Anda di halaman 1dari 5

IPG Kampus Bahasa Antarabangsa

59200 Lembah Pantai, Kuala Lumpur

GBM1013
BAHASA MELAYU KONTEKSTUAL
Berita & Rencana
PPISMP (TESL) Ambilan Jun 2018
15 Mac 2019
Suatu bentuk penyampaian informasi yang ditujukan
kepada khalayak ramai.
Merupakan jenis surat yang didasarkan atas jumlah
pembaca yang dikehendaki oleh surat berkenaan.
Ditujukan kepada beberapa orang atau pihak lain
yang namanya terlalu banyak untuk disebutkan satu
persatu.
Digunakan dalam ruang lingkup yang terbatas atau
terbuka secara luas.
Isi bersifat terbuka kerana ditujukan kepada khalayak
yang luas.
Kata yang digunakan harus dapat difahami oleh
pelbagai kalangan.
Penerangan ringkas tentang sesuatu perkara yang
hendak diberitahu.
Disampaikan melalui seorang pembicara yang fasih
dan arif tentang berita yang hendak disampaikan
dengan tujuan yang baik.
Juga merupakan penerangan kepada satu proses
perbuatan yang masih tidak berlaku.