Anda di halaman 1dari 2

SIMPUL AN

BAHASA
Simpulan Bahasa 意思 Maksudnya
murah hati suka bederma; tidak
慷慨
kedekut
buah tangan hadiah yang dibawa
手信/ 礼物 ketika melawat
seseorang
ambil berat memberi sepenuh
专心注意
perhatian
besar hati bergembira atau
开心/ 光荣
berbangga akan sesuatu