Anda di halaman 1dari 27

*

WONG SING LING


*
*-Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,
pembentukan ialah perbuatan atau hal

membentuk.

-Moral ialah pegangan atau ajaran bukan

dengan buruk baiknya sesuatu perbuatan

seperti akhlak, kelakuan dan sebagainya.


* -Moral juga adalah sikap atau cara

berkelakuan yang berasaskan atau diukur

dari segi baik buruk sesuatu akhlak.


*Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,
peranan adalah watak atau tugas yang

dilakukan untuk menjayakan sesuatu.

*Tanggungjawab ialah kewajipan yang


dipikul oleh seseorang atau segala yang

wajib ditanggung.
*Ibu bapa merupakan salah satu agen
sosialisasi dalam pembentukan moral.

*Menurut Kamus Dewan, agen adalah sesuatu


yang menyebabkan tindak balas dan
sosialisasi ialah perihal atau perbuatan
bergaul dan bemesra antara satu sama lain.
*Konteks ini, guru merupakan agen
yang menyebabkan berlakunya tindak

balas dan bergaul dengan masyarakat


*

PERANAN
KELUARGA
Pendidikan
Agama
Mencurahkan
kasih sayang Pencegahan
Awal

Menjadi suri Peranan ibu


teladan bapa dalam Komunikasi
pembentukan
moral
masyarakat
Meneroka Kawalan
dan disipin
merangsang yang
potensi berpatutan
Peranan
ahli
Seksualiti
keluarga
lain
*Pendidikan Agama - dapat menilai
sesuatu itu

*Dijadikan satu kitab dan panduan


untuk penganutnya mematuhi
hukum-hukum tersebut.

*
* Kawalan Disiplin yang Berpatutan - Ibu bapa
mestilah mampu mentaksirkan atau

mengaplikasikan gaya keibubapaan mengikut

kesesuaian, keadaan atau kes kebebasan yang

dibenarkan.

*Contohnya, authoritarian, demokratik dan


permissive.
*Pencegahan Awal - sesuatu nilai moral
yang baik bagi seorang individu perlu
dipupuk sejak pada awal proses
pertumbuhan dan perkembangan dirinya.

* bermula dari alam bayi, kanak-kanak


seterusnya kepada peringkat remaja dan
dewasa.
*Delikuensi ialah salah laku kecil yang.
Contohnya, merokok.
*Anak-anak mereka dipupuk satu keyakinan
Ibu bapa yang terlalu melindungi anak
mereka (overprotection)

*Kesan negatif terhadap perlakuan anak.


*Ibu bapa perlu menegur anak-anak
sekiranya mereka melakukan kesalahan.
*Komunikasi - mewujudkan jurang
komunikasi
*Komunikasi dua hala adalah sangat
penting.
*Seksualiti - Ibu bapa memberikan penekanan dan
fahaman yang jelas tentang seksualiti.

*Memahami dorongan naluri


*Latih anak ini dengan kawalan dalaman dan
memintanya memikirkan akibat setiap
perbuatannya.
*Meneroka dan Merangsang Potensi -
mengenalpasti bakat dan kehebatan yang ada
dalam diri setiap anak dan terus menyuburkan
bakat tidak terpendam begitu sahaja.

*Peranan Ahli Keluarga yang lain - Membentuk


nilai moral secara sokongan daripada nilai-nilai
yang telah dipupuk oleh ibu bapa mereka.
*Mewarnai iklim dan situasi keluarga dan
membentuk satu rukun pendidikan dalam
keluarga.
* mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak
mereka.
*sibuk mengejar harta kekayaan.
*meluangkan masa mereka

*menjadi suri teladan.


*merupakan cermin kepada anak-anak
* tidak harus bersikap seperti ketam menyuruh
yang anaknya berjalan betul.
*Keluarga haruslah mempunyai disiplin-
disiplin yang tertentu
*Menjadi tanggungjawab ibu bapa
*Hal ini bagi mengelakkan berlakunya
masalah sosial dalam kalangan anak-anak
remaja.

*
Quiz Kahoot
*

* https://create.kahoot.it/share/peranan-keluarga-dalam-
pembentukan-moral-masyarakat/50352de1-966f-42d3-ba6a-
ebe8de69af84
*