Anda di halaman 1dari 11

Pengaruh Penjajahan

 Hasil kesenian masyarakat Timur diubah dengan kesenian Barat dengan cat air, lukisan catan dan falsafah seni dari Barat
seperti Renaissance, Cubism, Surrealism serta Pop Art/
 Memperkenalkan seni visual seperti cat air dan cat minyak yang melukis potret atau merakam suasana perkampungan
atau kemasyarakat pada ketika itu.
 Kemasukan imigran-imgiran dari negara China dan India juga membawa perubahan.
Pengaruh Kaum dan Etnik

 Banyak karya seni kontemporari mempunyai kaitan dengan kaum dan etnik.
 Dipengaruhi oleh ideologi kepelbagaian budaya yang mana setiap kaum dan
etnik mempunyai kesenian yang tersendiri
 Faktor kreativiti artistik juga dapat mempengaruhi hasil kesenian.
 Kreativiti artistik adalah diwarisi daripada satu generasi ke satu generasi yang
lain.
 Contoh: Ibu bapa yang berkemahiran mengukir memberikan pengetahuan dan
kemahiran yang mereka miliki secara lisan kepada anaknya.
Pengaruh Budaya

 Pengaruh budaya popular semakin meningkat akibat daripada pembangunan


bandar-bandar moden semasa zaman kolonial yang menjadi pusat
perkembangan ekonomi dan budaya.
 Kesannya ialah nilai-nilai sosial, pemikiran dan sikap orang Melayu yang pindah
ke bandar semakin berubah dan seterusnya menganggap budaya Barat sebagai
moden, maju dan semasa.
 Orang Melayu kian berubah ke arah seni persembahan yang lebih bersifat
kontemporari dengan pengaruh budaya popular barat yang agak kuat.
Pengaruh Perkembangan Sains dan Teknologi

 Merupakan gerakan yang memanifestasikan kemajuan, perkembangan,


teknologi dan sains.
 Istilah ‘teknologi’ dalam hal ini tidak hanya merujuk kepada peralatan tetapi juga
pengetahuan dan proses-proses yang digunakan untuk mencipta sesuatu karya
seni kontemporari.
 Contohnya: Adobe Photoshop, Coreldraw, Adobe Illustrator, Adobe Indesign, 3D
StudioMax, Maya dan lain-lain.
 Penggabungan disiplin ilmu seni dengan disiplin ilmu Sains dan Matematik
menerusi bidang grafik dan reka bentuk industry melalui penggunaan teknologi
computer merupakan suatu usaha mengintelektualkan disiplin ilmu seni.
 Karya akan menonjolkan ciri-ciri kemajuan, kelajuan, kepantasan, dinamisme
dan penerokaan fizik.
Contoh Karya Seni Kontemporari Pengaruh
Perkembangan Sains dan Teknologi
Contoh Seni Lukis Kontemporari
Rezeki & Bacon
(Azrin Mohd)
The Space Between
(Ahmad Fuad Osman)
Yasin The Truth
(Husin Hourmain) (Ali Nurazmal Yusoff)
Intensity of Heaven & Earth
Embuas
(Haafiz Shahimi)
(Anniketyni Madian)
The Matador
(Ali Nurazmal Yusoff)
Iconography Vivy
(Azad Daniel)