Anda di halaman 1dari 30

INDUSTRIAL

MANAGEMENT
K4 PREPARE IMPROVEMENT PLAN
USING RELATED REFERENCES AND
STANDARDS
ISI KANDUNGAN
Part 01 Definisi jaminan kualiti

Part 02 Penerangan kualiti dari sudut


kehendak pelanggan
Part 03 Penerangan spesifikasi produk /
ukuran standard kualiti
Part 04 Huraian konsep PDCA
DEFINISI JAMINAN KUALITI
• KUALITI: Merupakan sifat/ciri-ciri produk atau perkhidmatan
yang boleh menyumbangkan kepada kepuasan/kehendak
pengguna

 Kualiti merupakan keseluruhan sifat dan sesuatu produk atau


servis yang membolehkannya memenuhi keperluaan yang
tersirat dan yang tersurat.

 Cth: Faktor keselamatan, keboleh senggaraan, kebolehgunaan,


harga(ekonomi) dan alam sekitar.
PENERANGAN KUALITI DARI SUDUT
KEHENDAK PELANGGAN
PENERANGAN SPESIFIKASI
PRODUK/UKURAN STANDARD
KUALITI
HURAIAN KONSEP 'PDCA'

 PDCA adalah kaedah pengurusan berulang empat langkah yang digunakan untuk mengawal dan memperbaiki
proses yang berterusan dan produk.
CHEC
PLAN DO K
ACT

 Cuba anda kesan apa  Membangun dan  Setelah laksanakan  Setelah tempoh percubaan
aktiviti yang perlu menguji penyelesaian perubahan tersebut, bagi penambahbaikan tamat,
dibaiki dan yang berpotensi wujudkan satu kaji serta teliti hasil daripada
ditambahbaik  Pilih penyelesaian tempoh percubaan percubaan tersebut dan
terbaik untuk perhatikan p bandingkan prestasi/aktiviti
 Kemudian, tetapkan restasi / hasil ujian sebelum dan selepas
objektif dan anda  Melaksanakan tersebut penambahbaikan
cuba fikirkan penyelesaian
bagaimana ia dapat sementara dahulu  Seandainya di  Jika hasilnya
dicapai (percubaan) peringkat awal, memberangsangkan kekalkan
penambahbaikan penggunaan kaedah tersebut
 Bentuk satu pasukan  Pada peringkat ini, tersebut tidak dapat
kerja untuk tindakan belum dicapai, ubah semula
memeriksa dan dilaksanakan proses tersebut agar  Jika berlaku sebaliknya,
mencari sebarang sepenuhnya objektif dapat lakukan lebih banyak lagi
kemungkinan/potensi dicapai perubahan untuk
bagi penambahbaikan  Pelaksanaan penambahbaikan atau semak
kepada sepenuhnya berlaku semula proses dari mula
proses/produk di peringkat akta.
syarikat/organisasi
anda
CONTOH PENGAPLIKASIAN 'PDCA'
THANKYOU !

REPORTER 1 : NUR SOFEA ALEESYA


REPORTER 2 : ZULAIKHA
02
Add your title
Add your words here,according to your need to draw
the text box size.
2014 2015 2016 2017

Title Title Title Title


Add your words Add your words Add your words Add your words
here,according to your here,according to your here,according to your here,according to your
need to draw the text need to draw the text need to draw the text need to draw the text
box size. box size. box size. box size.
Add title

Add title Add title Add title

Add your words here,according Add your words here,according Add your words here,according
to your need to draw the text to your need to draw the text to your need to draw the text
box size.Please read the box size.Please read the box size.Please read the
instructions and more work at instructions and more work at instructions and more work at
the end of the manual template. the end of the manual template. the end of the manual template.
Add title

Add title
Add your words here,according to
your need to draw the text box size.
Add title
Add your words here,according to
your need to draw the text box size.
Add title
Add your words here,according to
your need to draw the text box size.
Add title
Add your words here,according to your
need to draw the text box size.
03
Add your title
Add your words here,according to your need to draw
the text box size.
Add title

Add title Add title


Add your words Add your words
here,according to here,according to
your need to draw your need to draw
the text box size. the text box size.
Add title Add title
Add your words Add your words
here,according to here,according to
your need to draw your need to draw
the text box size. Add title Add title the text box size.
Add your words Add your words
here,according to here,according to
your need to draw your need to draw
the text box size. the text box size.
Add title

Add title Add title


Add title Add title Add your words Add your words
here,according to your here,according to your
need to draw the text need to draw the text
1 2 box size. box size.

3 4
Add title Add title
Add your words Add your words
Add title Add title here,according to your here,according to your
need to draw the text need to draw the text
box size. box size.
Add title

Add title Add title


Add your words here,according to
Add your words here,according to
your need to draw the text box size.
your need to draw the text box size.

Add title
Add title
Add your words here,according to
your need to draw the text box size. Add your words here,according to
your need to draw the text box size.
Add title

Add title
Add your words here,according to your
need to draw the text box size.

Add title
Add your words here,according to your
need to draw the text box size.

Add title
Add your words here,according to your
need to draw the text box size.

Add title
Add your words here,according to your
need to draw the text box size.
Add title

Add title Add title


Add your words Add your words
here,according to here,according to
your need to draw your need to draw
the text box size. the text box size.

Add title Add title


Add your words Add your words
here,according to here,according to
your need to draw your need to draw
the text box size. the text box size.

Add title Add title


Add your words Add your words
here,according to here,according to
your need to draw your need to draw
the text box size. the text box size.
04
Add your title
Add your words here,according to your need to draw
the text box size.
Add title

Add your title

Add your words here,according to your need to draw the text box size.
Add title

Add your title Add your title


Add your words Add your words
here,according to your need here,according to your need
to draw the text box size. to draw the text box size.

Add your title Add your title


Add your words Add your words
here,according to your need here,according to your need
to draw the text box size. to draw the text box size.
Add title

Add title 01 04 Add title


title

Add title 02 05 Add title

Add title 03 06 Add title


05
Add your title
Add your words here,according to your need to draw
the text box size.
Add title

Add title Add title


Add your words Add your words
here,according to here,according to
95% 95% your need to draw the
your need to draw the
text box size. text box size.

Add title 95% 95%


Add your words
here,according to Add title
your need to draw the 95% Add your words
text box size. here,according to
Add title your need to draw the
text box size.
Add your words
here,according to
your need to draw the
text box size.
Add title

Add title

Add your words here,according to your need to draw the text box size.Add your words
here,according to your need to draw the text box size.Add your words here,according
to your need to draw the text box size.
Add title

Add your title Add your title Add your title Add your title Add your title
Add your words Add your words Add your words Add your words Add your words
here,according to here,according to here,according to here,according to here,according to
your need to draw your need to draw your need to draw your need to draw your need to draw
the text box size. the text box size. the text box size. the text box size. the text box size.
Add title

Add title Add title


Add your words here,according to Add your words here,according to
your need to draw the text box size. your need to draw the text box size.

Add title Add title


Add your words here,according to Add your words here,according to
your need to draw the text box size. your need to draw the text box size.
Click to edit the icon