Anda di halaman 1dari 12

TAKLIMAT LINUS2.

0
GURU-GURU NUMERASI TAHUN 2

17.11.2014
ISNIN
DEWAN KERIAN SENTOSA
KEPUTUSAN SARINGAN 1 DAN 2 2014

TM TM
JUMLAH (K1-K2) (K3-K12) JUMLAH TM MENGUASAI
Tahun 1 SAR MURID
Bil Bil Bil % Bil %

S1 2517 170 639 809 32.14 1708


67.86
LITERASI
BM
S2 2526 84 315 399 15.80 2127 84.20

S1 2517 91 447 538 21.37 1979 78.63


NUM

S2 2526 35 256 291 11.52 2235 88.48


KEPUTUSAN SARINGAN 1 DAN 2 2014

TM TM
JUMLAH (K1-K2) (K3-K12) JUMLAH TM MENGUASAI
Tahun 2 SAR MURID
Bil Bil Bil % Bil %

S1 2650 51 223 10.34 2376


LITERASI 274 89.66
BM
S2 2646 25 124 149 5.63 2497 94.37

S1 2650 30 157 7.06 2463


187 92.94
NUM

S2 2646 20 77 97 3.67 2549 96.33


KEPUTUSAN SARINGAN 1 DAN 2 2014

TM
TM
JUMLAH (K3- JUMLAH TM MENGUASAI
(K1-K2)
Tahun 3 MURID K12)
SAR
Bil Bil Bil % Bil %

S1 2668 18 70 3.30 2580


LITERASI 88 96.70
BM
S2 2670 4 5 9 0.34 2661 99.66

S1 2668 17 69 3.22 2582


86 96.78
NUM

S2 2670 4 4 8 0.30 2662 99.70


SENARAI SEKOLAH ADA MURID TM
SARINGAN 2 2014

JUM
NAMA SEKOLAH MBK TH K1-K2 K3-K12 TM
1 ABA3001 - SK ALOR PONGSU 0 0 0 1 1
2 ABA3002 - SK BAGAN SERAI 0 0 0 2 2
3 ABA3003 - SK BUKIT MERAH 0 0 1 1 2
4 ABA3006 - SK KUALA KURAU 0 0 1 1 2
5 ABA3007 - SK MATANG GERDU 0 1 2 2 4
6 ABA3009 - SK PARIT HAJI TAIB 0 0 0 2 2
7 ABA3010 - SK PARIT HAJI AMAN 0 0 0 2 2
8 ABA3013 - SK TEBUK PANCUR 0 0 0 2 2
9 ABA3014 - SK TELUK MEDAN 0 0 0 2 2
10 ABA3016 - SK JALAN BAHARU 0 0 0 1 1
11 ABA3019 - SK SRI KERIAN 0 1 1 0 1
12 ABA3020 - SK PARIT HJ WAHAB 1 0 0 1 1
13 ABA3021 - SK PARIT TOK NGAH 0 0 0 1 1
14 ABA3022 - SK SUNGAI BAHARU 0 0 1 2 3
15 ABA3024 - SK SUNGAI STAR 1 1 1 0 1
SENARAI SEKOLAH ADA MURID TM
SARINGAN 2 2014

JUM
NAMA SEKOLAH MBK TH K1-K2 K3-K12 TM
16 ABA3025 - SK TANAH KEBUN 0 0 0 1 1
17 ABA3027 - SK TITI SERONG 0 0 1 0 1
18 ABA3028 - SK SUNGAI MEGAT ARIS 1 0 0 1 1
19 ABA3029 - SK GUNONG SEMANGGOL 0 0 0 3 3
20 ABA3030 - SK KAMPONG DEW 0 0 0 2 2
21 ABA3031 - SK DATO' ALAUDIN 0 0 1 4 5
22 ABA3032 - SK SAMA GAGAH 0 0 1 0 1
23 ABA3033 - SK SUNGAI KEPAR 0 0 1 1 2
24 ABA3034 - SK SERI PINANG 0 0 0 2 2
25 ABA3035 - SK KAMPONG TUA 0 0 0 1 1
26 ABA3036 - SK KAMPONG SELAMAT 0 0 0 1 1
27 ABA3037 - SK HAJI DAHLAN 0 0 1 3 4
28 ABA3038 - SK KUALA GULA 0 0 0 2 2
29 ABA3040 - SK BARU PARIT BUNTAR 0 0 1 0 1
30 ABA3041 - SK WAWASAN 0 0 0 3 3
SENARAI SEKOLAH ADA MURID TM
SARINGAN 2 2014
JUM
NAMA SEKOLAH MBK TH K1-K2 K3-K12 TM
31 ABB3046 - SK METHODIST PARIT BUNTAR 0 0 0 1 1
32 ABB3047 - SK JALAN MATANG BULUH 0 0 0 4 4
33 ABC3048 - SJK(C) SIN HWA 0 0 0 1 1
34 ABC3050 - SJK(C) NAM HUA 0 0 1 2 3
35 ABC3051 - SJK(C) WAI SIN 0 1 1 0 1
36 ABC3052 - SJK(C) YU CHAI 0 0 1 0 1
37 ABC3053 - SJK(C) YUK HWA 0 0 0 2 2
38 ABC3054 - SJK(C) CHONG WAH 0 0 0 3 3
39 ABC3056 - SJK(C) ALOR PONGSU 0 0 1 1 2
40 ABC3058 - SJK(C) AIK HWA 0 0 0 1 1
41 ABD3060 - SJK(T) SIMPANG LIMA 0 0 0 1 1
42 ABD3061 - SJK(T) BAGAN SERAI 0 0 0 1 1
43 ABD3062 - SJK(T) SAINT MARY'S 0 1 2 7 9
44 ABD3069 - SJK(T) LADANG SOON LEE 0 0 0 7 7
45 ABD3072 - SJK(T) LADANG GEDONG 0 0 0 1 1
46 ACT3001 – SR1 AL-EHYA ASSHARIFF 0 0 1 1 2
TINDAKAN SEKOLAH 2014/2015

1. Menyediakan fail Individu bagi setiap murid yang Tidak


Menguasai ( TM) Saringan 2 , 2014
khususnya murid TAHUN 2.

2. Guru Pemulihan wajib melaksanakan saringan murid


berkeperluan khas (MBK ) menggunakan Instrumen
Pengesanan Murid Bermasalah Dalam Pembelajaran
(IPMBDP) dan Instrumen Saringan Disleksia (ISD)
selepas selesai Saringan 2 Tahun 2 terhadap murid-
murid TM K1-K2 (berdasarkan LBM) sebagai
persediaan untuk Program Outreach pada tahun
2015.
TINDAKAN SEKOLAH 2014/2015

3. Mengemaskini fail-fail Pengurusan LINUS2.0 sebelum


sesi persekolahan berakhir/ sebelum sesi persekolahan
2015 bermula.

4. Merancang dan menyediakan program Intervensi


berfokus untuk murid –murid TM Saringan 2, 2014
pada tahun 2015.

5.Menyediakan program Intervensi berfokus khusus


untuk murid TM Saringan 2, Tahun 2 dalam
cuti sekolah.
PROGRAM:LATIHAN DALAM CUTI
 OBJEKTIF:
1. Untuk memastikan murid TM belajar semasa cuti sekolah.
2.Untuk memastikan ibu bapa murid TM memantau/membimbing anak-anak
mereka semasa cuti.

 MATLAMAT:
1. Untuk meningkatkan pencapaian konstruk murid-murid TM dalam saringan 1
2015.
 SASARAN:
1. Murid Tidak Menguasai Numerasi Saringan 2 Tahun 2, 2014.

 KPI : Peningkatan Konstruk (minima 2 konstruk)

 KAEDAH PELAKSANAAN:
1. Guru menyediakan bahan pembelajaran /latihan
2. Murid menyiapkan latihan di rumah .
3. Ibu bapa menandatangani latihan murid.
4. Guru menyemak latihan apabila sekolah dibuka 2015.
5. Guru menjalankan pra saringan untuk menilai perkembangan murid.
PROGRAM:LATIHAN DALAM CUTI

 PENILAIAN:
1. Menilai keberkesanan bahan latihan.
2. Menyemak Rekod Penguasaan Murid

 CONTOH REKOD PENGUASAAN MURID


1.

Nama murid: Konstruk tak Konstruk KPI


Ahmad kuasai dikuasai
Saringan 2/ 2014
Pra Saringan
Saringan 1/2015
Saringan 2/2015
2.

BIL TAHUN SARINGAN NAMA MURID K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 KEP

1
Pra Saringan 1

S1
TH2/2014

Pra Saringan 2

S2 MOHAMAD ALIF RIZUAN


B.HASMADI
Pra Saringan 1

S2
TH3/2015

Pra saringan 2

S2