Anda di halaman 1dari 4

Kata adjektif waktu

awal

lampau lewat

Silam Kata baharu


adjektif
waktu

Segera Lama

Cepat Lambat
Tulis lima kata adjektif waktu yang kamu ingat

Kata
adjektif
waktu