Anda di halaman 1dari 49

MODUL 8

Tamadun Islam & Sumbangannya

DISEDIAKAN OLEH :
PN NORIZAN AHMAD JAFFRI
SMK SERI BENTONG
STANDARD KANDUNGAN

Latar belakang masyarakat Arab Sebelum Kedatangan


Islam
Kemunculan dan Perkembangan Tamadun Islam
Ketokohan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin
Sumbangan tamadun Islam kepada Dunia
Sumbangan Tamadun Islam dalam Bidang Seni Bina
8.1 Latar Belakang Masyarakat Arab
Sebelum Kedatangan Islam

Sebelum kedatangan Islam masyarakat Arab mempunyai


cara hidup dan petempatan yang berbeza dari segi
politik, ekonomi dan sosial
Mereka tinggal di Semenanjung Tanah Arab yang
dikelilingi
Padang Pasir Syam Di Utara
Laut Arab Di Selatan
Teluk Parsi Di Timur
Laut Merah Di Barat
Latar belakang masyarakat Arab

 Terdapat beberapa wilayah seperti Najd, Hijaz, Yaman, Oman dan Hadramaut
 Di wilayah Hijaz terdapat 3 kota yang strategik dan berkembang sebagai pusat
pertanian dan perdagangan

Makkah
Madinah

Taif
Latar belakang masyarakat Arab

 Selepas keruntuhan Empangan Maarib sekitar tahun 300 Masihi,


berlaku kemerosotan ekonomi dan menjejaskan kehidupan sosial
masyarakat Arab sehingga tidak mampu membina semula
Empangan Maarib

 Ketika itu masyarakat arab mengalami zaman kegelapan atau


dikenali sebagai ZAMAN JAHILIAH (JAHIL daripada ketiadaan nabi
dan kitab suci sebagai petunjuk)
SISTEM POLITIK MASYARAKAT JAHILIAH

Terbahagi kepada 2 kaum utama yang tinggal


dalam kelompok kabilah
a)HADHARI – yang tinggal di kota, menjalankan
perniagaan dan memiliki binatang ternakan
b)BADWI – yang hidup secara nomad dengan
memelihara binatang ternakan
CIRI-CIRI POLITIK MASYARAKAT ARAB
Mengamalkan sistem kabiliah yang diketuai oleh
seorang syeikh

Syeikh yang dilantik mestilah disukai ahli kabilah,


berani, matang,pandai berpidato dan sanggup
mempertahankan puaknya

Penyatuan masyarakat berkabilah adalah


berdasarkan keturunan yang digelar semangat
assabiyah

Mereka bermegah dan taksub dengan kabilah


masing-masing dan sering berperang untuk merebut
pengaruh, kuasa dan harta
SISTEM EKONOMI MASYARAKAT JAHILIAH

 Kegiatan ekonomi utama bidang pertanian dan perdagangan


 Kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan kawasan
KAWASAN KEGIATAN EKONOMI
Semenanjung Tanah Arab Tanah kurang subur untuk pertanian
Yaman • Tanaman gandum dan kopi bergantung pada
hujan
• Memasarkan hasil dagangan dari Hadramaut
dan India ke Syam dan Mesir
Oman Tanaman sekoi dan padi
Mahra dan Hadramaut Tanaman Kemenyan
Hijaz • Membeli barang dari Yaman dan Habsyah dan
menjualnya di Syam dan Mesir
• Sejak abad ke-6 Masihi, menjadikan Makkah
sebagai pusat perdagangan yang baharu
Kegiatan Ekonomi Kaum Badwi

Menternak bintang seperti unta, biri-biri dan kambing

Menternak secara nomad (berpindah-randah) untuk mendapatkan


rumput dan air

Mengamalkan sistem tukar barang dengan menukarkan binatang dan


hasil ternakan dengan barang keperluan seperti kurma dan pakaian
Kegiatan Ekonomi Kaum Hadhari

Berdagang secara KAFILAH iaitu membawa barang


dagangan merentasi padang pasir. Perniagaan yang
dijalankan hanya mementingkan keuntungan,
mengamalkan riba dan penipuan timbangan
SISTEM SOSIAL MASYARAKAT JAHILIAH

Agama dan
kepercayaan
SISTEM SOSIAL
Adat dan
kehidupan
seharian
AGAMA & KEPERCAYAAN

Yahudi Dianuti oleh Bani Israel yang menetap di utara Semenanjung Tanah Arab

Hunafa’ Terdapat penganut yang mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim AS
tetapi dicampuraduk dengan amalan tradisi

Majusi Agama yang berasal dari Parsi iaitu menyembah api yang dianuti oleh penduduk
Yaman, Oman dan Bahrain yang menerima pengaruh Parsi

Wathani Menyembah Berhala seperti al-Latta, al-Uzza, Al-Manat dan Hubal. Terdapat 360 Berhala
disekeliling Ka’abah

Nasrani Agama yang dianuti oleh Bani Israel dan dikembangkan di utara Semenanjung Tanah
Arab oleh penduduk Hirah dan Ghassan

Animisme Mempercayai roh dan kuasa ghaib


ADAT & KEHIDUPAN SEHARIAN

Mengamalkan tilik nasib

Mempercayai ahli sihir dan kuasa azimat

Memandang rendah pada kaum wanita

Melakukan maksiat seperti berjudi, berzina, minum arak dan angkuh

Memandang hina pada golongan hamba


SIKAP BAIK MASYARAKAT JAHILIAH

 Memuliakan tetamu
 Menepati janji
 Menghormati tuan rumah
 Menjaga kehormatan diri
 Gigih dan sanggup berkorban untuk tetamu. Cth: memasang api
ditempat tinggi untuk membantu penggembara yang sesat
 Bersyair, bersajak dan pidato. Karya bermutu akan digantung di Kaabah
dan dibaca dalam Temasya tahunan di Pasar Ukaz
8.2 KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN
TAMADUN ISLAM

 Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada 12 Rabiulawal tahun Gajah bersamaan 20 April 570
Masihi
 Ayah : Abdullah Bin Abdul Mutalib (peniaga yang berulang alik dari Makkah ke Syam.
Meninggal dunia semasa nabi berada dalam kandungan ibunya
 Ibu : Aminah Binti Wahab. Meninggal dunia semasa nabi berusia 6 tahun
 Nabi Muhammad SAW dipelihara oleh datuknya Abdul Mutalib, selepas 2 tahun datuknya
meninggal dunia dan nabi dipelihara oleh bapa saudaranya Abu Talib
 Nabi Muhammmad SAW pernah berniaga ke Syam dan sekitar kota Makkah
 Menjalankan perniagaan milik Siti Khadijah.
 Budi pekerti yang mulia dan amanah mewujudkan rasa hormat Siti Khadijah kepada nabi
sehingga membawa kepada perkahwinan mereka
Nabi Muhammad SAW sebagai Pemimpin
Agama Islam

 Penerimaan wahyu pertama 17 Ramadhan (6 Ogos 610M) di Gua Hira’


merupakan detik pertama permulaan tamadun Islam

a)Wahyu pertama dari surah al-Alaq (ayat 1-5)


b)bermula dengan perkataan iqra (bacalah)
c) Membaca dan menulis merupakan asas ilmu pengetahuan untuk
melahirkan tamadun
d)Melalui semagat iqra maka lahirlah tamadun Islam yang berkembang
maju
Wahyu kedua… Surah al-Mudassir (ayat 1-7)

Merupakan pengisytiharan Nabi Muhammad SAW


sebagai Pesuruh Allah atau Rasulullah
Baginda diwajibkan menyampaikan ajaran Islam
kepada seluruh manusia
Nabi Muhammad SAW
menyebarkan Islam

TERANG-
RAHSIA
TERANGAN
Dakwah
Siti Khadijah, Ali dijalankan
Baginda tabah
bin Abi Talib, memalui Mendapat
Dakwah kepada menghadapi
ZaidBin Harithah sahabat tentangan bapa
Selama 3 tahun kaum keluarga tentangan
dan Abu Bakar baginda saudara Abu
di Bukit Safa daripada orang
Al-Siddiq dirumah Al- Lahab
Arab Quraisy
memeluk Islam Arqam bin Abi
al-Arqam
Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah
untuk menyebarkan Islam…
Sifat Terpuji Nabi Muhammad SAW

SIIDIQ – Berkata benar


TABLIGH – Menyampaikan
AMANAH – Dipercayai
FATANAH - Bujaksana
Strategi Penyebaran Agama Islam

Secara diplomasi dan menunjukkan nilai-nulai yang baik

Menerusi warkah menyeru memeluk islam

Mewujudkan persefahaman dengan kawasan tersebut


Penyebaran Agama Islam Zaman Khulafa
Al-Rasyidin
ABU BAKAR AL- UMAR BIN AL-
UTHMAN BIN AFFAN ALI BIN ABI TALIB
SIDDIQ KHATTAB
• Menegetuai • Menghantar • Mentadbir • Islam semakin
peperangan al- golongan wilayah Islam mantap dan
Riddah iaitu peneroka untuk yang luas kukuh
memerangi membuka merangkumi • Wilayah Islam
golongan murtad wilayah baru di kerajaan Parsi semakin luas dan
keran aenggan Utara Sem. Tanah dan beberapa makmur
membayar zakat Arab seperti Iraq, bahagian
• Tentera Islam Mesir dan Syam kerajaan
mencapai • Pembahagian Byzantium di laut
kemenangan dan Wilayah Islam Mediterranean
semakin ramai yang luas kepada • Melantik gabenor
memeluk Islam beberapa bagi mengetuai
bahagian untuk pentadbiran
memudahkan wilayah Islam
pentadbiran
Penyebaran Islam Pada Zaman Kerajaan
Islam

Kerajaan Bani Kerajaan Bani Kerajaan Turki


Umaiyah Abbasiyah Utmaniyah
FAKTOR PENYEBARAN AGAMA ISLAM

FAKTOR PENERANGAN
1. DAKWAH Pendekatan secara diplomasi dan bujaksana
2. PERDAGANGAN Hubungan baik dengan pedagang Arab dengan pedagang asing di Asia dan
Afrika
3. KESYUMULAN ISLAM Keseimbangan rohani dan jasmani serta tidak menolak kemajuan dunia

4. HUBUNGAN Kerajaan Islam dengan negara lain di eropah


DIPLOMATIK
5. PRINSIP Amalan tolenransi, keterbukaan dan tolak ansur
KETERBUKAAN
6. PRINSIP Berasaskan kesaksamaan dan keadilan
KESAKSAMAAN
7. PEMBUKAAN Seperti Iraq, Mesir dan Syam
WILAYAH BARU
8.3 KETOKOHAN NABI MUHAMMAD SAW
SEBAGAI PEMIMPIN

Pemimpin Negara Pemimpin Masyarakat

KETOKOHAN NABI
MUHAMMAD SAW SEBAGAI
PEMIMPIN

Pemimpin Ekonomi Pemimpin Tentera


PEMIMPIN NEGARA
• Merangka Piagam Madinah
PEMIMPIN • Kebebasan beragama
• Mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar
TEMPATAN • Menyatukan Masyrakat Islam dan Bukan
Islam

• menghantar perwakilan dan misi


dakwah ke luar negara
PEMIMPIN • Seperti ke Habsyah, Mesir, Byzantium dan
ANTARABANGSA Parsi
PEMIMPIN MASYARAKAT

Menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah

Menekankan konsep syura (perundingan), keadilan dan


persamaan serta kebebasan melalui piagamMadinah

Menyatukan golongan Muhajirin dan Ansar


PEMBANGUN EKONOMI

Perdagangan
dan Pertanian
Hubungan Luar

Pembangunan Pengurusan
Pasar Suq al- Tanah
Ansa
PEMIMPIN TENTERA

Mengamalkan Konsep JIHAD yang berunsurkan


kesungguhan dan dedikasi
Tujuan berperang untuk mempertahankan agama Islam
Tidak dibenarkan membunuh sesuka hati dan
memusnahkan tanaman
Perang Badar, Perang Uhud dan Perang Khandak
Pembukaan semula Kota Makkah
SUMBANGAN TAMADUN ISLAM KEPADA DUNIA

POLITIK
EKONOMI
SOSIAL
POLITIK
• Mesyuarat diadakan untuk mencapaikeputusan menigut suara
SISTEM SYURA majoriti

• Mentadbir Madinah melalui penggubalan Piagam Madinah


KEHIDUPAN BERNEGARA • Diteruskan olek Khulafa Al-Rasyidin selepas kewafatan Rasulullah
• Kerjasama antarabangsa untuk menyebarkan ISlam

• Konsep masyarakat yang dikenali sebagai ummah


KONSEP UMMAH • Masyarakat disatukan tanpa mengira keturunan dan agama
• Bersama bertanggungjawab memajukan negara

PEMERINTAHAN DAN
CARA HIDUP • Pemerintahan yang adil untuk menjamin kemakmuran negara
BERTERASKAN KEADILAN
EKONOMI

AMALAN EKONOMI

INSTITUSI BAITULMAL

MENGGALAKKAN PERNIAGAAN DAN PERDAGANGAN

PEMBINAA EMPANGAN DAN KEMUDAHAN LAIN


AMALAN EKONOMI

Memperkenalkan Sistem Zakat dan Wakaf


Sistem matawang Dirham dan Perak
Mewujudkan Sistem Cukai (Al-Kharaj, Al-Usyr, Suh al-Jizyah dan Jizyah al-
Ru’us)
Melarang Riba
Mencegah penindasan dan penipuan dalam perniagaan
Menggalakkan kegitan perdagangan mengikut hokum syarak
Menggalakkan pengeluaran produk bermutu dan pemnyelidikan untuk
membangunkan ekonomi
Menghulurkan bantuan, memberi sedekah dan berjimat cermat digalakkan
INSTITUSI BAITULMAL

Sebagai Perbendaharaan Negara yang mengurus kewangan negara

Kekal sehingga kini

Sumber Baitulmal adalah seperti zakat masyarakat, harta negara (cukai),


harta hak milik umat islam (sedekah, wakaf dan wasiat), pelaburan dan
saham, harta warisan tiada waris, dan harta daripada perang
SOSIAL

Mengangkat kedudukan wanita

Menggalakkan penyelidikan saintifik

Kepesatan kegiatan intelektual

Kemunculan Ilmuan Islam


MENGANGKAT KEDUDUKAN WANITA

Islam memuliakan dan mengangkat martabat wanita


Diberi peluang mendapatkan pendidikan dan
menghadiri majlis ilmu
Siti Aisyah Binti Abu Bakar as-Sidiq = wanita yang luas
ilmunya sehingga menjadi periwayat hadis dan rujukan
wanita dan para sahabt tentang masalah dan hokum
agama
MENGGALAKKAN PENDIDIKAN SAINTIFIK

 (a) Perkembangan sains dan teknologi telah membantu industri


pengeluaran barangan seperti industri kertas yang diperkenalkan di Itali,
Perancis, dan egara Eropah lain. Teknik membuat kertas telah
diperkenalkan dengan menggunakan campuran kain linen,pisang tali
(hem), dan kapas.
 (b) Pengenalan kaedah penyelidikan pertanian seperti sistem pengairan,
pemilihan benih dan baja bermutu, serta teknik cantuman untuk
menghasilkan bunga dan buah.
 (c) Perkembangan dalam penyelidikan saintifik dalam bidang fizik,
astronomi, kimia, dan perubatan.
KEPESATAN KEGIATAN INTELEKTUAL

(a) Semasa kerajaan Bani Umaiyah, masjid menjadi institusi pendidikan seperti di Kufah,
Damsyik, dan Basrah.

(b) Istana khalifah turut menjadi pusat kegiatan pendidikan dengan menyediakan tempat
belajar dan perpustakaan.

(c) Perkembangan kegiatan intelektual di Cordoba dan Toledo, Sepanyol:


(i) Pengkaji dan pelajar dari seluruh pelosok Eropah datang belajar di universiti Islam dalam
bidang falsafah dan sains.
(ii) Kegiatan penterjemahan yang dilakukan oleh sarjana Islam telah menambahbaik ilmu
pengetahuan sains dan falsafah dari zaman Yunani.
(iii) Perkembangan pesat tamadun Islam di Sepanyol telah melahirkan budaya ilmu yang
cemerlang hasil hubungan antara orang Islam, Yahudi, dan Kristian.
KEMUNCULAN ILMUAN ISLAM
ILMUAN ISLAM
8.5 SUMBANGAN TAMADUN ISLAM DALAM
BIDANG SENI BINA

1. Seni bina merujuk kepada bidang seni untuk mendirikan


bangunan, reka bentuk, dan reka letak.

2. Seni bina Islam bermula dengan pembinaan Masjid


Quba' pada zaman Nabi Muhammad SAW. Masjid tertua ini
menjadi model pembinaan masjid pada masa kini. Masjid
berfungsi sebagai tempat beribadat dan menyampaikan
segala maklumat.
CIRI-CIRI SENI BINA ISLAM

(a) Binaan kukuh, selamat, dan tahan lama.


(b) Berunsurkan luahan perasaan, aman, dan damai.
(c) Mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat.
(d) Terdapat ruangan yang memisahkan lelaki dan wanita.
(e) Reka bentuk ruang yang dibina disesuaikan dengan iklim
setempat.
PEMBINAAN MENARA, MIHRAB DAN MIMBAR
MENGGALAKKAN PERHIASAN INDAH

1. Seni bina Islam menunjukkan bentuk bangunan yang indah, kubah


yang menarik, area yang mengagumkan, seni khat, dan ukiran yang
kreatif.

2. Ukiran menjadi lebih berseni apabila dihiasi kaca bertatah batu


permata yang berfungsi:
(a) Melengkapkan binaan
(b) Melahirkan ketenangan
(c) Menunjukkan keunikan seni bina Islam
MENGHASILKAN KEUNIKAN REKA BENTUK

 Reka bentuk pintu yang melengkung melambangkan perasaan


hormat dan tunduk apabila memasuki masjid atau bangunan itu
 Penggunaan air dan cahaya berfungsi menimbulkan kesan dari
segi penampilan ruang
MENYESUAIKAN REKA BENTUK DENGAN IKLIM
SETEMPAT

1. Seni bina Islam disesuaikan dengan budaya setempat dan


faktor geografi seperti bentuk muka bumi, cuaca, suhu, dan
keadaan cuaca.
2. Seni bina masjid di Nusantara menunjukkan jumlah tingkap
yang banyak disebabkan iklim di Nusantara yang panas dan
lembab, serta hujan yang kerap.
3. Tingkap yang banyak berfungsi untuk penyejukan dan
pengudaraan yang baik.
MEMPUNYAI ELEMEN ESTETIKA

1. Seni bina Islam menggalakkan nilai estetika.


2. Binaan bangunan dihiasi dengan ukiran arabes, motif kaligrafi, geometri, dan
cakerawala yang berfungsi memberikan ketenangan dan keselesaan.
MENYESUAIKAN SENI BINA DENGAN
BUDAYA SETEMPAT

Anda mungkin juga menyukai