Anda di halaman 1dari 62

1 A 5 K K A

3 11
6 K M 2

12
P
7 P

L K 10

M 8

S 9
SOALA
4 T N
SOALAN
1
MENEGA
K
PANTUN
PEMBAYANG
1
MENEGA
K
Maruah negara perlu dijaga,
Ikrar dipegang sepanjang
masa;
Walau di sempadan di mana
jua;
Hidup berbakti kepada
negara.
(Kata Tunggal) (Orang)
JAWAPAN
1 A 5 K K A
S 3 11
6 K M 2
A
R 12
P
7 P

L K 10

M 8

S 9
SOALA
4 T N
1
MENEGA
K

Pasukan yang terdiri


daripada orang-orang yang
terlatih untuk berperang.
(Kata Tunggal) (Orang)

JAWAPAN
1 A 5 K K A
S 3 11
6 K M 2
A
R 12
P
7 P

L K 10

M 8

S 9
SOALA
4 T N
SOALAN
2
MENEGA
K
ANTONIM
GAMBAR
MENEGA 2
K

Azmi "menghela" nafas


semasa mendengar cerita
negeri yang disampaikan
oleh Norin.
(Antonim) (Kata
Terbitan)
JAWAPAN
1 A 5 K K A
S 3 11
6 K M 2
A E
R N 12
A P
7 P R
I
L K 10

M 8

S 9
SOALA
4 T N
MENEGA 2
K

Terangkan suasana di atas.


(Kata Terbitan)
JAWAPAN
1 A 5 K K A
S 3 11
6 K M 2
A E
R N 12
A P
7 P R
I
L K 10

M 8

S 9
SOALA
4 T N
SINONIM
ISI TEMPAT
KOSONG
3
MENEGA
K

JAWAPAN
1 A 5 K K A
S E 3 11
6 K M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 N
3
MENEGA
K

JAWAPAN
1 A 5 K K A
S E 3 11
6 K M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 N
PEMBAYANG
GAMBAR
MENDAT 4
AR

JAWAPAN
1 A 5 K K A
S E 3 11
6 K M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT 4
AR

JAWAPAN
1 A 5 K K A
S E 3 11
6 K M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT
AR
SINONIM
PANTUN
MENDAT
5
AR
Negara di bawah
"belenggu" penjajah
sukar untuk membuat
sebarang keputusan.
(sinonim)
(Kata Tunggal)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT
5
AR
Seerti dengan
perkataan
“cengkaman”.
(sinonim)
(Kata Tunggal)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT
AR

PANTUN
PEMBAYANG
Kalau tuan pakai MENDAT
lencana, AR
Pakailah songkok di
atas kepala.
Kalau tuan bijak laksana;
Binatang apakah tiada
kepala.
(Kata Tunggal)
(Haiwan)
JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 T A R I A N N
Haiwan yang MENDAT
diumpamakan seperti AR
memberikan nasihat
kepada orang lain tetapi
dia sendiri tidak
mengamalkannya.
(Kata Tunggal)
(Haiwan)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
I A
L K N 10

M 8

S 9
SOALA
4 T A R I A N N
SOALAN
7
MENEGA
K
ISI TEMPAT
KOSONG
GAMBAR
7
MENEGA
K

Belakang badan Razali


kelihatan merah kerana
digigit_______.
(Kata Ganda)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L P K N 10
I
J
A M 8
T
S 9
SOALA
4 T A R I A N N
7
MENEGA
K

Teka Gambar

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L P K N 10
I
J
A M 8
T
S 9
SOALA
4 T A R I A N N
SOALAN
8
MENDAT
AR
SINONIM
PEMBAYANG
MENDAT 8
AR

Wajah Amirah kelihatan


"sabak".
(Sinonim)(Kata
Tunggal)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L P K N 10
I
J
A M U R A M 8
T
S 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT 8
AR

Air muka yang tidak


ceria..
(Kata Tunggal)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L P K N 10
I
J
A M U R A M 8
T
S 9
SOALA
4 T A R I A N N
SINONIM
ISI TEMPAT
KOSONG
MENDAT
9
AR

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L P K N 10
I
J
A M U R A M 8
T
S A N G S I 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT
9
AR

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L P K N 10
I
J
A M U R A M 8
T
S A N G S I 9
SOALA
4 T A R I A N N
ISI TEMPAT
KOSONG
PEMBAYANG
MENDAT
10
AR

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L I P A S K U D U N G 10
I
J
A M U R A M 8
T
S A N G S I 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENDAT
10
AR

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 11
6 K E T A M 2 K
A E E
R N 12 J
A P A
7 P R M
E I A
L I P A S K U D U N G 10
I
J
A M U R A M 8
T
S A N G S I 9
SOALA
4 T A R I A N N
PANTUN
ISI TEMPAT
KOSONG

MENEGA
K
MENEGA
11
K
Hidup aman di dalam
kota,
Ada pemimpin
bernama Raja. Buruh-
buruh rajin bekerja;
Askar bertugas setiap
masa.
(Kata Ganda)
JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 N 11
6 K E T A M 2 K A
A E E I
R N 12 J -
A P A A
7 P R M N
E I A A
L I P A S K U D U N G 10 I
I
J
A M U R A M 8
T
S A N G S I 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENEGA
11
K
Dinding kayu rumah
atuk reput akibat
dimakan oleh ____.
(Kata Ganda)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 N 11
6 K E T A M 2 K A
A E E I
R N 12 J -
A P A A
7 P R M N
E I A A
L I P A S K U D U N G 10 I
I
J
A M U R A M 8
T
S A N G S I 9
SOALA
4 T A R I A N N
MENEGA
K

SINONIM
GAMBAR
MENEGA 12
K

Urusan berniaga.
(Sinonim) (Kata Terbitan)

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 N 11
6 K E T A M 2 K A
A E E I
R N 12 J -
A P A A
7 P R E M N
E I R A A
L I P A S K U D U N G 10 I
I A
J G
A M U R A M 8
T N
S A N G S I 9

4 T A R I A
A
N
TAMAT
MENEGA 12
K

JAWAPAN
1 A 5 K O N G K O N G A N
S E 3 N 11
6 K E T A M 2 K A
A E E I
R N 12 J -
A P A A
7 P R E M N
E I R A A
L I P A S K U D U N G 10 I
I A
J G
A M U R A M 8
T N
S A N G S I 9
A SOALA
4 T A R I A N N
SEKIAN,
TAMAT
TERIMA
KASIH