Anda di halaman 1dari 33

SELAMAT SIANG

KELOMPOK 2
XI MIPA 1
KENALKEN
Kula ARDHANA LUTHFI HIDAYATULLAH
Nomor absen 06
Kelas XI MIPA 1
3
KENALKEN
Kula ALFINA FAUZIZAH DWIYANTI
Nomor absen 02
Kelas XI MIPA 1
4
KENALKEN
Kula AZIZAH NURUL MUFLIHAH
Nomor absen 13
Kelas XI MIPA 1
5
KENALKEN
Kula NURUL MAR’ATUS SHOLIHAH
Nomor absen 27
Kelas XI MIPA 1
6
SERAT WEDHATAMA PUPUH POCUNG

PADA 2
PADA 1

Ngelmu iku bisa kagayuh yen


Ngelmu iku, Kelakone kanthi laku dilakoni
Lekase lawan kas Kawiwitan kanthi niat
Tegese kas nyantosani Bisa gawe sentosaning diri pribadi
Setya budaya pangkesedur angkara Bisa ngasorake tindak angkara

7
6 “
POCUNG PADA 1

6 53 111 2 6 6 53
Ngelmu iku kalakone kanthi laku

12 6 3 2 1
Lekase lawan kas

12 1 3 2 1 216 6
Tegese kas nyanto sa ni

6 1 2 3 2 2 21 6 1 23 12 2
Setyabudya pangeke se dur ang ka ra

8
PAUGERAN TEMBANG

 Guru gatra : 4 gatra


 Guru wilangan : 12, 6, 8, 12
 Guru lagu : u, a, i, a

9
WATAK TEMBANG

Watake tembang pocung yaiku susah, sedih,


nelangsa cocok kanggo nelakake rasa kesedihan
kang ngenesake.

10
ISI TEMBANG POCUNG

Tembang kang ngelingake


marang pepati.

11
GANCARAN TEMBANG

PADA 1 PADA 2
Ngelmu iku bisa Nepsu angkara kang
kagayuh yen dilakoni gedhe
Kawiwitan kanthi niat Jroning driri pribadi
bakal saya ndadi lan
Bisa gawe sentosaning
ngrembaka
diri pribadi
Olong golong anut
Bisa ngasorake tindak jenise
angkara Ngrembaka saindheng
12
ing jagad
pitutur TEMBANG
Ilmu kuwi mung bisa digayuh kanthi
cara dilakoni ing sajroning tumindak,
kawitane nganggo niat, tegese niat sing
ndadekake kuat, tulusing budi lan usaha
kui sing ngalahke tumindak ala.

13
PITUTUR SABEN PADA

1. Ilmu bakal ngrambah yen nilai-nilai dipraktikake, amarga mindedness apik


bisa ngalahake nesu nesu.
2. Pandangan yen ilmu kudu sesuai karo logika lan kanggo entuk prilaku
kasebut kudu ditindakake kanthi serius.
3. Doktrin saka telung perkara sing kudu ditindakake yaiku arep mungkasi
soko, nrima sabar nalika nambani perawatan sing nyenengake lan kanthi tulus
nyerah marang Gusti Allah.
4. Kanggo ora nindakake kuwalitas arrogance kayata berating tanpa isi,
kesalahane dhewe ditutupi lan nepsu dheweke bisa ngetokake wong liya.

14
MATUR SUWUN.

15
Use diagrams to explain your ideas

Vestibulum congue Vestibulum congue Vestibulum congue Vestibulum congue

16
And tables to compare data

A B C

Yellow 10 20 7

Blue 30 15 10

Orange 5 24 16

17
Maps

our office

18
89,526,
124
Whoa! That’s a big number, aren’t you proud?

19
89,526,124$
That’s a lot of money

185,244 users
And a lot of users

100%
Total success!

20
Our process is easy
Vestibulum congue tempus
03 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Donec facilisis lacus eget mauris.

Vestibulum congue tempus


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Donec facilisis lacus eget mauris.

01 02
Vestibulum congue tempus
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.
Donec facilisis lacus eget mauris.

21
Let’s review some concepts

Yellow Blue Red


Is the color of gold, butter and Is the colour of the clear sky and Is the color of blood, and
ripe lemons. In the spectrum of the deep sea. It is located because of this it has historically
visible light, yellow is found between violet and green on the been associated with sacrifice,
between green and orange. optical spectrum. danger and courage.

Yellow Blue Red


Is the color of gold, butter and Is the colour of the clear sky and Is the color of blood, and
ripe lemons. In the spectrum of the deep sea. It is located because of this it has historically
visible light, yellow is found between violet and green on the been associated with sacrifice,
between green and orange. optical spectrum. danger and courage.

22
You can insert graphs from Google Sheets
23
Android project
Show and explain your
web, app or software
projects using these
gadget templates.
Place your screenshot here

24
iPhone project
Show and explain your
web, app or software
projects using these
gadget templates.
Place your screenshot
here

25
Tablet project
Show and explain your
web, app or software
projects using these
gadget templates.
Place your screenshot here

26
Desktop project
Show and explain your
web, app or software
projects using these
Place your screenshot here gadget templates.

27
THANKS!
Any questions?
You can find me at @username & user@mail.me

28
Credits

Special thanks to all the people who made and


released these awesome resources for free:
‐ Presentation template by SlidesCarnival
‐ Photographs by Unsplash

29
Presentation design
This presentation uses the following typographies and colors:
‐ Titles: Amatic SC
‐ Body copy: Muli Light
You can download the fonts on these pages:
https://www.fontsquirrel.com/fonts/amatic
https://www.fontsquirrel.com/fonts/muli

Alizarin #fbcdbe · Sand #cdbcb5 · Carrot #f0c3a3 · Chick #fdddaa


Bud #c9e4b4 · Aqua #added4 · Sky #b5d4e9 · Silver #c3ced9
Violet #dbbde5 · Steel #7c7f91

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you
need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

30
Extra graphics

31
SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:


● Resize them without losing quality.
● Change fill color and opacity.

Isn’t that nice? :)

Examples:

32
😉
Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.

How? Follow Google instructions


https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328

✋👆👉👍👤👦👧👨👩👪💃🏃💑❤😂
😉😋😒😭👶😸🐟🍒🍔💣📌📖🔨🎃🎈
🎨🏈🏰🌏🔌🔑 and many more...
33

Anda mungkin juga menyukai