Anda di halaman 1dari 13

BAHASA JAWA

NAMA KELOMPOK
-ANNISA AMANDA (07)
-CINTA ANGGRAINI (09)
-DENIA HANNY (11)
-NASYWA ZAHIRA (27)
-PUTRI ISRA (30)
-QONITA AULIA (31)
NJALUK
PERHATIANE YO
REKK
Puntadewa / Yudistira
Puntadewa nduweni dasanama
(jeneng-jeneng liya) yaiku Raden
Dwijakangka dadi jeneng remengan
wektu dadi buwangan sajrone 13 tahung
neng kerajan Wirata, Raden Darmaputra
amarga ngrupakne putra saka Batara
derma, Darmakusuma, Darmawangsa,
Darmaraja, Gunatalikrama, Sang
Ajatasatru, Kantakapura, Yudistira, lan
Sami Aji, julukan saka Prabu Kresna.
Raden Puntadewa yaiku putra pambarep
saka Prabu Pandudewanata lan Dewi
Kuntinalibrata. Sayekti Puntadewa
ngrupakne putra kapindho saka Dewi
Kuntinalibrata. Akibat Ajian Adityaredhaya
wulangan Resi Druwasa, Kunti sempat
meteng, sawektu sadurung kedadeane
sayembara pileh. Nuli putranya sing neng
metokake saka telingga sing dijenengi
Karna dibuwang lan banjur diasuh saka
sawong sais kereta nduwe jeneng Adirata.
Sacara resmi nyat Puntadewa yaiku putra Prabu
Pandu lan Dewi Kunti ning sayekti dheweke yaiku
putra Dewi Kunti lan Batara derma, dewa
keadilan. Hal kesebut diakibatake saka tumakne
sing diucapkan saka Resi Kimindama sing dipateni
Pandu wektu cumbana jero wujud kijang. Ning
akibat saka ajian Adityaredhaya, Dewi Kunti lan
Prabu Pandu isih bisa nduweni turun kanggo
ngasilke panerus takhta kerajan. Puntadewa
seduluran papat wong, loro sedulur saembok lan 2
sedulur ngliya embok. Dekne kabeh yaiku Bima
utawa Werkudara, Arjuna utawa Janaka, Nakula
utawa Pinten, lan Sadewa utawa Tangsen.
SILSILAH/KETURUNAN
PANDAWA
Raden Puntadewa nduweni watak sadu (suci,
ambeg brahmana), dhemen ngalah, tenang,
sabar, demen tentraman, ora dhemen nesu
sanajan hargadirinya diinjak-injak lan dilarani
atine. Saka para dalang dheweke tinunggalake
jero tokoh getihan putih jero pawayangan bareng
Begawan Bagaspati, Antasena lan Resi Subali
dadi perlambang kesucian ati lan bisa mateni
nafsu-nafsu alane.
Konon, Puntadewa dilairke melelui embun-embun Dewi
Kunti. Ket cilik para putra putra Pandu sanuli ana jero
kerekasan. Dekne kabeh sanuli nduwe mungsuh karo nak-
sadulur dekne kabeh, Kurawa, sing didalangi saka pak-lik saka
para Kurawa sing uga ngrupakne patih saka kerajan
Astinapura, Patih Harya Sengkuni. Sanajan Pandawa nduweni
hak dhuwur kerajan Astinapura, ning amarga wektu Prabu
Pandu mati umur pandawa isih enom banget mula kerajan
dititipkan nang kakange, Adipati Destarastra karo disaksikan
saka tetua-tetua kerajan kaya, Dang Hyang Dorna, Patih
Sengkuni, Resi Bisma, Begawan Abiyasa, lan Yamawidura
karo ujaran ketulis ben kerajan Astina diserahkan marang
Pandawa sakwise dewasa, lan Destarastra mbisakne separuh
saka wilayah Astina. Ning dhuwur hasutan Patih Sengkuni
mula banjur Kurawalah sing nglinggihi takhta kerajan.
Samubarang cara dihalalkan kanggo menyingkirkan pandawa,
dianyak karo Pandawa Timbang (lih. Bima), Bale Sigala-gala,
Pandawa Dadu nganti nang perang gedhe Baratayuda
Jayabinangun. Sanajan Puntadewa yaiku manusia mbudi luhur
ning dheweke nduweni kebiyasan ala yaiku dhemen main.
• Cerita wayang tokoh puntadewa dalam bahasa jawa
Puntadewa nduweni jimat paninggalan saka Prabu Pandu
ngrupa payung Kyai Tunggulnaga lan tumbak Kyai
Karawelang, keris Kyai Kopek, saka Prabu Yudistira ngrupa
Sumping prabangayun, lan Sangsangan robyong sing ngrupa
kalung. Nek puntadewa nesu lan tangane ndhemok kalung iki
pangan saknalika kuwi ugaa, dheweke bisa ngowah dadi buta
nduwe jeneng Brahala utawa Dewa Mambang sagedhe gunung
anakan lan sing bisa meredakannya munga titisan Batara
Wisnu sing uga bisa ngowahi awak dadi Dewa Amral. Kajaba
kuwi Puntadewa uga nduweni pusaka nduwe jeneng Serat
Jamus Kali.
Sakwise buyar Baratayuda, Puntadewa dadi raja neng Astina
sedhela karo gelar Kali. Nuli neng gentekne saka putu saka
Arjuna sing nduwe jeneng Parikesit karo gelar Prabu
Kresnadwipayana. Sakwise tuwa, Puntadewa nuli mangarepi
adhi-adhine kanggo munggah menyang Puncak Himalaya
kanggo mencapai nirwana.
Dikana siji poro siji bojo lan adhi-adhine mati, nuli mung
dheweke lan asune lah sing nganti neng lawang nirwana,
neng kana Batara Indra menolak nggawa mlebu asu kesebut,
ning puntadewa bersikeras nggawane mlebu. Nuli sakwise
perdebatan dawa asu kesebut ngowah dadi Batara derma lan
melu menyang nirwana bareng Puntadewa.
Pitakon

Wangsulan:


Wangsulan:


Wangsulan:
MATUR SEMBAH NUWUN