Anda di halaman 1dari 55

KURSUS ORIENTASI

KSSR 2019
PENDIDIKAN ISLAM
TAHUN 4

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Peneraju Pendidikan Negara

Peneraju Pendidikan Negara


KANDUNGAN DSKP

2019 Peneraju Pendidikan Negara


TILAWAH & HAFAZAN

SURAH AT-TAKASUR SURAH AL-QARIAH


Membaca dan mengamalkan Membaca dan mengamalkan
surah at-takasur dengan betul surah al-qariah dengan betul
dan bertajwid. dan bertajwid.

SURAH AT-TAKASUR SURAH AL-QARIAH


Menghafaz dan mengamalkan Menghafaz dan mengamalkan
surah at-takasur dengan betul surah al-qariah dengan betul
dan bertajwid dalam solat dan dan bertajwid dalam solat dan
kehidupan harian. kehidupan harian.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Tartil : Tahap perlahan, tenang dan
melafazkan setiap huruf daripada
makhrajnya yang tepat serta menurut
hukum bacaan tajwid dengan
sempurna
Bacaan contoh
Tasmik bacaan Membaca
secara tartil dengan tartil Membaca ayat
dengan betul dan
Mengamalkan bertajwid
bacaan
Rekod bacaan
harian
SURAH
BACAAN

TALAQQI
MUSYAFAHAH Memperdengarkan bacaan
secara tartil
Talaqqi
musyafahah
Tasmik (semak dan betulkan)
bacaan
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Tadwir : Tahap bacaan pertengahan
antara tingkatan bacaan tartil dan
hadar, serta memelihara hukum
tajwid
Membaca ayat
Menghafaz
dengan tadwir Mengulang hafazan
dengan betul dan
bertajwid
Rekod Hafazan Mengamalkan
Harian hafazan

SURAH
HAFAZAN

TALAQQI
MUSYAFAHAH Memperdengarkan hafazan
secara tadwir
Talaqqi
musyafahah
Tasmik (semak dan betulkan)
hafazan
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
KEFAHAMAN

SURAH AL-IKHLAS
Merumus, mengamal dan menghayati
surah al-Ikhlas secara beradab dan
istiqamah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Menyelesaikan
masalah semasa Pengenalan surah

Perbincangan Mengenalpasti
Cadangan tindakan Menjana idea dan intisari ayat tuntutan dalam ayat
yang boleh mencadangkan
dilakukan tindakan Menganalisis
pengajaran ayat

AYAT Kelebihan
Membuat mengamalkan surah
keputusan terhadap KEFAHAMAN
situasi semasa

MENGANALISIS
MENGAPLIKASI
MENILAI

Melaksanakan Aplikasi tuntutan


tuntutan ayat / / perintah dalam
perintah Allah ayat

Menilai kepentingan Hikmah ,Kesan


2019 Peneraju Pendidikan Negara baik dan akibat
2019 Peneraju Pendidikan Negara
TAJWID

MIM SAKINAH TANDA WAQAF


Membaca ayat yang mengandungi Mengenalpasti dan membaca
bacaan mim sakinah dengan betul ayat yang mengandungi tanda
dan bertajwid. waqaf dengan betul dan
bertajwid.
QALQALAH
Membaca ayat yang mengandungi
bacaan qalqalah dengan betul dan
bertajwid.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Tahqiq : Tahap bacaan lebih lambat
Tahqiq
dan : Tahap bacaan
perlahanseperti lebih lambat
membetulkan Bacaan kalimah mengikut
dan perlahanseperti
bacaan membetulkan
huruf drpd makhrajnya , hukum tajwid
menepatkan kadar bacaan mad dan ,
bacaan huruf drpd makhrajnya
menepatkan kadar bacaan mad dan
dengung Bacaan ayat mengikut
dengung
hukum tajwid
Perbincangan
Cara bacaan
Jenis dan pembahagian
Memperdengarkan hukum tajwid
aplikasi bacaan Mengamalkan
bertajwid secara dalam pembacaan Menganalisis kalimah /
tahqiq ayat al-Quran
ILMU berdasarkan tanda
TAJWID

TALAQQI
MUSYAFAHAH Menganalisis kalimah
/ ayat al-Quran
Talaqqi
Musyafahah Menyebut sebutan
hukum tajwid dengan
2019 tahqiq dalam bacaan
Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
HADIS
Sabda Rasulullah saw

“…..dan sesiapa yang beriman kepada


Allah dan hari akhirat maka hendaklah
memuliakan tetamu”
(Riwayat alBukhari dan Muslim)

Merumus dan menghayati hadis


memuliakan tetamu serta mengamalkannya
secara beradab dan istiqamah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Mencadangkan
tindakan mentaati Membaca matan
saranan hadis dan terjemahan
berdasarkan situasi
Mengenalpasti dan
Perbincangan menganalisis
intisari matan tuntutan dalam
Penyelesaian Menjana idea dan matan
masalah terhadap mencadangkan
situasi semasa tindakan
Pengajaran hadis

Program membaca Isu semasa


hadis
MENGANALISIS
MENGAPLIKASI
MENILAI

Melaksanakan Aplikasi tuntutan


tuntutan hadis / perintah dalam
matan hadis

Hikmah ,Kesan
Menilai kepentingan baik dan akibat
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
AKIDAH

NAMA ALLAH
AL’AZIM DAN
NIFAQ
Merumus kepentingan
01 ALHAMID
Meyakini konsep nama Allah
mempertahankan akidah al’azim dan alHamid serta
daripada nifaq secara
beradab dan istiqamah. 04 mengaplilkasikannya secara
beradab dan istiqamah .

KUFUR
02 BERIMAN
KEPADA RASUL
Merumus kepentingan
mempertahankan akidah
daripada kufur secara
03 Menyakini konsep beriman
kepada Rasul
mengaplikasikannya
dan
dalam
beradab dan istiqamah. kehidupan secara beradab
dan istiqamah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Menyatakan
maksud

Hukum
Mencadangkan berdasarkan dalil²
tindakan dan yang menyokong
amalan sebagai Perbincangan
(naqli dan aqli)
bukti keimanan Topik
Menjana idea dan
mencadangkan Menyenaraikan
tindakan contoh dan bukti
yang berkaitan
Menyatakan
justifikasi setiap
tindakan
Isu semasa

MENGANALISIS
MENILAI
Hikmah ,Kesan baik
dan akibat

Menilai
Membuat perkaitan
kepentingan
antara keimanan
dengan tindakan
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
IBADAH

PUASA
3 RAMADAN
AZAN &
IQAMAH 2 Merumus konsep
Ramadhan dan menghayatinya
puasa

secara beradab dan istiqamah.


Merumus konsep azan dan iqamah
serta mengamalkannya dan
menghayatinya secara beradab
dan istiqamah.
1 BERSUCI
Merumus dan mengamalkan
konsep bersuci daripada najis
mukhaffafah, mutawasitoh dan
mughllazah dengan betul secara
beradab dan istiqamah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Menyatakan
maksud
Melaksanakan
amali berdasarkan
isu semasa
Hukum
berdasarkan dalil²
Perbincangan yang menyokong
Topik (naqli dan aqli)
Penyelesaian Menjana idea dan
masalah terhadap mencadangkan
situasi semasa tindakan hukum,
syarat,bahagian
,jenis dan cara

Senarai semak Isu semasa

MENGANALISIS
MENILAI Membuat penilaian
terhadap
pelaksanaan ibadat
( teori dan amalli )
Menilai
kepentingan
Hikmah ,Kesan baik
2019 Peneraju Pendidikan Negara dan akibat
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
SIRAH

01 02 03

HUDAIBIYAH FATANAH DAKWAH


Merumus iktibar penerimaan Merumus iktibar keunggulan Merumus dan meneladani
masyarakat Yathrib terhadap sifat fatanah nabi Muhamad keperibadiaan nabi Muhamad
dakwah nabi muhamad saw saw secara beradab dan saw dalam berdakwah
melalui perjanjian hudaibiyah istiqamah. secara beradab dan
pertama dan kedua secara istiqamah.
beradab dan istiqamah.
2019 Peneraju Pendidikan Negara
Menjelaskan
kronologi
peristiwa, tempat
Aplikasi akhlak dan dan tarikh
tindakan Rasulullah
dalam menghadapi
situasi semasa Menganalisis dan
Perbincangan menghurai
Topik peristiwa
Menjana idea dan
mencadangkan
tindakan
Cadangan tindakan Menganalisis dan
unutk mencontohi menghurai
sunah dan akhlak tindakan
Rasulllah SAW Rasulullah SAW
serta iktibar
peristiwa
( PBL) MENGANALISIS
MENILAI Membanding dan
menghubungkait
tindakan Rasulullah
dlm menghadapi situasi
Menilai
tertentu
kepentingan

Iktibar peristiwa , kesan


baik dan akibat
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
ADAB

BERPAKAIAN BERJIRAN

01 Merumus adab berpakaian


yang menepati syara’ dan
mengamalkannya secara
03 Merumus adab berjiran yang
menepati
mengamalkannya
syara’ dan
secara
beradab dan istiqamah. beradab dan istiqamah.

RIADAH GURU

02 Merumus adab beriadah


yang menepati syara’ dan
04 Merumus adab terhadap guru
yang menepati syara’ dan
mengamalkan secara beradab
mengamalkannya secara
dan istiqamah.
beradab dan istiqamah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Menyatakan
maksud
Penyelesaian
masalah
berpandukan adab Menerangkan
yang dipelajari hukum
berdasarkan dalil
Perbincangan
Cadangan tindakan Topik
Menjana idea dan
atau amalan Menyenaraikan
mencadangkan
untukmenerapkan adab berkaitan
tindakan
adab dan
mengamalkannya
daam kehidupan
Isu semasa

Senarai semak
mengamalkan
adab yang
dipelajari MENGANALISIS
MENILAI
Membuat penilaian
terhadap
pelaksanaan adab
( teori dan amali)
Menilai
kepentingan
Hikmah ,Kesan baik
2019 Peneraju Pendidikan Negara dan akibat
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
JAWI

HURUF HAMZAH
01 Mengenal,membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi huruf hamzah dengan betul secara
beradab dan istiqamah.
PERKATAAN TRADISI
02 Mengenal, membaca dan menulis perkataan tradisi
dengan betul secara beradab dan istiqamah.

PINJAMAN BAHASA INGGERIS


03 Mengenal, membaca dan menukis perkataan pinjaman
bahasa inggeris dengan betul secara beradab dan
istiqamah.

PINJAMAN BAHASA ARAB


04 Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman
bahasa arab dengan betul serta beradab dan istiqamah.

2019 Peneraju Pendidikan Negara


Mengenal dan
Membina teks baru membaca
dengan betul perkataan serta
berdasarkan ayat
kaedah asas jawi
Menganalisis dan
mengkategorikan
Perbincangan perkataan
Membaca teks Topik
Menjana idea dan
dengan betul Membina dan
mencadangkan
berdasarkan menulis perkataan
tindakan
kaedah asas jawi dan ayat

Mengaplikasi
kaedah asas yang
Menulis teks dipelajari
dengan betul
berdasarkan
kaedah asas jawi MENGANALISIS Aplikasi kaedah
(PBL) MENILAI asas dalam
membaca dan
menulis
Membina, menulis
dan membaca
pelbagai jenis ayat Membina dan
menulis perkataan
atau ayat
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
2019 Peneraju Pendidikan Negara
PELAKSANAAN PEDAGOGI

2019 Peneraju Pendidikan Negara


2019 Peneraju Pendidikan Negara
1 2 • Draf semua isi pelajaran
• Tentukan berdasarkan SK
perbincangan • Analisis di antara isi
utama yang pelajaran dengan SP
terdapat dalam SK Tentukan SP dan susun
• Rujuk aliran konsep ikut keutamaan (RPT)
dalam Segitiga • Tepati disiplin ilmu dan
Informasi objektif bidang

4 3
• Tentukan aktiviti yang
sesuai dengan objektif • Bina objektif dengan
yang hendak dicapai memasukkan kata kerja
• Aktiviti yang membantu yang sesuai menepati
guru mentaksir SK dan SP
• Aktiviti berpusatkan • Tepati ABCD
murid

2019 Peneraju Pendidikan Negara


SEKIAN.
TERIMA KASIH
Peneraju Pendidikan Negara
Bahagian Pembangunan Kurikulum