Anda di halaman 1dari 11

Kelompok 1

TEMBANG POCUNG SERAT


WEDHATAMA
1. Ahnaf Hafis A.A (02) CXI MIPA 7
2. Ayu Nawang W (09) XI MIPA 7
3. Husnul Afifah R.O (17) XI MIPA 7
4. Jovan Reinaldie (18) XI MIPA 7
5. Nur Aini Sa’ah D (20) XI MIPA 7
6. Sania Nindiaswin (25) XI MIPA 7
Tembang Pocung

GANCARAN TEMBANG
TEGESE TEMBUNG KANG WIGATI
NGANGGO BASA INDONESIA

PIWULANG LUHUR KARANGAN TEMBANG


Tegese Tembung Kang Wigati
Pada 1
• Nyantosani = nggawe sentosa
• Ngelmu = ilmu • Setya = setia
• Kalakone = dilakoni • Budya =
• Kanthi = dengan • Pangekese = ngrendahke
• Laku = perilaku • Angkara = angkara
• Lekase = dimulai, diwiwiti
• Lawan = musuh
• Tegese = artine
Pada 2
• Angkara = tumindak ala • Kongsi = kerja sama
• Gung = agung, gedhe • Yen = menawa
• Angga = dhiri • Umbar = dikandake
• Anggung = kuat • Ambabar = nyebar
• Gumulung =nglumpuk • Rubeda = bencana
• Gegolonganira = golonganmu
• Triloka = telu
Pada 3
• Beda Lamun = Beda nanging • Bangsa Sisip = Bangsa gaib
• Sengsem = Seneng • Sarwa sareh = Serba sabra, lerem
• Reh = Sanajan • Mardi = Sae
• Ngasamun = Ora cetha • Martotama = Sesuatu sing apike
• Semune = Semu
• Ngaksama = Pangapura
Gancaran Tembang Kanggo Basa Indonesia
1. Pada 1
• Ilmu itu hanya dapat diraih dengan cara dilakukan dalam perbuatan
• Dimulai dengan kemauan
• Artinya kemauan yang menguatkan
• Ketulusan budi dan usaha adalah penakluk kejahatan
2. Pada 2
• Kejahatan besar di dalam tubuh kuat menggelora
• Menyatu dengan diri sendiri
• Menjangkau hingga tiga dunia
• Jika dibiarkan akan berkembang menjadi bencana
3. Pada 3
• Tetapi berbeda dengan yang sudah suka menyepi
• Tampak sifat pemaaf
• Antar manusia yang penuh salah
• Selalu sabar dengan jalan mengutamakan sikap rendah hati
Amanat/Piwulang Luhur
Amanat/ piwulang ana Amanat/ piwulang ana Amanat/ piwulang ana
ing pada 1: ing pada 2: ing pada 3:
Nggolek ngelmu kanthi Ana ing dhiri ana nepsu Wong kang bisa
tenanan bisa nyantosani angkara sing menawa ora nguwasani dhiri nduweni
dhiri lan nyegah tumindak dijaga bisa njalari tumindak becik, sabar, lan
ala malapetaka sugih pangapura.
Karangan Tembang
Tema Sekolah / Adiwiyata

 SMAku, berprestasi lan bermutu


Wis adiwiyata
Unggulane Boyolali
SMAku, langganan dadi juara
 Sekolahku panggonanku ngunduh ilmu
Rampunge jam papat
Senen-Jum’at bola-bali
Tekan ngomah ana tugas ra digagas
 Sekolahku lapangane ana telu
Nduwe kebak kelas
Kang ra tau diresiki
Saben ndina mung kanggo aliyan omah
Yo kancaku rasah tangi mblandang turu Tangi turu banjur adus nyikat untu
Orasah sekolah Sholat lak sekolah
Tuladha kang ora becik Supayane disangoni
Mula iku yo kancaku dha sekolah suk mben bisa dadi wong kang ora susah
He kancaku ayo manut unggah-ungguh
Supaya barokah
Ojo do seneng ngrasani
Ora becik, kuwi sifate angkara
Bapak Pocung tansah elok lan panuntun
Glathik sakurungan
Pradene curcuran kendhi
Ing ngarsa sung tuladha budhi laksana