Anda di halaman 1dari 6

Dibuat oleh : Hastoko Gusany

• Sapu berfungsi sebagai alat kebersihan kelas


• Berfungsi sebagai media menulis atau menjelaskan oleh guru.
• Berfungsi sebagai alat membersihkan hasil tulisan di papan tulis
• Berfungsi untuk duduk siswa dan guru
• Berfungsi juga sebagai alat untuk menambah tinggi untuk
mengambil di tempat yang tinggi
• Berfungsi sebagai alas dalam menulis atau belajar
• Berfungsi juga untuk menyimpan tas atau buku dalam laci meja