimanya ibadah
1. Niat harus ikhlas hanya karena Allah semata.
Rasulullah bersabda : Sesungguhnya setiap amal itu pasti dengan niat,
dan setiap amal itu tergantung niatnya.

2. Sesuai dengan tuntunan yang diberikan Allah melalui Nabi Muhammad


SAW.
Rasulullah bersabda : Barang siapa yang beramal, tetapi tidak dari
tuntunanku, maka tertolak.

Perhatian
Orang yang rajin beribadah dijamin oleh Allah masuk dalam golongan
hamba Allah dan dimasukkan ke surga.

Orang yang tidak mau beribadah adalah orang yang kufur dan sombong
kepada Allah, dan diancam masuk neraka.
MENJAGA DIRI DARI YANG HARAM

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,


(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar
kamu mendapat keberuntungan.
KHOMER
Pengertian
Segala sesuatu yang memabukkan

Bahaya minuman keras / Khamr


a. Bagi kesehatan :
Gangguan pada sistem syaraf ( kejang, imajinasi dan halusinasi )
Gangguan pada jantung, dsb.
b. Bagi psikologi
Kerja lamban, ceroboh, sering tegang dan gelisah Hilang rasa percaya diri,
Agitatif (ganas/brutal), sulit konsentrasi, kesal dan tertekan. Dsb.
a. Lingkungan sosial
Gangguan mental, Anti sosial, Asusila, dikucilkan oleh lingkungan, Menjadi
beban keluarga, masa depan suram dsb.
ANCAMAN ALLAH BAGI PEMINUM
1. Sekali minum tidak akan shalatnya selama 40 hari.
2. Diharmkan surga baginya ( dijamin masuk neraka )
MENJAGA SIKAP TERPUJI /
AKHLAKUL KARIMAH
1. Rasulullah diutus mempunyai misi menyempurnakan akhlak

ِ ‫ار َم اِْلَ ْخ َل‬


‫ق‬ ُ ْ‫اِنَّ َما بُ ِعث‬
ِ ‫ت ِِلُت َ ِم َم َم َك‬
2. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik
akhlaknya
َ ِ‫أ َ ْك َم ُل ْال ُمؤْ ِمن‬
َ ‫ين ِإي َمانًا أ َ ْح‬
‫سنُ ُه ْم ُخلُقًا‬
Macam macam akhlak terpuji
1. Shidiq ( benar / jujur ) : Seorang muslim dituntut selalu benar perkataan
maupun perbuatannya
2. Amanah : Dapat dipercaya dalam segala hal
3. Istiqamah : Sikap teguh pendirian dan konsekuen terutama dalam keimanan
4. Iffah : Memelihara kehormatan diri dari segala hal yang merendahkan,
merusak dan menjatuhkan.
5. Mujahadah : Berjuang sekuat mungkin untuk melawah hawa nafsunya
6. Syajaáh : Keberanian yag berlandaskan kebenaran
7. Tawadlu’ : Rendah hati/tdk memandang dirinya lebih dari orang lain
8. Haya’ : Rasa enggan melakukan sesuatu yang rendah/tidak baik
9. Sabar : Menahan diri dari sesuatu yang tidak disukai
10. Pemaaf : Suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa ada rasa benci.