Anda di halaman 1dari 8

TINGKAH LAKU

BERMASALAH
JGAF 1106 IPTAR
1. KONSEP TINGKAH
LAKU BERMASALAH
Perlakuan yang dimanifestasikan
secara konsisten dalam satu jangka
masa lama yang akan memberi kesan
buruk dalam perkembangan
pembelajaran murid dan seterusnya
menghalang mereka terlibat secara
aktif di dalam atau di luar bilik
darjah.
2. JENIS-JENIS
TINGKAH LAKU
MINOR – tidak memerlukan guru mengambil
tindakan disiplin yg serius/tindakan
pemulihan
MAJOR – termasuklah tingkahlaku
bermasalah minor yg bertambah dari segi
kekerapannya dan jumlahnya yg menggangu
pembelajaran murid lain
KRONIK – memerlukan
kaunseling/penggunaan teknik modifikasi
tingkah laku
PERBINCANGAN
KUMPULAN
Berdasarkan pengalaman anda di
sekolah :
b. Bincangkan secara terperinci 3 jenis
masalah tingkah laku (beri contoh)
c. Bagaimana anda mengatasi ketiga-
tiga jenis masalah tingkah laku
tersebut.
3. KAEDAH MENGENAL PASTI
MURID YG MEMPUNYAI
TINGKAH LAKU BERMASALAH
 Kaedah Berasaskan Ujian
 Kaedah bukan ujian
- pemerhatian
- temuduga
- kaedah penyelidikan
 Kajian Kes
 Kajian Dokumen
 Kajian Rentasan
 Kajian Menegak
4. PENGURUSAN
TINGKAH LAKU
 Mengenal pasti tingkah laku bermasalah
murid
 Tentukan matlamat t/laku yg diinginkan
 Pilih strategi yg sesuai
 Aplikasi strategi
 Ubahsuai dan ubah strategi jika gagal
 Apilkasi strategi baru secara sistematik
5. TEKNIK PENGURUSAN
TINGKAH LAKU
• Alat Pengukuran
Personal
• Teknik Pencegahan
• Tindakan
Pembetulan
6. IMPLIKASI TINGKAH
LAKU BERMASALAH KEPADA
PROSES P & P
Mengawal bilik darjah
termasuk mengurus
tingkah laku bermasalah
akan menjamin
keberkesanan P & P. Jika
ia tidak diambil dgn
serius wlp persediaan
dibuat dgn baik
objektifnya tidak akan
tercapai.

Anda mungkin juga menyukai