Anda di halaman 1dari 18

METODOLOGI AL-QURAN DALAM

MENERAPKAN AKIDAH
KEBEBASAN
AKAL
DARIPADA
PAKSAAN
DAN TAKLID

MENGGUNAKAN
MEMBENTANGKAN AKAL UNTUK
AKIDAH YANG BERFIKIR DAN
BENAR DAN METODOLOGI MENGKAJI
MENETAPKAN MENERUSI ALAM
KEBENARANNYA NYATA

MENDEDAHKAN
AKIDAH YANG
BATIL DAN
MENETAPKAN
KEBATILANNYA
KEBEBASAN AQAL DARIPADA PAKSAAN DAN
TAQLID
• TAQLID DARI SEGI BAHASA BERERTI MEMBELENGGU SESUATU DI
LEHER
• DARI SEGI ISTILAH MENURUT ULAMA IALAH BERAMAL DENGAN
PENDAPAT ORANG LAIN TANPA MENGETAHUI HUJAH ATAU DALILNYA
• IA JUGA BERERTI ORANG YANG MENGIKUT PENDAPAT ORANG LAIN
SECARA MEMBUTA TULI,MEREKA DIGELAR SEBAGAI MUQALLID
HURAIAN AYAT
• ALLAH MENEGAH HAMBANYA SUPAYA TIDAK
MENGAMALKAN/MENGIKUTI/MENGAMBIL SETIAP APA YANG KITA TIDAK
TAHU TENTANG DALILNYA/HUJAHNYA
• SETIAP ILMU PENGETAHUAN YANG KITA PEROLEHI HENDAKLAH DIKAJI
TENTANG DALILNYA/HUJAHNYA DAHULUNSEBELUM BERAMAL DENGANNYA
• AMATLAH KEJI BAGI ORANG YANG MAMPU MENGKAJI HUJAH TENTANG
SESUATU PERKARA TETAPI HANYA BERTAQLID DENGANNYA SAHAJA
• DIAKHIRAT KELAK,SETIAP MANUSIA AKAN DITANYA TENTANG APA YANG
MEREKA GUNAKAN DENGAN ANUGERAH YANG DIKURNIAKAN OLEH ALLAH
IAITU TELINGA,MATA,DAN HATI SAMA ADA MEREKA
MENGGUNAKANKEJALAN YANG BENAR ATAU SEBALIKNYA.
• ALLAH TELAH MEMERINTAHKAN SUPAYA MENGGUNAKAN SETIAP NIKMAY
YANG DIBERI KE JALAN YANG BENAR IAITU BERIBADAH KEPADA
ALLAH,MENCARI ILMUNYA,MENGENALI ALLAH DENGAN LEBIH MENDALAM
DAN TIDAK BERLEBIH.
MENGGUNAKAN AQAL UNTUK BERFIKIR DAN
MANGANALISIS MENERUSI ALAM NYATA
AL-QURAN MENERAPKAN AKIDAH MELALUI ARAHAN DAN DORONGAN TERHAD AKAL MANUSIA
UNTUK BERFIKIR DAN MENGANALISIS ALAM NYATA SEKALIGUS DENGAN BANTUAN PACAINDERA.

DIRI MANUSIA
SENDIRI
(BERMULA
DARI JANIN) GUNUNG/BUKIT

FENOMENA
ALAM NYATA LAUTAN

HAIWAN
BINTANG/
MATAHARI/BULAN
KESIMPULAN
• MENERUSI ANALISIS ALAM NYATA INI, MANUSIA AKAN BERFIKIR
WUJUDNYA TUHAN YANG MAHA ESA DAN MUTLAK SIFATNYA DISEBALIK
CIPTAAN YANG UNIK
MENDEDAHKAN KEPERCAYAAN
YANG BATIL DAN MENGISBATKAN
• AL-QURAN BANYAK MENDEDAHKAN AQIDAH YANG BATIL SEPERTI
ANIMISME,YAHUDI DAN KRISTIAN KEMUDIAN MENDEDAHKAN
PENYELEWENGAN.
SURAH AL-FUSSILAT:37
HURAIAN AYAT
• MENDEDAHKAN TENTANG KEBATILAN PENYEMBAHAN
KEPADA ALAM.CONTOHNYA,BULAN DAN MATAHARI
HANYALAH MAKHLUK CIPTAAN ALLAH. PATUTKAH KITA
MENYEMBAH MAKHLUK CIPTAAN ALLAH?
MEMBENTANGKAN AKIDAH YANG BENAR DAN
MENGISBATKAN KEBENARANNYA
• AL QURAN MENYATAKAN DENGAN JELAS DAN TEGAS AKAN
SESUATU KEPERCAYAAN DAN AKIDAH YANG BENAR KEPADA
MANUSIA YANG DIIKUTI
• KEMUDIAN AL-QURAN MEMBUKTIKAN KEBENARAN
KEPERCAYAAN TERSEBUT DENGAN MEMBAWA BUKTI BUKTI
YANG KUAT SAMADA SECARA LOGIK AKAL ATAU REALITI
• AL-QURAN SENTIASA MENCABAR ORANG-ORANG KAFIR
UNTUK MERENUNG CIPTAAN ALLAH SERTA MEMIKIRKAN
KEKUASAAN DAN KEBESARAN ALLAH SWT.
• AL-QURAN ACAP KALI MEMBENTANGKAN TENTANG KONSEP
AKIDAH YANG BENAR TERUTAMA KEESAAN ALLAH DAN
SIFATNYA YANG MAHA MUTLAK&SEMPURNA
KETERANGAN AYAT
• ALLAH SENDIRI MENYATAKAN
BAHAWA TIADA SELAIN DIA
BAHKAN MALAIKAT-MALAIKAT
SERTA ORANG YANG BERILMU
PENGETAHUAN PUN BERSAKSI
BAHAWA ALLAH YANG MAHA
ADIL DALAM MENTADBIR ALAM
DAN TIADA TUHAN YANG
BERHAK DISEMBAH MELAINKAN
DIA YANG MAHA PERKASA
ALLAH MENYURUH SUPAYA KITA
SEMUA BERIMAN KEPADA ALLAH
DAN RASULNYA DAN KITAB
ALQURAN YANG DITURUNKAN
KEPADA NABI MUHAMMAD SAW
SERTA KITAB-KITAB YANG LAIN
.BARANGSIAPA YANG TIDAK
PERCAYA ATAU LARI DARI ALLAH
DAN MALAIKAT 2,KITAB-
KITABNYA,RASUL-RASULNYA,DAN
JUGA HARI AKHIRAT MAKA
MEREKA TELAH SESAT
• MENERANGKAN BAHAWA HANYA
ALLAH YANG MENGETAHUI
PERKARA YANG
GHAIB.SESUNGGUHNYA ALLAH
MENGETAHUI SEMUA YANG
TERJADI DI DARAT,LAUT DAN DI
LANGIT SERTA SEMUA INI
DENGAN KEHENDAKNYA .
SEMUANYA TERTULIS DI LUH
MAHFUZ DENGAN TERANG LAGI
NYATA.
•TAMAT

Anda mungkin juga menyukai