Anda di halaman 1dari 11

oleh

Iskandar Zulkarnain
1714080050
ARTINYA:
Bukanlah menghadapkan wajahmu kearah timur dan barat itu suatu kebajikan,
akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada allah, hari
kemudian, malaikat-malaikat, nabi-nabi, dan memberikan harta yang
dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir (yang
memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan
(memerdekakan)hamba sahaya, mendirikan solat dan menunaikan zakat; dan
orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang
sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan.mereka itulah
yang benar(imannya); dan mereka itulah orang –orang yang bertakwa.
Penakwilan Firman Allah SWT

Dan memberikan harta yang di cintainya kepada


kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir, dan
orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan)
hamba sahaya

Menurut Al-Jurjani
Sedekah adalah pemberian yang diniatkan untuk
mendapatkan pahala disisi Allah SWT.
Keutamaan Sedekah

1. Mencegah dari bencana

2. Menjadikan harta berkah yang


berkembang

3. Melapangkan jalan ke surga dan


menghambat jalan ke neraka

4. Dapat menyembuhkan penyakit

5. Menunda kematian dan


memanjangkan umur

6. Mendapatkan pahala dan


keutamaan 700 kebaikan
Penakwilan Firman Allah:
“Bukanlah menghadapkan
wajah kalian kearah timur
dan barat itu satu kebaikan,
akan tetapi sesungguhnya
kebaktian itu adalah beriman
kepada Allah, hari kemudian,
malaikat-malaikat, kitab-kitab
dan Nabi-Nabi
Cara Mengerjakan Shalat:

1. Menghadap kiblat
2. Berdiri
3. Kewajiban menghadap sunah
4. Niat
5. Takbiratul ihram
6. Mengangkat kedua tangan
11. Membaca al-fatihah
7. Bersedekap 12. Membaca aamiin
8. Memandang tempat sujud 13. Bacaan surah setelah al-fatihah
9. Membaca doa iftitah 14. Rukuk
10.Membaca taawudz 15. Iktidal dari rukuk
16. Sujud
17. Bangun dari sujud
18. Duduk diantara dua sujud
19. Duduk tasyahud awal dan tasyahud
akhir
20. Salam
Penakwilan Firman Allah SWT:
Dan Memberikan harta yang dicintainya

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti,


yaitu al-barakatu (keberkahan), ath-thaharatu
(kesucian), al-namaa (pertumbuhan dan
perkembangan), dan ash-shalahu (keberesan).
Dari pengertian diatas, maka jelaslah bahwa orang
yang mengeluarkan hartanya utnuk mengeluarkan
zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya
dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat dari
Allah SWT. Selain itu, juga mendapatkan kesucian
dari hartanya dan senantiasa tumbuh dan
berkembang menjadi lebih banyak dan harta yang
dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari
berbagai macam kekkufuran.
Penakwilan firman Allah SWT:
Mendirikan shalat dan menunaikan zakat dan orang-
orang yang menepai janji apabila ia berjanji.

Menepati janji merupakan salah satu sifat terpuji


menunjukkan keliruan budi manusia dan
keindahan hiasan yang dapat menghantarkannya
mencapai kesuksesa dari upaya yang dilakukan,
menepati janji juga dapat menarik simpati dan
penghormatan orang lain.
Penakwilan Firman Allah SWT:sabar
Dan orang-orang yang sabar dalam kesempiitan dan
penderitaan

Sabar menurut bahasa adalah


menahan diir dari segala keluh
kesah. Bersabar berarti berupaya
sabar.
1. Sabar terhadap petaka QS. AS-SAJDAH:32-34)
dunia
2. Sabar terhadap gejolak
nafsu
3. Sabar dalam berdakwah
4. Abar dalam perang
5. Sabar dalam pergaulan QS. AL-Fuqan:23-74
6. Sabar dalam taat kepada
Allah