Anda di halaman 1dari 20

PEMIKIRAN RASIONAL

AHLI KUMPULAN

1. MOHAMMAD HAFIZAM BIN HUSSIN M20191000202


2. RAYNALD BIN AHLAI @ ERIC M20191000219
3. MATELI BIN EKEH M20191000206
4. ZUNAIDAH BINTI TAHIR M20191000231
PENGENALAN

 Pemikiran sebagai perilaku dalam menyelesaikan


masalah (Dewey,1993)
 Mohd Micheal Abdullah (1995) mentafsirkan
pemikiran sebagai membuat keputusan
 Rasional adalah satu alasan munasabah yang
mendasari sesuatu tindakan, perbuatan atau
pegangan (Kamus dewan Edisi ke-4).
 Pemikiran rasional di dalam ilmu konvensional
lebih kepada logik dan bukannya pada fakta yang
jelas.
 Pemikiran rasional dari sudut Alamtologi ialah
pemikiran yang logik berdasarkan kepada
pembuktian yang di sokong oleh fakta.
 Konsep pemikiran rasional dalam Alamtologi
dikenali sebagai PERINOL
PERINOL

 Menyatakan bahawa setiap perkara yang dilaksanakan


perlu mempunyai fakta, bertindak atas proses arahan,
menerima dan melakukan dengan praktikal.
Contoh Situasi

 Dalam teori konvensional sekiranya 99% individu


mengatakan benar dan 1% individu mengatakan tidak
benar maka rasionalnya adalah berdasarkan kepada
majoroti tetapi dalam PERINOL walaupun hanya 1% yang
mengatakan tidak benar tetapi penyataan itu beserta
dengan fakta dan bukti yang nyata maka rasional yang 1%
itulah yang akan digunakan pakai berbanding dengan
jumlah majoriti.
PERINOL

 Teori ini membentuk dan menyediakan setiap


individu menjadi seorang pemikir dan ketua.
 Setiap individu mempunyai faktor untuk
membenarkan dan mendapat kebenaran
berdasarkan fakta dan bukti yang jelas.
Contoh Situasi

 Dalam medan peperangan sekiranya semua


pejuang mempunyai pemikiran PERINOL maka
yang pergi berjuang itu adalah semuanya
merupakan panglima. Sekiranya panglima yang
mengetuai peperangan itu kecundang maka mana-
mana yang ada boleh menggantikan tempatnya
sebagai ketua untuk mengetuai peperangan
tersebut tanpa perlu menyerah.
 Keputusan dan tindakan yang dibuat bukan atas
arahan yang diterima tetapi atas kebenaran yang
dibenarkan oleh diri penerima maklumat
 Individu mempunyai keupayaan untuk mencari
kebenaran di atas apa juga arahan yang diterima
dan bukan hanya mengikut dan melaksanakan
arahan tanpa mengetahui mengapa perlu
melakukan perkara tersebut.
MODEL PEMIKIRAN RASIONAL

 Perinol ini adalah aplikasi


daripada bentuk Konsep Molekul
 Penerimaan adalah Proses Lerai
dan Pelaksanaan adalah Proses
Gabung
 Picu yang pertama (A) adalah
menjelaskan perkara yang perlu
diterima (fakta)
 Picu yang terakhir (B) adalah
perwakilan bagi menjelaskan
hasil yang telah dicapai.
 Perinol mempunyai tujuh peringkat dan setiap
Peringkat Perinol mempunyai pola (pattern) yang tersendiri.
 Peringkat Perinol ini sentiasa ada perkaitan di antara satu sama lain.
Pola Perinol Peringkat 2

 Perinol atau tidak bukan hanya tertakluk kepada penilaian


secara luaran semata-mata tetapi perlu mengenalpasti
polanya (pattern).
 Sekiranya pola pemikiran yang ada adalah berlainan
daripada pola dan proses yang ada maka pemikiran
tersebut tidak dianggap Perinol
CIRI-CIRI PARINOL DAN RASIONAL KONVENSIONAL
KEKUATAN PEMIKIRAN
 Pemikiran yang berteraskan bukti yang sah dan benar
tanpa melihat kepada kepercayaan individu.
KEKUATAN PEMIKIRAN
 Kaedah yang teruji dan mapan dalam membuktikan
sesuatu perkara.
KEKUATAN PEMIKIRAN

 Konsep pemikiran yang bergerak secara harmoni


dan seimbang tanpa melibatkan pengaruh emosi
dan perasaan.
 Pemikiran ini juga dikatakan sebagai pengawal
dan bukan dikawal.
 Kelebihan pemikiran ini terarah kepada keputusan
yang benar berteraskan bukti yang kukuh semasa
analisis dilaksanakan
KELEMAHAN PEMIKIRAN
 Pemikrian ini melihat kepada kebenaran tanpa merujuk
kepada kuasa majoriti.
 Golongan majoriti memaksa golongan minoriti menerima
keputusan mereka dan jika menolak akan disisih atau
dijatuhkan hukuman.
 Konsep pemikiran ini tidak menerima asas logik dan
menjadi kebiasaan dalam komuniti
 Setiap keputusan yang diambil adalah berdasarkan kajian
secara terperinci bagi permasalah tersebut
KELEMAHAN PEMIKIRAN

 Pemikiran Perinol tidak mempraktikan konsep demokrasi.


 Contohnya:
 Keputusan menunjukkan 99% individu menyatakan sokongan
kepada perkara yang dibangkitkan dan 1% individu
menyatakan sebaliknya.
 pemikiran Perinol akan mengguna pakai keputusan 1%
dengan syarat bukti dan fakta yang nyata menyokong
kumpulan 1% tersebut.
KELEMAHAN PEMIKIRAN

 Memerlukan masa yang lama untuk membuat sesuatu


keputusan.
 Ini kerana keputusan yang sebetulnya perlu diuji hingga
berjaya membuktikan keputusan itu benar
SEKIAN