Anda di halaman 1dari 73

NOTA MATEMATIK

UPSR
Baca, Hafal & Amal Formula
1. NOMBOR DAN OPERASI

NOMBOR PERDANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

# lebih daripada 1
# hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri
# terdapat 25 nombor perdana dalam lingkungan 1 hingga 100
2
NILAI TEMPAT DAN NILAI DIGIT
( NOMBOR BULAT )
NILAI TEMPAT Juta Ratus Ribu Puluh Ribu Ribu Ratus Puluh Sa

Nombor 3 5 2 0 7 4 3

NILAI DIGIT 3 000 000 500 000 20 000 0 700 40 3

CERAKINKAN ( CERAIKAN N0MBOR)


CERAKIN 3 Juta + 5 Ratus Ribu + 2 Puluh Ribu + 0 Ribu + 7 Ratus + 4 Puluh + 3 Sa
NILAI TEMPAT

CERAKIN 3 000 000 + 500 000 + 20 000 + 700 + 40 + 3


NILAI DIGIT

3
BUNDARKAN jangan guna SIMBOL =

BUNDARKAN NOMBOR BULAT


LANGKAH BUNDAR
Bundarkan kepada PULUH RIBU yang terdekat
+1 • Garis digit Nilai
Tempat yang diberi
456 783 460 000 • Lihat digit sebelah
kanan digit yang
BUNDARKAN PERPULUHAN
digaris
• Jika digit tersebut
Bundarkan kepada PERSERATUS yang terdekat ialah digit 1,2,3,4.
Jadikan 0 semua
6.783 6.78 digit sebelah kanan
tanpa mengubah
BUNDARKAN WANG KEPADA RINGGIT digit yang digaris
• Jika digit tersebut
Bundarkan kepada RINGGIT yang terdekat ialah digit 5,6,7,8,9.
+1 Tambah +1 pada
digit yang digaris.
RM 67.83 RM 68
4
Nilai Tempat

4 82 5 017
Juta Sa
Ratus Ribu Puluh
Puluh Ribu Ratus
Ribu

Nilai Digit

4 8 2 5 0 1 7
4 000 000 7
800 000 10
20 000 0
5 000
5
NOMBOR BULAT & UNIT JUTA
UNIT JUTA PERPULUHAN NO BULAT
1 1 1 000 000
1 0.5 500 000
2 X 1 000 000
1 0.25 250 000
4
2 0.5 500 000
4
3 0.75 750 000
4
1 0.2 200 000
5
2 0.4 ÷ 1 000 000 400 000
5
3 0.6 600 000
5
4 0.8 800 000
6
5
NOMBOR BULAT & UNIT JUTA
UNIT JUTA PERPULUHAN NO BULAT
1 0.1 100 000
10
2 0.2 200 000
10 X 1 000 000
3 0.3 300 000
10
4 0.4 400 000
10
5 0.5 500 000
10
6 0.6 600 000
10
7 0.7 700 000
10
÷ 1 000 000
8 0.8 800 000
10
9 0.9 900 000
7
10
ABAKUS
3 528 740

+5

+1
+1
+1
+1

3 5 2 8 7 4 0

Baca bilangan manik di setiap tiang yang berada di bim (palang tengah)

8
DEKAK-DEKAK GUNDAL
Gundal Bilangan
3 528 740
7
4
5
2
3 5 2 8 7 4 0

9
SIFIR SERBAGUNA SIMBOL
× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LEBIH DARIPADA
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2
3
2
3
4
6
6
9
8
12
10
15
12
18
14
21
16
24
18
27
˃
KURANG DARIPADA

˂
4 4 8 12 16 20 24 28 32 36
5 5 10 15 20 25 30 35 40 45
1
6 6 12 18 24 30 36 42 48 54 = suku
4
7 7 14 21 28 35 42 49 56 63 1 = setengah
2
8 8 16 24 32 40 48 56 64 72
3
= tiga suku
9 9 18 27 36 45 54 63 72 81 4
10
SIFIR PETAK 9

SIFIR 6 SIFIR 3

SIFIR 2 2 4 6 1 2 3
8 0 2 4 5 6
4 6 8 SIFIR 8
7 8 9 SIFIR 9

SIFIR 4 SIFIR 7

11
OPERASI BERCAMPUR
Multiplication
Darab

Bracket Subtraction
Kurungan Ku Ba Da Ta To Tolak

Division Addition
Bahagi Tambah

BODMAS
12
2. PECAHAN

PECAHAN DALAM PERKATAAN


1
Satu per dua
2
2
Dua per empat
4
3
Tiga per lima
5

3
Tiga per enam
6

13
PECAHAN WAJAR PECAHAN TAK WAJAR

3 kecil Pengangka besar 7


6 besar Penyebut kecil 6

Pecahan dalam Tukar dalam bentuk


bentuk termudah nombor bercampur
(kecilkan) (÷ DAB)

3 ÷3
=
1 1 Depan
6 ÷3 2 6 7
Bawah
- 6

Pecahan setara 1 Atas


(besarkan)

1 ×2 2 1
2 ×2
=
4
= 1 6
14
SYARAT PECAHAN
 Samakan penyebut untuk Operasi Tambah dan Tolak Pecahan

 Operasi Darab Pecahan


# Atas darab atas (pengangka)
# Bawah darab bawah (penyebut)

 Operasi Bahagi Pecahan


# Tukar operasi kepada Darab
# Tukar kedudukan pecahan selepas operasi (atas/bawah)
# Selesaikan operasi darab

 Jawapan dalam bentuk termudah (kecilkan)

 Jika jawapan pecahan tak wajar, tukar dalam bentuk nombor bercampur
(÷ DAB)

15
GARIS NOMBOR PECAHAN

3 5
X Y 1
6 6

4
6 6
Cari nilai X + Y 1 6
= 1
6

1 4 5
6 + =
6 6

16
3. PERPULUHAN

NILAI TEMPAT & NILAI DIGIT


- PERPULUHAN-
473.286
Empat ratus tujuh puluh tiga perpuluhan dua lapan enam

Perpuluhan
Decimals 4 7 3 . 2 8 6
Per Per Per
Nilai sepuluh seratus
Ratus Puluh Sa seribu
Tempat Titik
perpuluhan

Nilai 400 70 3 0.2 0.08 0.006


Digit
17
PECAHAN DAN PERPULUHAN
Pecahan Perpuluhan
1
10
0.1 Untuk tukarkan pecahan ke
perpuluhan , kira kosong yg
1
100
0.01 ada pada penyebut pecahan.
Letak titik perpuluhan di
1 belakang nombor dan lompat
1000
0.001 ke kiri.

Darab Perpuluhan Bahagi Perpuluhan

Bagi menentukan tempat perpuluhan pada Gerakkan titik perpuluhan ke kanan


jawapan, jumlahkan tempat perpuluhan sepadan bagi kedua-dua nombor tersebut
bagi dua nombor yang didarabkan.
4.5√ 15.75 45√ 157.5
36.27 1 t.p
X 5.9 2 t.p
213.993 3 t.p
18
PECAHAN , PERATUS & PERPULUHAN
Pecahan Peratus Perpuluhan
Pecahan Peratus Perpuluhan
1 10% 0.1
1 100% 1
10
1 50% 0.5
2 20% 0.2
2
10
1 25% 0.25
3 30% 0.3
4
10
2 50% 0.5
4 40% 0.4
4
10
3 75% 0.75
5 50% 0.5
4
10
1 20% 0.2
6 60% 0.6
5
10
2 40% 0.4
7 70% 0.7
5
10
3 60% 0.6
8 80% 0.8
5
10
4 80% 0.8
9 90% 0.9
5 19
10
4. PERATUS

PENUKARAN PECAHAN KEPADA PERATUS


(CARI PASANGAN)

2 4 5 10 20 25 50

Contoh 1 Contoh 2
1x50 Jawapan : 50% 7x4 Jawapan : 28%
2x50 25x4
20
PENUKARAN PECAHAN KEPADA PERATUS
( x 100%)
Contoh 1 Contoh 2

×
20
2 X 100% ÷ 2 X 100%
5
51

40
100 5 200
Jawapan : 40%
X 2 -20
200 00

Jawapan : 40%

21
PELENGKAP PECAHAN & PERATUS
1
3 3
3 2 40% 20%
3
100% 100%
1 60% 80%
5 5
5 2 30% 25%
5
7 100% 100%
10 10 70% 75%
10 3
10

22
5. WANG

NILAI WANG RINGGIT MALAYSIA

RM 1.00
RM 50.00
RM 5.00

RM 10.00
RM 100.00

23
PENUKARAN UNIT WANG

RM Sen

Contoh : Masukkan nilai di dalam kotak

125 sen = RM 1.25

RM 15 = RM 15.00

90 sen = RM 0.90

24
MATA WANG NEGARA ASING
Negara DUNIA Mata wang
Negara ASEAN Mata wang Amerika Syarikat Dollar
Brunei Dollar Australia Dollar
Kemboja Riel Switzerland Swiss Franc
Indonesia Rupiah China Renminbi
Malaysia Ringgit India Rupee
Myanmar Kyat Kanada Dollar
Filipina Peso Bangladesh Taka
Singapura Dollar Great Britain Pound
Thailand Baht Jepun Yen
Vietnam Dong Hong Kong Dollar
Laos Kip Korea Won
Nigeria Naira 25
INSTRUMEN PEMBAYARAN

INSTRUMEN CONTOH
PEMBAYARAN
WANG TUNAI Bayar bil , Beli tiket
KAD DEBIT Beli kasut , Bayar petrol
KAD KREDIT Beli perabot , Beli tiket kapal terbang
KAD PRABAYAR Bayar tol , Naik Monorel
CEK Derma , Bayar pada pemborong

26
WANG
PERKATAAN MAKSUD
Faedah mudah Sejumlah wang yang diperoleh atas simpanan wang dalam tempoh
tertentu
Faedah kompaun Faedah yang diterima atas simpanan wang dan faedah terkumpul
setiap tahun
Diskaun Pengurangan harga daripada harga asal
Bil Penyata bertulis tentang pembelian/perkhidmatan
REBAT Potongan daripada sejumlah bayaran/pemulangan wang
INVOIS Maklumat terperinci barangan dan jumlah perlu dibayar
Aset Apa yang dimiliki (Harta /wang tunai/simpanan)
Liabiliti Hutang (ansuran kereta/kredit kad/cukai)
DIVIDEN Faedah keuntungan yang diperolehi
GST Cukai Barang dan Perkhidmatan ( 1 April 2015)

27
PENYELESAIAN MASALAH
Jika Harga Jual lebih besar dari harga kos = Untung

Jika Harga Jual lebih kecil dari harga kos = Rugi

% keuntungan = untung x 100%


Untung = Harga Jual – Harga Kos harga kos

Rugi = Harga Kos – Harga Jual % kerugian = rugi x 100%


harga kos
Harga Jual = Harga Kos + Untung

Harga Jual = Harga Kos – Rugi

Harga Kos = Harga Jual – Untung


J
- -
Harga Kos = Harga Jual - Rugi K+ U
28
6. MASA DAN WAKTU

NAMA BULAN DAN BILANGAN HARI


Bulan Nama Bulan Bilangan Hari Penumbuk tangan
1 Januari 31 Hari Jan Mac Mei
2 Februari 28 Hari – Tahun Biasa Ogo Okt Dis Jul
31 31 31 31
29 Hari – Tahun Lompat
3 Mac 31 Hari Feb Apr Jun
28/ Nov 30
4 April 30 Hari
29 30
5 Mei 31 Hari Sep
6 Jun 30 Hari 30
7 Julai 31 Hari
8 Ogos 31 Hari Tahun lompat 4 tahun sekali
9 September 30 Hari Contoh:
10 Oktober 31 Hari
Tahun 2012 ÷ 4 = 503
11 November 30 Hari (jika tiada baki, itu adalah
12 Disember 31 Hari tahun lompat) 29
SISTEM 12 DAN 24 JAM
SISTEM 12 JAM SISTEM 24 JAM
TENGAH MALAM
Pukul 12:00 tengah malam Jam 0000
Pukul 1:00 a.m. Jam 0100
Pukul 2:00 a.m. Jam 0200
Pukul 3:00 a.m. Jam 0300
Pukul 4:00 a.m. Jam 0400
Pukul 5:00 a.m. Jam 0500
Pukul 6:00 a.m. Jam 0600
Pukul 7:00 a.m. Jam 0700
Pukul 8:00 a.m. Jam 0800
Pukul 9:00 a.m. Jam 0900
Pukul 10:00 a.m. Jam 1000
Pukul 11:00 a.m. Jam 1100
TENGAH HARI
Pukul 12:00 tengah hari Jam 1200
Pukul 1:00 p.m. Jam 1300
Pukul 2:00 p.m. Jam 1400
Pukul 3:00 p.m. Jam 1500
Pukul 4:00 p.m. Jam 1600
Pukul 5:00 p.m. Jam 1700
Pukul 6:00 p.m. Jam 1800
Pukul 7:00 p.m. Jam 1900
Pukul 8:00 p.m. Jam 2000
Pukul 9:00 p.m. Jam 2100
Pukul 10:00 p.m. Jam 2200
Pukul 11:00 p.m. Jam 2300 30
SISTEM 24 JAM
SISTEM 24 JAM SEBUTAN
Jam 0000 Jam dua puluh empat
Jam 0100 Jam satu
Jam 0001 Jam sifar sifar sifar satu
Jam 0705 Jam tujuh sifar lima
Jam 0125 Jam sati dua puluh lima
Jam 1300 Jam tiga belas
Jam 1330 Jam tiga belas tiga puluh

31
JAM DAN MINIT
60
55 5
1  TEMPOH MASA (jam dan minit)
1 1
50
1
2
10 Waktu tiba – Waktu mula
1 2
0
45 9 3 15  WAKTU TIBA (a.m./p.m./jam)
Waktu mula + tempoh masa
8 4
40 20
7 5  WAKTU MULA (a.m./p.m./jam)
6
35 25 Waktu tiba – tempoh masa
30

SISTEM ANTARABANGSA
• Pastikan kedudukan Negara yang terlibat (Timur / Barat)
• Ketahui beza masa antara Negara
• Sebelah TIMUR operasi TAMBAH
• Sebelah BARAT operasi TOLAK/BEZA

32
PENUKARAN UNIT MASA & WAKTU
1 minit 60 saat
1 jam 60 minit
1 hari 24 jam
1 minggu x 7 hari
1 tahun 12 bulan
1 tahun 52 minggu
1 tahun biasa 365 hari
1 tahun lompat (4 tahun sekali) 366 hari
1 dekad 10 tahun
1 abad 100 tahun
1 abad 10 dekad
÷
½ abad 50 tahun
¼ abad 25 tahun
1 alaf 1000 tahun
33
PENUKARAN UNIT
MASA DAN WAKTU
X 3600

X7 X 24 X 60 X 60

Minggu Hari Jam Min Saat

7  24  60  60

 3600

34
JAM DAN MINIT
Hours Minutes Perpuluhan Hours Minutes Perpuluhan
( Jam ) ( Minit ) (Jam) ( Jam ) ( Minit ) (Jam)
1 60 1 10 -
6
1 30 0.5
1 20 -
2
3
1 15 0.25
2 40 -
4
3
2 30 0.5
1 6 0.1
4
10
3 45 0.75
4
1 12 0.2
5
2 24 0.4
5
3 36 0.6
5
4 48 0.8
5 35
7. PANJANG, JISIM DAN ISI PADU CECAIR

PENUKARAN UNIT – UKURAN PANJANG


X 1000 X 100 X 10

Jarak jauh Pembaris guru Pembaris murid


Ukuran km m cm mm
Panjang kami murid cemerlang matematik

÷ 1000 ÷ 100 ÷ 10

36
CARA MENJAWAB SOALAN
( UKURAN PANJANG )

km m m cm cm mm
1 7 5 0 1 7 5 1 7
17 mm
1750 m 175 cm
= 1 . 7 cm
= 1 . 75 km = 1 . 75 m
= 1 cm 7 mm
= 1 km 750 m = 1 m 75 cm
Peringatan : Garisan ditengah merupakan tempat meletakkan
titik perpuluhan.
37
CARA MEMBACA BACAAN
( UKURAN PANJANG )

0 1 2 3 4 5

1.5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

38
PENUKARAN UNIT JISIM (TIMBANG BERAT)
X 1000

JISIM 1 kg 1000 g

÷ 1000

39
CARA MENJAWAB SOALAN
( TIMBANG BERAT )

kg g 3kg 50g
= 3 050 g
3 0 5 0 = 3 . 05 kg

Peringatan : Garisan ditengah merupakan tempat meletakkan


titik perpuluhan.
40
MEMBACA PENIMBANG

0 0
Kg Kg
250g

500g 500g

750g
1000g 1000g

2 senggatan 4 senggatan

41
MEMBACA PENIMBANG

100g
200g
0 0
Kg Kg 300g
200g
400g
400g
500g
600g

800g 600g
1000g
700g
800g
900g
1000g

5 senggatan 10 senggatan

42
JADUAL PENUKARAN UNIT
pecahan ( kg ) gram Perpuluhan (kg) pecahan ( kg ) gram Perpuluhan (kg)
1 1000 1 1
125 0.125
1 8
500 0.5
2 2
250 0.25
1 8
250 0.25
4 3
375 0.375
2 8
500 0.5
4 4
500 0.5
3 8
750 0.75
4 5
625 0.625
1 8
200 0.2
5 6
750 0.75
2 8
400 0.4
5 7
875 0.875
3 8
600 0.6
5
4
800 0.8
5

43
JADUAL PENUKARAN UNIT
pecahan ( kg ) gram Perpuluhan
(kg)
1
100 0.1
10
2
200 0.2
10
3
300 0.3
10
4
400 0.4
10
5
500 0.5
10
6
600 0.6
10
7
700 0.7
10
8
800 0.8
10
9
900 0.9
10
44
1 kg = 1000 g
1/2 kg = 500 g
1/4 kg
= 250 g
3/4 = 750 g
1/8 =
125 g

45
PENUKARAN UNIT ISIPADU (AIR / CECAIR)
X 1000

Isipadu Cecair 1l 1000 ml

÷ 1000

46
CARA MENJAWAB SOALAN
( ISIPADU CECAIR )

l ml 7 l 25 ml

7 0 2 5 = 7 025 ml
= 7 . 025 l

Peringatan : Garisan ditengah merupakan tempat meletakkan


titik perpuluhan.
47
SENGGATAN PADA BIKAR

SENGGATAN = BERSAMAAN

1 = 1000 ml
2 = 500 ml
4 = 250 ml
5 = 200 ml
10 = 100 ml

48
JADUAL PENUKARAN UNIT
Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l ) Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l )
1 1000 1 1
125 0.125
1 8
500 0.5
2 2
250 0.25
1 8
250 0.25
4 3
375 0.375
2 8
500 0.5
4 4
500 0.5
3 8
750 0.75
4 5
625 0.625
1 8
200 0.2
5 6
750 0.75
2 8
400 0.4
5 7
875 0.875
3 8
600 0.6
5
4
800 0.8
5

49
JADUAL PENUKARAN UNIT
Pecahan ( l ) ml Perpuluhan ( l )

1
100 0.1
10
2
200 0.2
10
3
300 0.3
10
4
400 0.4
10
5
500 0.5
10
6
600 0.6
10
7
700 0.7
10
8
800 0.8
10
9
900 0.9
10
50
8. RUANG

NAMA-NAMA BENTUK - 2D
SEGIEMPAT SAMA SEGITIGA SAMA
SISI

SEGIEMPAT TEPAT
SEGITIGA SAMA
KAKI

BULATAN

SEGITIGA
BERSUDUT
BUJUR TEGAK

51
NAMA-NAMA BENTUK – 2D

PENTAGON HEPTAGON
5 7 (TUJUH )

HEKSAGON OKTAGON
6 (SIX) 8 (OGOS)

NONAGON
9 (NINE)

52
CIRI-CIRI BENTUK 2 DIMENSI
Segi Empat Tepat  2 pasang sisi lurus yang sama panjang
 4 sudut tegak
 4 bilangan bucu
 2 bilangan paksi simetri
Segi Empat Sama  4 sisi lurus yang sama panjang
 4 sudut tegak
 4 bilangan bucu
 4 bilangan paksi simetri
Segi Tiga Sama Kaki  2 sisi yang sama panjang
 2 sudut yang sama besar
 3 bilangan bucu
 1 bilangan paksi simetri

Segi Tiga Sama Sisi  3 sisi yang sama panjang


 3 sudut yang sama besar
 3 bilangan bucu
 3 bilangan paksi simetri

53
CIRI-CIRI BENTUK 2 DIMENSI
Segitiga Bersudut Tegak  3 sisi lurus yang tak sama panjang atau
 2 sisi lurus yang sama panjang
 Salah satu daripadanya ialah sudut tegak
 3 bilangan bucu
 0 atau 1 bilangan paksi simetri
Bulatan  1 sisi melengkung
 Tida sudut
 Tiada bucu
 Bilangan yang tidak terhad

54
Bentuk Permukaan Sisi Permukaan Bucu Sudut
Rata Melengkung

1 4 0 4 4

1 4 0 4 4

1 3 0 3 3

1 0 1 0 0

55
PAKSI SIMETRI
segiempat sama
segiempat tepat

segitiga sama kaki

2 Paksi Simetri 4 Paksi Simetri


segitiga sama sisi segitiga bersudut tegak

1 Paksi Simetri

3 Paksi Simetri
1 Paksi Simetri

56
BENTUK 3 DIMENSI

KUBOID

PIRAMID

KUBUS
KON

SFERA SILINDER

57
BENTUK 3 DIMENSI

Permukaan Rata

Tepi
Permukaan melengkung

Tapak

Bucu

58
CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI
Kubus  6 permukaan rata yang berbentuk segi empat sama
12 bilangan sisi
 8 bilangan bucu

Kuboid  4 permukaan rata yang berbentuk segi empat tepat dan 2 permukaan
rata yang berbentuk segiempat sama
1 permukaan melengkung
12 bilangan sisi
 8 bilangan bucu
Silinder  2 permukaan rata yang berbentuk bulatan
 1 permukaan melengkung
 2 bilangan sisi
 Tiada bucu

Sfera  Sfera tidak ada permukaan rata


 Terdapat 1 permukaan melengkung sahaja
 Tiada bilangan sisi
 Tiada bilangan bucu

59
CIRI-CIRI BENTUK 3 DIMENSI
Kon  1 permukaan rata yang berbentuk
 1 permukaan melengkung
 1 bilangan sisi
 1 bilangan bucu

Piramid Bertapak  1 permukaan rata yang berbentuk segi empat sama


Segiempat Sama  4 permukaan rata yang berbentuk segi tiga
 8 bilangan sisi
 5 bilangan bucu

Piramid bertapak segi  1 permukaan rata yang berbentuk segi empat tepat
empat tepat tepat  4 permukaan rata yang berbentuk segi tiga
 8 bilangan sisi
 5 bilangan bucu

60
Pepejal Permukaan Rata Permukaan Edge Vertices
Melengkung Tepi / Sisi Bucu

6 0 12 8
Kiub

6 0 12 8
Kuboid

2 1 2 0
Silinder

0 1 0 0
Sfera

61
Solid Flat Face Curved Face Edge Vertices
Pepejal Permukaan Rata Permukaan Tepi / Sisi Bucu
Melengkung

1 1 1 1
Kon

5 0 8 5
Piramid

5 0 9 6
Prisma

62
PERIMETER DAN LUAS
Bentuk Perimete Luas
a axb
Ukur keliling
b (+ sisi luar) panjang x lebar
a
axb
Ukur keliling
b (+ sisi luar) panjang x lebar

Ukur keliling
1 x tapak x tinggi
tinggi
(+ sisi luar) 2
tapak

63
PERIMETER DAN LUAS
Bentuk Perimeter Luas
tinggi 1
Ukur keliling x tapak x tinggi
2
tapak (+ sisi luar)

tinggi 1
Ukur keliling x tapak x tinggi
2
tapak (+ sisi luar)

Unit perimeter : cm / m / km
Unit luas : cm² / m² / km²
64
ISIPADU BENTUK 3 DIMENSI

Tinggi Kuboid Tinggi


Kubus

Lebar Lebar

Panjang Panjang

Isipadu Kubus dan Kuboid


= Panjang x Lebar x Tinggi

Unit isipadu : cm³ / m³


65
BENTANGAN

KUBUS
SILINDER
KUBOID

66
BENTANGAN

PRISMA KON PIRAMID

67
GARISAN DAN SUDUT

Sudut Tegak
Garis Selari
90°

Sudut Tirus
Kurang
Garis Serenjang daripada 90°

Sudut Cakah

Lebih daripada

LT+
90°

68
9. KOORDINAT

Baris / menegak / ke atas


y
6

(MEMANJAT)
5
4
3
2
1
A B C D E
x Lajur / melintang / ke kanan
(MERANGKAK)

Koordinat = (5,6) Kedudukan = C4

69
10. NISBAH DAN KADARAN

NISBAH KADARAN
÷
2 unit = RM 1.50
× 6 unit = ?

RM 1.50 x 6 = RM 4.50
Nisbah manggis kepada durian = 5 : 1 2
Nisbah kelapa kepada semua = 2 : 8
Nisbah semua kepada manggis = 8 : 5

Cara menyebut :

5 : 1 = Nisbah 5 kepada 1 70
11. PENGURUSAN DATA

PURATA (MIN)
Purata = Jumlah Bilangan = Jumlah
Bilangan Purata

Jumlah = Purata x Bilangan

J
÷ ÷
P x B
71
PERWAKILAN DATA
JULAT = Nilai yang tertinggi – Nilai yang terendah

MIN / PURATA = Jumlah nilai data


Jumlah kekerapan

MOD = Kekerapan yang berulang-ulang

Median = Nilai data yang berada di tengah-tengah


# susun data secara menaik
# potong data secara berpasangan depan dan belakang
# jika masih ada 2 data di tengah, tambah dan bahagi 2

72
12. KEBOLEHJADIAN
(MUNGKIN BERLAKU ATAU TIDAK MUNGKIN BERLAKU)

• PASTI

• MUSTAHIL

• SAMA KEMUNGKINAN

• KECIL KEMUNGKINAN

• BESAR KEMUNGKINAN
73