PENDIDIKAN JASMANI 2 (PJ 3312 P4

)
Pensyarah Nama : Encik Azman bin Hassan : Muhamad Muiz bin Muhamad Bazli : Tuan Muhammad Fariz bin Tuan Yusof

CONTOH AGENSI-AGENSI KERAJAAN YANG BERKAITAN DENGAN KESIHATAN PERSEKITARAN

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA & MASYARAKAT
‡ Mewujudkan satu dasar kesihatan negara yang komprehensif merangkumi kesihatan mental, fizikal dan emosi. ‡ Penyediaan perkhidmatan kesihatan yang sama rata di semua kawasan.

KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
‡ Menguruskan pemberian perkhidmatan kesihatan melalui : a) perancangan b) pelaksanaan c) pemantauan d) penilaian ‡ Fungsi ini dilakukan terhadap aktiviti berkaitan dengan kesihatan keluarga, pemakanan dan penjagaan asas yang dilaksanakan di semua peringkat.

Sambungan
Perkhidmatan utama agensi kerajaan ini tebahagi kepada dua iaitu : a) Kesihatan Keluarga : -Kesihatan Ibu dan Neonatal -Kesihatan Kanak-kanak -Kesihatan Remaja -Kesihatan Dewasa & Warga Emas -Kesihatan Wanita - Kesihatan Orang Kurang Upaya & Mental -Kesihatan Sekolah b) Penjagaan Kesihatan Primer : - Perancangan & Pembangunan Polisi -Penjagaan Perubatan Kesihatan Primer -Sokongan Teknikal -Informatik Kesihatan

CONTOH AGENSI-AGENSI KERAJAAN LAIN
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Jabatan Kesihatan Negeri - 15 negeri Klinik 1 Malaysia - 14 negeri Klinik Kesihatan Kerajaan - 2813 kawasan Makmal Kesihatan Awam - 4 kawasan (KK,JB) Pejabat Kesihatan Daerah - 131 daerah

PERANAN AGENSI KERAJAAN YANG BERKAITAN KESIHATAN PERSEKITARAN

Peranan Jabatan Kesihatan Negeri
‡ Meningkatkan kesedaran kesihatan umum di arah mencapai perubahan sikap dan amalan untuk memperbaiki taraf kesihatan individu, keluarga dan masyarakat. ‡ Mengurangkan masalah penyakit berjangkit supaya tidak menjadi masalah kesihatan awam di kalangan penduduk. ‡ Meningkatkan dan mengekalkan kesihatan fizikal, mental dan sosial dan pemakanan sesebuah keluarga dan komuniti.

Sambungan
‡ Meningkatkan taraf kesihatan penduduk dengan pemantauan kualiti makanan dan minum yang selamat untuk mengurangkan kejadian penyakit berjangkit. ‡ Memastikan keselesaan pelanggan di kemudahan kesihatan melalui penyelenggaraan bangunan dan kemudahan yang sempurna

Peranan Makmal Kesihatan Awam
‡ Menyediakan perkhidmatan makmal untuk siasatan wabak penyakit berjangkit. ‡ Menyediakan perkhidmatan makmal di dalam proses pemantauan dan pengawasan terhadap semua penyakit berkaitan kesihatan awam. ‡ Melaksanakan aktiviti pemantauan keselamatan dan kualiti makanan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful