Anda di halaman 1dari 9

BURUNG TERBANG

DIPIPISKAN LADA
TEMA
Kebijaksanaan seorang raja dalam
usaha menyelesaikan kemelut yang
berlaku dalam kalangan pembesar
BURUNG
negeri . TERBANG
DIPIPISKAN LADA
PLOT
Permulaan Perkembangan
Persiapan rakyat Melaka Pemerintahan Sultan Muzaffar
menghadapi ancaman pertama dari Syah di Melaka dan kebijaksanaan
Siam Tun Perak dalam pelbagai perkara

Konflik Klimaks
BURUNG TERBANG
• Antara Tun Perak dengan orang Sultan menceraikan Tun
Kelang yang mengadu Kudu lalu dikahwini oleh Seri
DIPIPISKAN LADA
• Antara Tun Perak dengan Seri
Nara Diraja yang tidak sehaluan
Nara Diraja

Peleraian
Kemangkatan Sulatan
Muzaffar Syah
PERSOALAN
Persoalan keadilan yang ditunjukkan
Persoalan Kebijaksanaan oleh seorang pemimpin dalam
pemimpin dalam pemerintahan melaksanakan pemerintahan
- Tun Perak telah membawa -Sultan Melaka telah menunjukkan
rakyat Kelang ke Melaka sewaktu keadilan dengan mendamaikan Tun
Siam hendak menyerang Melaka Perak dan Seri Nara Diraja yang
tidak sehaluan
BURUNG TERBANG
DIPIPISKAN LADA
Persoalan keberanian dalam
mempertahankan kedaulatan
Melaka
- Tun Perak dan rakyat Melaka
berusaha menghadapi angkatan
tenteraSiam dalam pelbagai cara
Adil- Mendengar penjelasan
Tun Perak apabila ada orang
kelang membuat aduan
Bertimbang
rasa –
Perwatakan Memberi
peluang Tuan
Sultan Sidi arab
BURUNGMuzaffar
TERBANG mencuba
penahan
Syah
DIPIPISKAN LADA keramat
kepada Cau
Pandan
Bijaksana – mendamaikan
pembesar yang
bersengketa agar Melaka
kembali aman
Taat akan sultan –
menjalankan titah perintah
raja menghadapi serangan
siam Rasional-
menjawab
Perwatakan soalan yang
Tun Perak dikemukakan
oleh Seri
(Bendahara
BURUNGPaduka
TERBANG Amerta
dengan

DIPIPISKANRaja) LADA
alasan yang
rasional

Bijaksana – bijak mengatur


strategi untuk menghadapi
angkatan Siam yang
menyerang Melaka
Nilai Tun Umar berani melanggar perahu
Keberanian Siam yang ingin menyerang Melaka

NILAI Nilai keadilan Sultan Muzaffar Syah bertindak adil


dalam mendamaikan dua orang
BURUNG TERBANG pembesar yang tidak sehaluan

DIPIPISKAN LADA
Nilai rasional Tun Perak memberi alasan ysng
rasional apabila diajukan soalan oleh
Seri Amerta tentang aduan orang
Kelang
PENGAJARAN

Kita hendaklah
menjalankan
Kita haruslah berani
pemerintahan
menentang musuh.
secara adil dan
saksama.
BURUNG
Kita perlulah
TERBANG
Kita mestilah
DIPIPISKAN LADA
bertindak rasional
bekerjasama
apabila
menghadapi mempertahankan
masalah. kedaulatan negara.
Disediakan oleh

Guru Sumber BM PPD


Petaling Perdana