Anda di halaman 1dari 21

PENTAKSIRAN

PENTAKSIRAN melibatkan

SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN


KEBANGSAAN (SPPK)

PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH

PELAPORAN PROFIL MURID


SISTEM PENTAKSIRAN PENDIDIKAN
KEBANGSAAN (SPPK)
Pentaksiran yang selari dengan konsep
kurikulum dan pedagogi PAK21

Ditetapkan oleh
Berasaskan standard, Lembaga
fleksibel & seimbang Peperiksaan

Bersifat Dilaksanakan melalui


holistik Peperiksaan Pusat (PeP) dan
Pentaksiran Berasaskan
Sekolah (PBS)
PELAKSANAAN SPPK

Pentaksiran
Berasaskan PBD PP PAJSK Ppsi
Sekolah (PS) (PT3) SEGAK
(PBS)

Peperiksaan
Pusat UPSR SPM
(PeP)
PERKEMBANGAN DOKUMEN KURIKULUM
DAN PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

LP (Perekodan PS BPK (Perekodan PS secara offline


secara online) Mulai 2014

DSK + DSP DSKP DSKP DSKP


Tahun 1 dan Bermula PS dikenali KSSM Tingkatan 1
Tingkatan 1 Tahun 4 sebagai PBD KSSR Tahun 1
(2012) (Semakan)
PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)
APA itu PBS ???
PBS ialah pentaksiran yang bersifat holistik dan
selaras dengan kehendak Falsafah Kebangsaan,
iaitu menilai aspek:
PELAKSANAAN PBS

Fasa Awal : 9 tahun Pasca 9 tahun


Fokus kepada elemen Fokus kepada elemen
pembinaan kemahiran, kecemerlangan berorientasikan
pengetahuan, sahsiah dan akademik
nilai-nilai murni
PENTAKSIRAN BERASASKAN
SEKOLAH (PBS)
ISU PELAKSANAAN

• Ketidakjelasan konsep &


pelaksanaan PBS/PBD
• Ketirisan maklumat PBS
• Proses penjaminan kualiti
tidak konsisten

• Ketidakjelasan
konsep & Salah tafsir
pelaksanaan SPI
• Kecelaruan
pelaksanaan

PBS kena buat


lagi ke?
PT3 kan dah ada?
BAHAGIAN PERKEMBANGAN KURIKULUM

PENTAKSIRAN BILIK
DARJAH (PBD) TAHAP 1
2019
PBD Menggunakan pendekatan PBD sepenuhnya
TAHAP 1 sebagai pentaksiran terhadap perkembangan
pembelajaran murid dan bukan lagi
berorientasikan peperiksaan.

KENAPA PEPERIKSAAN PERTENGAHAN DAN


AKHIR TAHUN DIMANSUHKAN?
Menyemai nilai-nilai
murni berbentuk
Konsep pembelajaran rutin harian
berorientasikan
perkembangan murid

Pembangunan dan
pembentukan
karektor murid
Pembelajaran yang
menyeronokkan
dan bermakna
PBD APAKAH YANG DIMAKSUDKAN DENGAN
TAHAP 1 PEMANSUHAN PEPERIKSAAN BAGI MURID
TAHAP 1?

Pembelajaran
Fokus
seronok dan
Pengajaran 4M
bermakna
secara
kolaboratif
Peluang belajar
mengikut
keupayaan
Pembinaan
karektor &
sahsiah Amalan
nilai rutin

Tiada Bebas
peperiksaan tekanan Penilaian
pertengahan peperiksaan melalui PBD
tahun & akhir
tahun
SURAT SIARAN

 Surat siaran KPM Bil 14 Tahun 2018


(19 Disember 2018)
 Pemansuhan Amalan Peperiksaan Pertengahan dan
Akhir Tahun Murid Tahap 1 (Tahun 1, Tahun 2,
Tahun 3) Di Sekolah Rendah Kementerian
Pendidikan Malaysia Mulai Tahun 2019

 Garis Panduan Pelaksaan PBD Bagi Murid


Tahap 1 berserta Kaedah Pelaksanaan
 Disertakan bersama sebagai lampiran dalam
Surat Siaran KPM Bil 14
PELAKSANAAN PBD MELALUI AKTIVITI
PEMBELAJARAN

Kuiz Permainan

CADANGAN
AKTIVITI

Bercerita Main
Peranan

Projek
Mudah
CONTOH AKTIVITI

Projek Mudah
Pentaksiran yang boleh dilakukan :

•Pemerhatian
•Rekod Anekdot
•Senarai Semak
•Soal Jawab
•Pentaksiran Kendiri
•Pentaksiran Rakan Sebaya
PERANAN GURU
Mentaksir murid
Menentukan objektif secara holistik
pembelajaran
Hasil kerja murid
Memastikan terdapat
perkembangan dalam
Menyediakan
pembelajaran murid
Pelaporan Tahap
Penguasaan Murid
Memberi ulasan
perkembangan murid
(kemahiran, sikap, Sentiasa berbincang
nilai) pada ruangan dengan rakan
ulasan guru dalam sejawat tentang
templat pelaporan perkembangan dan
kemajuan murid
Menyediakan bahan serta melaksanakan
PdP yang bersesuaian tindakan susulan
dengan murid
PENJAMINAN KUALITI
4 5 6
3 TAHU, TAHU, TAHU,
2 FAHAM & FAHAM & FAHAM &
BOLEH
TAHU, BOLEH
1 TAHU FAHAM
BOLEH
BUAT BUAT
BUAT
& & DENGAN DENGAN
TAH DENGAN
FAHAM BOLEH BERADAP BERADAP
U BERADAP
BUAT TERPUJI MITHALI

Murid Murid Murid Murid Murid Murid


tahu menunjuk- menggu- melaksana- melaksana- berupaya
perkara kan nakan kan sesuatu kan sesuatu menggunakan
asas atau kefahaman pengeta- kemahiran kemahiran pengetahuan
boleh untuk huan untuk dengan pada situasi dan
melaku- menukar melaksa- beradap iaitu baharu kemahiran
kan bentuk nakan mengikut mengikut sedia ada
kemahi- komuni- sesuatu prosedur prosedur atau untuk
ran asas kasi atau kemahiran atau secara secara digunakan
atau menterje- pada sistematik. sistematik pada situasi
memberi mah serta situasi. serta tekad baharu secara
respons menjelas- Tahap dan bersikap sistematik,
terhadap kan apa Penguasaan positif. bersikap
perkara yang telah Minimum positif, kreatif
yang dipelajari. dan inovatif
asas. serta boleh
PERNYATAAN TAHAP dicontohi.
PENGUASAAN UMUM
PENGUKUHAN PBD BAGI MURID TAHAP 1
MENGGANTIKAN PEPERIKSAAN FORMAL
MULAI 2019
SEKIAN
TERIMA KASIH
PENERAJU PENDIDIKAN
NEGARA