Anda di halaman 1dari 8

Kesusasteraan Melayu

penghasilan sastera melalui tulisan,


pembacaan ,lisan dan pendengaran Sebagai alat pendidikan

Hasil-hasil sastera Melayu lama Berfungsi memberi kepuasan estetik


yang disampaikan secara.
Fungsi sastera dari sudut persoalan
dan latar masyarakat

Kesusasteraan
Melayu
Definisi-hasil seni yang diwujudkan Keindahan
dalam bentuk karangan bebas
atau dalam bentuk puisi Mencerminkan pengalaman

Unsur dalam sastera : Pengalaman seni


-isi kandungan -bentuk
-Ekspresi -bahasa Karya seni
Apa Itu Kesusasteraan ? Seni Bahasa
Ungkapan
spontan
-Definisi : hasil seni yang diwujudkan
Makna
dalam bentuk karangan bebas
atau dalam bentuk puisi Sastera
-Satu bentuk ciptaan seni yang disampaikan melalui
Ilham kehidupan Perasaan dinukilkan
bahasa manusia diserlahkan Dalam penulisan
dalam tulisan

Konsep Sastera
Melayu

- Berasal daripada bahasa Sanskrit (sastra) Jenis sastera :


- ‘sas’ bermaksud mengarahkan/mengajar
- Tra merujuk kepada alat. - Sastera Melayu Tradisional :
- Sastera - alat untuk mengajar a) gambaran cara hidup masyarakat
b) bersifat kolektif dan banyak berlaku perubahan
Kesusasteraan
- ‘su’ baik/indah - Sastera Melayu Moden :
- ‘sastera’ karya/buku a) disebarkan melalui tulisan
- ‘Susastra’ karya yang indah/berguna b) bersifat individu
- Kesusasteraan bermaksud semua bentuk karya
bernilai seni dan berguna
Sebagai alat pendidikan
- Unsur pengajaran dan ilmu pengetahuan akan diserap oleh
pembaca setelah membaca dan boleh membentuk pembaca ke arah kebaikan

Kepuasan estetik
Fungsi Sastera Melayu - Pembaca yang membaca karya yang mempamerkan keindahan akan merasa
satu kepuasan yang tidak dapat digambarkan dalam dirinya.

Latar masyarakat
- Pengarang akan menghubungkan persoalan-persoalan daripada kehidupan
masyarakat dan menjadikannya satu rantaian peristiwa .
- Penulisan ini mempunyai kesenimbungan antara satu sama lain dan akhirnya
membentuk sebuah karya.
- Pembaca dapat mengetahui tentang budaya dan kehidupan masyarakat tersebut
setelah membaca .
Sajak
Definsi :
-persamaan bunyi pada suku Bentuk :
kata -Karangan Berangkap
-Karangan yang digunakan -Berbentuk Bebas
untuk melafazkan fikiran yang -Tidak Terikat Pada Jumlah
cantik dengan bahasa yang Baris, Perkataan Sebaris, Suku
indah, dan Kata Sebaris, Rangkap, Rima
melukiskan kemanisan dan Dan Sebagainya.
kecantikan bahasa

Sajak
Jenis nada :
Tema – Persoalan utama yang a) Melankolik : sedih/kecewa
dikemukakan dalam sesebuah b) Romantis : cinta/gembira
puisi (Idea Dasar) c) Patriotisma : semangat cinta
negara
Persoalan – Hal yang d) Sinisma :
dipersoalkan dalam sesebuah menyindir/mengejek
karya bagi memantapkan tema e) Protes : penentangan/tidak
setuju
Sajak ‘Korban Hang Tuah’ Tulisan Zurinah
Hassan

Korban Hang Tuah

Jebat, tahukah kau betapa terseksanya aku Biarkanlah


bila bendahara membawa kuharap menjelang tahun 2000
khabar tentang penderhakaanmu. bila bangsaku berpecah belah
Semalaman aku tidak tidur mereka akan menyedari
gelombang serba salah menghempas ke dadaku bahawa si Tuah bukan menentang Jebat
aku menimbang dan mengenang tetapi menentang penderhakaan dan perebutan kuasa
kaulah sahabat yang kusayang yang kupertahankan bukan raja
bagaimana dapat kutusuk keris itu ke badanmu. tetapi kerajaannya
tanpa kerajaan tidak akan wujud sebuah negara
Tetapi Jebat aku mesti membuat pilihan tanpa negara apalah ertinya suatu bangsa.
kalau aku pulang membunuhmu
aku akan kehilangan kawan Jebat, aku mungkin tidak begitu bijaksana
kalau aku membiarkan kau menderhaka tetapi inilah usaha terakhirku
bangsaku akan kehilangan tuan. agar tanah airku tidak akan hilang kerajaannya
bangsaku tidak akan hilang ketuanannya
Lalu aku pilih untuk mengorbankan dan Melayu tidak akan hilang di dunia.
sahabat kesayanganku sendiri
walau kelak aku dituduh sebagai pengampu.
Di awal rencana , sajak ini Sajak ini seolah-olah terdapat
Sajak Ini Telah Menyuarakan menerangkan bahawa hang tuah Perbezaan yang besar di antara
Huraian ringkas Suara Hati Hang Tuah (Watak sering digambarkan sebagai Perjuangan hang tuah hang jebat .
Masing-masing tidak bersetuju antara
Yang Terkenal Dalam Karya seorang yang memiliki sikap
sajak Klasik) negatif, berbanding dengan hang Satu sama lain yang menyebabkan
jebat Percanggahan dua pendapat
yang berbeza

Hang Jebat yang terlalu bersikap


Kehancuran individu pada tahap Seorang individu hanyalah satu
individualistik dalam masyarakat
terakhir, akan mengakibatkan unit kecil dalam rangkaian unit
yang mengamalkan hidup secara
kehancuran negara dan begitu yang lebih besar (keluarga,
kolektif, kelainan yang dibawa oleh
juga sebaliknya. Dan kehancuran masyarakat dan negara ) yang
Hang Jebat dengan penderhakaan
negara bererti kehancuran bangsa berhubung di antara satu sama
dan kelalaiannya di istana hanya
dan budaya yang menyokong lain .
akan menghancurkan masyarakat
negara tersebut
melaka

Berdepan dengan kesejahteraan,


kehendak dan keinginan individu
terpaksa diatasi dan kelainan
seorang hang jebat yang dianggap
hanya akan menghancurkan
masyarakat, harus disingkirkan
demi kesentosaan rakyat dan
negara melaka