Anda di halaman 1dari 4

FALSAFAH PIBG

1. Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) adalah komponen


penting dalam merealisasikan wawasan sekolah.

2. Peranannya sebagai pemangkin kepada usaha menjadikan


sekolah sebagai Institusi masyarakat hendaklah diterjemahkan
melalui program peningkatan sekolah.

3. Dalam semua keadaan program dan tindakan PIBG


hendaklah menjadi pelengkap kepada program sekolah.
RASIONAL PIBG
1. Pengurusan sekolah akan menjadi lebih berkesan dengan
penglibatan PIBG secara berfokus dan terancang.
2. Jalinan kerjasama erat antara pentadbir sekolah dan peneraju
PIBG akan menyakinkan semua warga sekolah dan waris pelajar
bagi membawa kejayaan gemilang kepada sekolah.
3. Kesedaran terhadap tugas dan tanggungjawab akan memberi
impak yang memberangsangkan ke atas kecemerlangan sekolah.
MATLAMAT PIBG
1. Menjadikan PIBG sebagai agen pembantu kepada semua
program peningkatan sekolah di samping menyediakan
prasarana perhubungan yang mantap antara waris dan semua
peringkat pengurusan pendidikan.
OBJEKTIF PIBG
1.Membantu menggemilangkan ke arah pencapaian
matlamat dan objektif Perancangan Strategik
Sekolah khususnya dalam bidang :
 Kurikulum
 Kokurikulum
 Disiplin
 Bina Insan/ Moral
 Keceriaan

Anda mungkin juga menyukai